ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการประปานครหลวง
jira_marley ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณ
kaipa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ครับ


ขอบคุณครับ
eternityxxx ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับบบบ
mirio_eg ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะ
echisen ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (pungnoy)
ขอบ้าง
anann ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบการประปานครหวลงภาคก และภาคข ตำแหน่งนักบัญชี  เช่นกันค่ะ

ถ้าใครมีช่วยหน่อยนะค่ะ

Junsuda.ann@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ
phone1246 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อันนี้แจก หรือขอ อะ งงอ่านมามีแต่คนขอแต่กระทู้ตั้งแนวข้อสอบ ???
taiy2530 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
อยากได้แนวข้อสอบมากเลยค่ะไม่รู้จะหาได้ที่ไหนค่ะอยากได้แนวข้อสอบของนักบัญชีค่ะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปแนวข้อสอบที่ออกบ่อยๆ
1. การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2473  ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2493 ง. พ.ศ. 2501
ตอบ  ค. พ.ศ. 2493 ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำภูเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2493
2. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
ก. กรุงเทพมหานคร  ข. นนทบุรี
ค. สมุทรปราการ   ง. ปทุมธานี
ตอบ  . ปทุมธานี ได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป
3. การไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ง. กระทรวงมหาดไทย
ตอบ  ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค. นายสือ ล้ออุทัย ง. จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ  ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เริ่มดำรงตำแหน่ง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
5.  ผู้ว่าการการ การไฟฟ้านครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน  ข. ฐานิสร์ เทียนทอง
ค. นายอาทร สินสวัสดิ์ ง. วิเชียร ชวลิต
ตอบ  ค. นายอาทร สินสวัสดิ์
6. การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันให้บริการทั้งหมดกี่เขต
ก. 10 เขต ข. 12 เขต
ค. 15 เขต ง. 18 เขต
ตอบ  ง. 18 เขต มีการให้บริการ 18 เขต และ 14 สาขาย่อย
7. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อย่อว่า
ก. กปน.   ข. กฟล.
ค. กฟน.  ง. กฟผ.
ตอบ  ค. กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
ก. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ค. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง  
  ง. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน
ตอบ  ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
9. ข้อใดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง
ก. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
ข. เน้นโครงสร้างการจัดจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ
ค. สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้สูงสุด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวง
ก.ให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตนครหลวง
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอบ  ง. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11. เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง มีชื่อว่าอะไร
. www.mea.org
. www.mea.com
. www.mea.or.th
. www.mea.co.th
ตอบ  . www.mea.or.th
12. เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยมีชื่อว่าอะไร
. www.mict thai.go.th
. www.ict.go.th
.www.mict.org
. [url]www.moi.go.th[/url]
ตอบ  ง. [url]www.moi.go.th[/url]
13. การไฟฟ้านครหลวงจุดเริ่มต้นมาจากที่ใด
ก. กองไฟฟ้าหลวงสามเสน ข. การไฟฟ้านนทบุรี
ค. การไฟฟ้าปทุมธานี ง. การไฟฟ้ากรุงเทพ
ตอบ  . การไฟฟ้ากรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2430 นายจอห์น ลอฟตัส กับ นาย เอ. ดู เปลซี เดอ ริเชอเลียว
14. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2501 ข. พ.ศ. 2520
ค. พ.ศ. 2530 ง. พ.ศ. 2535
ตอบ  . พ.ศ. 2535
15.  กฟน. ร่วมกับรถยนต์ญี่ห้อใดในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า
ก. โตโยต้า ข. ฮอลด้า
ค. มาสด้า ง. มิตซูบิชิ
ตอบ . มิตซูบิชิ
16. กฟน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเมื่อปีใด
ก. พ.ศ. 2551 ข. พ.ศ. 2552
ค. พ.ศ. 2553 ง. พ.ศ. 2554
ตอบ  ง. พ.ศ. 2554 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2554 รางวัลเกียรติยศการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
17 . คำขวัญของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด
ก. บริการประทับใจ หวงใยประชาชน
ข. บริการรวดเร็ว ประทับใจในไฟฟ้านครหลวง
ค. ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม
ง. ผิดทุกข้อ
ตอบ  . ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม
18. เบอร์ Call Center ของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด
ก. 3100 ข. 1130
ค. 3010 ง. 1669
ตอบ  . 1130 บริการ การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้บริการสอบถามยอดค่าไฟฟ้าผ่านทาง SMS
19. ค่า Ft หมายถึง
ก. ค่าการตลาดของไฟฟ้า
ข. ค่าที่แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
ค. ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ง. ค่ากลางของราคาไฟฟ้า
ตอบ ข้อ ค. ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
20. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด
ก. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493  ข. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2501
ค. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ง. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ตอบ  . 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
[font=arial  ]รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

[font=arial  ]- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง

[font=arial  ][font=arial  ]แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
[font=arial  ][font=arial  ]สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
[font=arial  ]- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
[font=arial  ][font=arial  ]แนวข้อสอบ ไฟฟ้ากำลัง _คำนวณ
[font=arial  ][font=arial  ]แนวข้อสอบความรู้เกี่ยกับไฟฟ้า
[font=arial  ]- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การไฟฟ้านครหลวง

[font=arial,helvetica,sans-serif        ]ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท [font=arial  ][font=arial  ]
ส่ง
[font=arial  ][font=arial  ]ทางไปรษณีย์[font=arial  ][font=arial  ]EMS  เป็นหนังสือ +VCD การสอบสัมภาษณ์ + [font=arial  ][font=arial  ]VCD ติวคณิตศาสตร์[font=arial  ]ราคา 679 บาท[font=arial,helvetica,sans-serif        ]
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

[font=arial,helvetica,sans-serif        ]โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
[font=arial,helvetica,sans-serif  ]เปิดสอบ
[font=arial,helvetica,sans-serif  ]การไฟฟ้านครหลวงรับสมัครกรมการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง
ข้อสอบ
การไฟฟ้านครหลวง
เตรียมสอบกับแนวข้อสอบ
การไฟฟ้านครหลวง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้