เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม --]

เอกสารคู่มืออ่านสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-02-11 23:00

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


เอกสารแนวข้อสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
สำหรับท่านที่ สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ ทางเว็บไซต์  ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการสอบ   เป็นแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้ารับราชการศาลยุติธรรม ในส่วนของ

- ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์และภาษาไทย
-ภาค ข เนื้อหาประกอบด้วย  แนวข้อสอบเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
   

admin 2011-02-11 23:24
พี่ก็พอมีความรู้ในเรื่องศาลบ้าง ก็ขออนุญาตแนะแนวนะครับ เบื้องต้นคือปีนี้ยังไม่แน่ใจว่า ทางสำนักงานศาลออกข้อสอบเองหรือว่า ให้ทาง มสธ ออกข้อสอบ เพราะถ้า มสธ ออกข้อสอบเหมือนรุ่นปี 45 ค่อนข้างจะยากเหมือนกัน แต่ถ้าสำนักงานออกจะตรงแนวเรื่องศาลมากกว่า ก็อ่านกันให้มาก ๆ ก็แล้วกัน แนวก็ประมาณนี้นะครับ
1. ภาษาไทย อันนี้ไม่อาจแนะแนวได้ เพราะเนื้อหาไม่แน่นอน ใครเก่งภาษาไทยเป็นพื้นก็
โชคดีไป
2.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 อันนี้ รายละเอียดไม่มากควรอ่านทั้ง พ.ร.บ.ทั้งฉบับ น่าจะออกข้อสอบเยอะด้วย (แต่ดีกว่าปี 45 นะครับ ตอนนั้นออกทั้ง ระเบียบ ก.ศ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ก.ต ยังออกเลย)
3.รัฐธรรมนูญ อันนี้อย่าอ่านทั้งฉบับ จับประเด็นสำคัญ อันที่เกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม ฯ
4. ระเบียบข้าราชการพลเรือน อันนี้ไม่ต้องกลับไปอ่าน ปี 35 นะครับ อ่านของปี 51 นั่นแหละครับ อันนี้พอเก็งได้ครับ อ่านดูว่า คณะกรรมการ กพ.มีใคร บ้าง อำนาจหน้าที่คร่าว ๆ อ.ก.พ. มีกี่ประเภท อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ ก.พ. คุณสมบัติ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณ ก.พ.ค. คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท ก็ระดับ โครงสร้างระบบแท่งใหม่ ต้องจำให้ได้ทั้งหมด ต้องถามแน่นอนครับว่า เช่น ตำแหน่งประเภท ปฏิบัติการ อยู่ในแท่งใด (แนะนำหน่อยนะครับ จงจำคำว่า การ กับ งานให้ได้ เพราะ ทั้งแท่ง ทั่วไป และวิชาการ จะใช้คำว่า ปฏิบัติ เหมือน กันต่างตรงคำท้าย ทั่วไปใช้คำว่า ปฏิบัติงาน วิชาการใช้คำว่า ปฏิบัติการ ระวังถูกหลอก) โทษทางวินัยออกแน่นอน การอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ภายในกี่วัน ถ้าไม่พอใจฟ้องศาลปกครองภายในกี่วัน อ่านแนวนี้นะครับ อย่าอ่านออกทะเลไป
3.ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป พวกนี้ต้องอ่านคู่มือปฏิบัติงานคดีแพ่งและคดีอาญา ของศาลซึ่งเนื้อหาค่อนข้างมาก พี่พิมพ์ไม่ไหวครับ ไงก็ลองโหลดเอาตามเนทก็แล้วกัน ส่วนงานธุรการนี่คงไม่พ้นระเบียบงานสารบรรณ และพัสดุ แน่นอน หนังสือราชการมีกี่ประเภท ชั้นความลับ คำขึ้นต้น คำลงท้าย ระเบียบพัสดุก็พวก วัสดุคืออะไร คุรุภัณฑ์คืออะไร จัดซื้อจัดจ้าง ที่กี่แบบ พวกระเบียบสารบรรณหรือพัสดุนี่มีหนังสือของหลายสำนักออกมา ก็ถือว่าใช้ได้ ลองหาดูครรับ
4.คอมพิวเตอร์ ไม่ต้องคิดมากอ่านคอมเบื้องต้น ปกติถ้าใช้ เวริ์ด เอกเซล หรือ พาวเวอร์พ้อยได้ ก็ไม่มีปัญหา ครับ
โดยปกติ ข้อสอบซี 1 ศาลฯ จะไม่ออกจนยากเกินไปครับ เนื้อหาก็เป็นเรื่องการปฏิบัติงานเบื้องต้น ก็อ่านหนังสือกันให้เยอะ ๆ ครับ เอาใจช่วย น้องรุ่นใหม่ครับ (ผมรุ่น 5 ภายนอกรุ่นแรก)
* * ช่วงนี้ก็ไม่ยุ่งมาก เดี๋ยวอาจมีเวลาแนะนำเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาล แต่ข้อรวบรวมก่อนนะครับ

admin 2011-02-12 00:19
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน
หลักสูตรการสอบ
1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 200 คะแนน
2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) 200 คะแนน    
     ก. ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
     1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
     2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
     3. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
     ข. ความรู้ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน
     1. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการศาลยุติธรรม และงานธุรการทั่วไป
     2.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฎิบัติในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
     3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) 100 คะแนน

สม 2011-02-15 17:03
ll

สม 2011-02-15 17:15
1.    ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาที่ขัดแย้งต่อกฏหมายรัฐธรรมนูญ หรือปัญหาขัดแย้งในการใช้กฏหมาย
2.    ศาลยุติธรรม เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ หรือมีกฏหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น
3.    ศาลปกครอง เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือในกำกับดูแลของรัฐบางด้วยกัน ซึ่งเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมายบัญญัติ
4.    ศาลทหาร เป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทหาร และคดีอื่นตามที่กฏหมายบัญญัติ

                

penjan 2011-02-17 15:24
ขอด้วยคับคุณแนวข้อสอบจนท.ศาลยุติธรรม prasopchok999@hotmail.com ขอบพระคุณมากมาย

vatanee 2011-02-21 09:44
ขอแนวข้อสอบด้วยคนคะ ส่งมาที่ vatanee_49@hotmail.com ขอบคุณคะ

mm6886 2011-02-22 12:35
ขอแนวข้อสอบด้วยนะค่ะ ส่งมาที่ mm.6886@hotmail.com  ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ

tartidton 2011-02-22 17:20
สนใจด้วยครับ mytrend_ton@hotmail.com เราจะเดินหน้าไปด้วยกันครับ ขอบคุณครับ

penghakit 2011-02-26 11:11
ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ด้วยส่งมาที่ mail  penghakit_kay@hotmail.com

kannika 2011-02-28 01:10
ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ด้วยส่งมาที่ mail  buttree_bow242@hotmail.com

nongpla07 2011-02-28 16:04
ขอด้วยคนค่ะ casanovy_dyza@hotmail.com

aul 2011-03-05 13:07
รบกวนขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานด้วยน่ะค่ะผู้ใจบุญ ส่งมาที่ aul171@hotmail.comขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

koachi 2011-03-05 19:34
ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ด้วยส่งมาที่ เมล์  koachi_g@hotmail.com

phung 2011-03-08 15:28
ขอด้วยค่ะ arisa_metta@hotmail.com

ying26 2011-03-08 16:15
ขอบคุณมากคร้า

jane1520 2011-03-15 13:38
ถ้าไม่เป็นการรบกวน ผมขอด้วยนะครับ jjanevit@hotmail.com ขอบคุณมากครับ

mali2517 2011-03-22 19:32
ขอด้วยนะคะแนวข้อสอบ จพ.การเงินและบัญชีศาลยุติธรรม

mali2517 2011-03-22 19:34
ขอขอบพระคุณมานะคะที่จะกรุณาแนวข้อสอบ จพ.การเงินและบัญชีศาลยุติธรรม  E-maliwan.dod@homail.com

patidta11 2011-03-23 11:05
อยากได้แนวข้องสอบ จนห.การเงินฯ ใครมีส่งให้หน่อยนะค่ะ

patidta11 2011-03-23 11:05
อยากได้แนวข้อสอบ จนท.การเงินฯ ใครมีส่งให้หน่อยนะค่ะ

vatanee 2011-03-25 12:50
ขอด้วยคนคะ ส่งมาที่ vatanee_49@hotmail.com

rungthiwa255 2011-03-28 09:53
ขอแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ด้วยส่งมาที่ mail  rungthiwa_p@excise.go.th

nungna 2011-04-20 13:52
ขอแนวขอ้สอบด้วยนะค่ะ na_nung1@hotmail.co.th

pueng 2011-04-20 15:36
ขอแนวข้อสอบด้วยคนนะค่ะกรุณาส่งมาที่DAVE.DEAR@HOTMAIL.COMขอขอบพระคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ล่วงหน้าเลยค่ะ

admin 2012-08-19 11:18
UP


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.013261 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us