ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) 29 ก.ค. – 10 ส.ค. 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ) 29 ก.ค. – 10 ส.ค. 2558

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-10-31)การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
รับทั่วประเทศ จำนวนมาก  การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงาน สมัครทาง Internet 
วันที่ 29 ก.ค. ถึง 10 ส.ค. 58


คลิกถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบ กปภ เตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค สมัคร
ตำแหน่ง กปภ. ที่รับสมัคร

    วิศวกร 4 (ไฟฟ้า)วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม)วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)วิศวกร 4 (โยธา)วิศวกร 4 (อุตสาหการ)วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม)วิศวกร 4 (เครื่องกล)วิทยาการฝึกอบรม 4วิศวกร 4 (โยธา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี)นักบิหารงานทั่วไป 4นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ปริญญาโทนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) ปริญญาตรีนักวิทยาศาสตร์ 4บุคลากร 4 (นิติศาสตร์)บุคคลกร 4 (รัฐศาสตร์)เศรษฐกร 4บุคคลากร 4 (ปริญญาโท)นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4นักบัญชี 4นักบริหารงานพัสดุ 4นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์/เครือข่าย)ช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง)ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)ช่างโยธา 3ช่างเครื่องกล 3พนักงานพัสดุ 3พนักงานการเงินและบัญชี 3
เนื้อหาตามหนังสือตำแหน่งต่าง***คุณสมบัติ/วุฒิ/จำนวนทีต้องการ ดูที่ไฟล์เอกสารแนบประกาศสอบ
การรับสมัครสอบ
    สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://pwa.thaijobjob.comรับสมัคร 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2558 (ตลอด 24 ชม.)ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 270 บาท
คลิกถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบ กปภ เตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค สมัครงาน
การประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน
กปภ. จะประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบข้อเขียนจากผู้สมัครที่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งรายละเอียดกำหนดการสอบ วัน เวลา และห้องสอบของแต่ละตำแหน่งในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 ทาง  http://pwa.thaijobjob.com และ http://pwa.co.th
กปภ. ได้กำหนดการสอบข้อเขียนภายในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับการสมัครงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 2558 รับกันหลายอัตรา หลายตำแหน่งมากๆ มาดูข้อมูลการประกาศรับสมัครงานของการประปาส่วนภูมิภาคกันก่อน เพื่อการตัดสินใจในการสมัครสอบครับ
#เอกสารไฟล์แนบประกาศอบ กปภ.
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค อัพเดตใหม่ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เน้นๆแนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- เน้นๆความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- เน้นๆแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- เน้นๆแนวข้อสอบเก่า กปภ.  ความรู้ความสามารถทั่วไป
- เน้นๆแนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- เน้นๆแนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์

 (ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
    นักบัญชี 4นิติกร 4วิศวกร 4 (โยธา)เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)ช่างโยธา 3ช่างเครื่องกล 3ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)ช่างไฟฟ้า 3นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4ผู้ตรวจสอบ 4นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)อื่นๆ
คู่มือสอบ แนวข้อสอบช่างโยธา 3 การประปาส่วนภูมิภาค
ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ Aptitude Test
การบริหารงานก่อสร้างและการประมาณราคา
การก่อสร้างและการสำรวจออกแบบ
ความรู้ทางงานสถาปัตยกรรม
ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อเบื้องต้น
งานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

การประปาส่วนภูมิภาค
สรุป – เก็งแนวข้อสอบ –เฉลย
1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด
ก. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ค. 4 สิงหาคม 2502  ง. 14 สิงหาคม 2502
2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน
ก. กรมอนามัย ข. กองประปาภูธร
ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. กองประปาชนบท
3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. กระทรวงมหาดไทย
5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต
ก. 76 เขต  ข. 21 เขต
ค. 30 เขต  ง. 10 เขต
7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority  ข. Provincial Waterworks
ค. Provincial Waterworks Authority ง. Waterworks Authority Act
8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี
ก. 1-2 ปี ข. 3-5 ปี
ค. 6-7 ปี ง. 10 ปี
9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า
ก. PLACI ข. ELUM  
ค. ALUM  ง. PHoRE
10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
. ให้ใช้ด่างทับทิม
. ให้ใส่ยิบซัม
. ให้ใส่ปูนขาว
. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์
11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ
ก. สารส้ม  ข. ครอรีน
ค. ปูนขาว ง. ด่างทับทิม
12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด
ก. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
ข. ใส่ด่างทับทิม
ค.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
ง. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร
ก. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  
ข. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว
ค. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง
ง. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง
14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร
ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว
ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว
15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร
ก. ใส่สารส้มทุก 2 ปี  ข. ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี
ค. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน ง. ถูกทุกข้อ
16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด
ก. ชัยนาท
ข. กาญจนบุรี
ค. สุพรรณบุรี
ง. ราชบุรี
17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร
ก. 0.1 ppm  ข. 0.2 ppm
ค. 0.3 ppm ง. 0.5 ppm
18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร
ก. 0.1-0.2 ppm ข. 0.3-0.4 ppm
ค. 0.25-0.45ppm ง. 0.5-0.8ppm
19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน
ก. 7 ขั้นตอน
ข. 5 ขั้นตอน
ค.3 ขั้นตอน
ง. 2 ขั้นตอน
20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน
ก. Rapid Mixing
ข. Flocculation
ค. Slow Mixing/Flocculation
ง. Floc
21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด
. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า
ก. NTU ข. Floc
ค. Media ง. Nedia
23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด
. 2 NTU . 5 NTU
ค. 7 NTU ง. 10 NTU
24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด
ก. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
ข. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519
ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร
ก.  http://www.pwa.co.th
ข.  http://www.pwa.go.th
ค. m http://www.pwa.co
ง. ac.th http://www.pwa.
26.  ปีที่บรรจบครบรอบ 33 ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด
ก. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ข. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ง.  สิงหาคม  พ. ศ. 2554
27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง
ก. ทรายแม่น้ำ
ข. ถ่านแอนทราไซด์
ค. ถ่านกัมมันต์
ง. ด่างทับทิม


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (กปภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
    นักบัญชี 4 นิติกร 4 วิศวกร 4 (โยธา) เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท) นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท) วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย) นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ) นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง) ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม) ช่างโยธา 3 ช่างเครื่องกล 3 ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์) ช่างไฟฟ้า 3 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 ผู้ตรวจสอบ 4 นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งทางไปรษณีย์ EMS เป็นหนังสือ +MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ราคา 679 บาท

สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร  099-3293444  Line: 0993293444
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Ratchakrit  Wichayapus
โอนเงินแล้วกรุณา  แจ้งเวลาโอน  ตำแหน่งที่สอบและหน่วยงานที่สอบ
มาที่ amorn3498@hotmail.com หรือ Line: 0993293444 หรือ ส่ง SMS มาที่ 099-3293444
สิ่งที่ต้องแจ้ง 
- เวลาที่โอน (ดูที่ใบสลิปธนาคารเป็นหลัก) 
- กรมหรือสำนักงาน (ที่สมัครสอบ) 
- ตำแหน่ง (ที่เลือก) 
- E-Mail (ที่รับข้อสอบ) 
*แนะนำ:ให้ส่งรายละเอียดทาง E-Mail เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและการรับส่งของอีเมล* 
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไปรูปภาพ: การประปา-ช่างโยธา.jpg
รูปภาพ: กปภ..jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ชุดที่ 2

1.ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ข. การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
ค. การทดลองทางสังคม : การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ในกลุ่มเป้าหมายจริง
ง. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล : วิธีที่พิจารณาสาเหตุของปัญหาว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างและปัจจัยเหล่านั้นก่อให้เกิดผลอย่างไร
จ. การระดมสมอง : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
ตอบ จ
2. ข้อใดถูกต้อง
ก. การประเมินผลแบบทดลอง : วิธีที่สามารถทดสอบว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอิทธิพลของนโยบายอย่าง แท้จริง
ข. การสร้างดัชนี : เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประเมินผลของนโยบายทางสังคม
ค. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมา เปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุป
ง. ถูกข้อ 1 และ 2
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง
3. ข้อใดถูกต้อง
ก. การทดลองทางสังคม : ต้องการทราบการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย
ข. การระดมสมอง : การวิเคราะห์ปัญหาโดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ค. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล การใช้นโยบายในกลุ่มเป้าหมายเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปใช้ใน กลุ่มเป้าหมายจริง
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ค. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข
4. ข้อใดถูกต้อง
ก. การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบขาดตอน : ในกรณีที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเพียงกลุ่มเดียวและต้องการทราบการเปลี่ยนแปลงภายหลังมีนโยบาย
ข. วิธีเดลฟีเชิงนโยบาย : วิธีการที่เน้นเอาข้อคิดและความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาข้อสรุป
ค. การตรวจสอบทางสังคม : วิธีการที่ต้องอาศัยเชิงคุณภาพเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมของผู้ประเมิน
ง. ถูกข้อ 1 และ 2 
จ ถูกทุกข้อ
ตอบ จ

5. การเน้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นเพื่อให้นโยบายที่เกิดขึ้นสนองตอบต่อ สังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง เป็นแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องใด 
ก. มาตรฐาน
ข. เป้าหมายและคุณค่า
ค. การดำเนินนโยบาย
ง. วิธีการ
จ. การสร้างตัวแบบหรือทฤษฎี
ตอบ ข.
6. ลักษณะใดไม่ใช่ลักษณะพิเศษของการนำไปปฏิบัติ
ก. มีผู้เกี่ยวข้องสำคัญมากมาย
ข. มีปัจจัยหลายประการที่ควบคุมได้
ค. ผู้เกี่ยวข้องล้วนมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
ง. หน่วยงานหลายระดับร่วมกันดำเนินงาน
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข.

ตั้งแต่ข้อ 7-11.จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1) การก่อตัวของนโยบาย (2) การเตรียมและเสนอนโยบาย (3) การอนุมัติและประกาศนโยบาย (4) การนำนโยบายไปปฏิบัติ (5) การประเมินผลนโยบาย
7. การจัดทำร่างนโยบาย อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย
ตอบ 2
8. การพพิจารณาร่างนโยบาย อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย
ตอบ 3
9. การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย
ตอบ1
10. การตีความนโยบายหรือแปลงนโยบายออกเป็นผลงาน อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย
ตอบ 4
11. การกำหนดเกณฑ์วัดและวิธีในการตรวจสอบ อยู่ในขั้นตอนใดของนโยบาย
ตอบ 5
ตั้งแต่ข้อ 12-14. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1) ปัญหาที่มีโครงสร้างแน่นอน (2) ปัญหาที่มีโครงสร้างปานกลาง
(3) ปัญหาที่มีโครงสร้างไม่ชัดเจน(4) ปัญหาที่ไม่มีตัวตนท้จริง
(5) ปัญหาที่เชื่อถือไม่ได้
12. ปัญหาการจัดซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ เป็นปัญหาประเภทใด
ตอบ 1
13 ปัญหาในการพัฒนาชนบท เป็นปัญหาประเภทใด
ตอบ 3
14. เมื่อผู้กำหนดนโยบายเปลี่ยนทำให้การมองปัญหาเปลี่ยน เกี่ยวข้องกับเรื่องใด
ตอบ 4
15. ข้อใดไม่ถูกต้อง
(1) Harold Lasswell อยู่ในกลุ่มที่เน้นการสร้างภาพรวม
(2) Woodrow Wilson คิดว่าการเมืองกับการบริหารควรแยกออกจากกัน
(3) Emanuel Wald ศึกษาว่านโยบายศาสตร์เป็นแนวโน้มหนึ่งของการศึกษาบริหารรัฐกิจ
(4) Yehezkel Dror เน้นเรื่องผลของนโยบายและการประเมินผลของนโยบาย
(5) David Easton กล่าวว่านโยบายสาธารณะ หมายถึงแผนหรือโครงการที่กำหนดขึ้น
ตอบ 5
16. ข้อใดคือองค์ประกอบของนโยบายตามแผนที่ อมร รักษาสัตย์ กล่าวไว้
(1) การกำหนดเป้าหมายของสิ่งที่ต้องทำ (2) การกำหนดแนวทางใหม่
(3) หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ถูกข้อ 1 และ 2
(5) ถูกข้อ 1 และ 3
ตอบ 4
ตั้งแต่ข้อ 17-21. จงใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม
(1) ประสิทธิผล (2) ประสิทธิภาพ
(3) ความเหมาะสม (4) ความพอเพียง
(5) ความสามารถในการตอบสนอง
17. การนำเกเกณฑ์อื่นๆ มาพิจารณาพร้อมๆ กัน เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ประเภทใด
ตอบ 3
18. ความสามารถในการบรรลุวัตถุปรสงค์หรือเป้าหมายของนโยบายถือว่าเป็นเกณฑ์ประเภทใด
ตอบ 1
19. ความสามารถในการผลิตที่ให้ผลผลิตครบถ้วนตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นเกณฑ์ใด
ตอบ 1

20. ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย โดยใช้ต้นทุนต่ำสุด ถือว่าเป็นเณฑ์ประเภทใด
ตอบ 2
21. ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของนโยบาย ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่ ถือว่าเป็น เกณฑ์ประเภทใด
ตอบ 4
[ แก้ไขล่าสุดโดย amorn3498 เมื่อ 2013-08-25 14:12 ]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค  พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

1. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ตอบ       ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
2. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบสิ่งใดต่อไปนี้
ก. ตรวจสอบสรรพสมุดของ กปภ.
ข. ตรวจสอบบัญชีของ กปภ.
ค. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ กปภ.
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
ตอบ       ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
                มาตรา 43  ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐานของ กปภ. เพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามประธานกรรมการ  กรรมการ ผู้ว่าการ  พนักงานและลูกจ้างของกปภ.
3. ประธานกรรมการหรือกรรมการให้ดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. ดำรงตำแหน่งคราวละสองปี
ข. ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
ค. ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
ง. ดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี
ตอบ       ข. ดำรงตำแหน่งคราวละสามปี
                มาตรา 15 ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี  ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับ  วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว  เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
4. ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ.ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ.  ซึ่งผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดในการบริหารกิจของของกปภ.
ก. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ข. หัวหน้าคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ค. กรรมการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ       ก. คณะกรรมการการประปาภูมิส่วนภูมิภาค
                มาตรา 22  ผู้ว่าการมีอำนาจหน้าที่บริหารกิจการของ กปภ.ให้เป็นไปตามกฎหมายตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของ กปภ.และตามนโยบายและข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดกับมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำแหน่ง ผู้ว่าการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กปภ.
5. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตอบ       ข. กระทรวงมหาดไทย
6. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522  ภูมิพลอดุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด
ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ข. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ง. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
ตอบ       ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522
                พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522  ภูมิพลอดุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  เป็นปีที่ 34ในรัชกาลปัจจุบัน


7. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ประธานกรรมให้ดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ค. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
ง. กปภ. มีหน้าที่ในการสำรวจ  วางแผน และสร้างระบบการผลิตน้ำประปา
ตอบ       ค. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา
8. ข้อใดต่อไปนี้ต้องรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้
ก. ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่
ข. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ค. กำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา
ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
ตอบ       ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.
                มาตรา 48  กปภ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนินการ  ดังต่อไปนี้ได้
(1) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเริ่มโครงการใหม่ซึ่งมีวงเงินเกินห้าล้านบาท
(2) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินมีจำนวนเกินห้าล้านบาท
(3) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(4) จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์อันมีราคาเกินห้าล้านบาท
(5) จำหน่ายทรัพย์สินอันมีราคาเกินหนึ่งแสนบาทจากบัญชีเป็นสูญ
(6) กำหนดอัตราราคาจำหน่ายน้ำประปา
(7) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การประกอบ  และส่งเสริมธุรกิจของ กปภ.
9. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน
ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นางรัตนา กิจวรรณ
ง. นางศิริพร เล็กอุดม
ตอบ       ข. นายวิเศษ  ชำนาญวงษ์
10. อำนาจหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคคือข้อใด
ก. สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่งและการจำหน่ายน้ำประปา
ข. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา
ค. ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ
                มาตรา 7  ให้ กปภ. มีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
(1) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือทรัพย์สินต่างๆสร้าง ซื้อ จัดหา ขาย จำหน่าย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืมรับจำนำ รับจำนอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดำเนินการใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(2) สำรวจ วางแผน และพัฒนาแหล่งน้ำดิบตลอดจนจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ
(3) สำรวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่งและการจำหน่ายน้ำประปา
(4) กำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา อัตราค่าบริการค่าเครื่องอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขในการชำระราคาและค่าตอบแทนดังกล่าว
(5) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้น้ำประปา เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณูปโภค
(6) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้และบำรุงรักษาทรัพย์สินของกปภ.
(7) กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(8) ให้กู้หรือให้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของกปภ.
(9) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(10) ถือหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์แก่การประกอบและส่งเสริมธุรกิจของกปภ.
11. ในกรณีที่ กปภ. จะต้องเสนอเรื่องใดๆไปยังคณะรัฐมนตรี จะต้องนำเรื่องไปเสนอต่อบุคคลใดก่อน
ก. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. กรรมการประปาส่วนภูมิภาค
ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ       ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                มาตรา 47  ในกรณีที่ กปภ. จะต้องเสนอเรื่องใดๆไปยังคณะรัฐมนตรีให้ กปภ. นำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
12. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคจะต้องทำรายงานปีละครั้ง  กล่าวถึงผลงานของ กปภ. ในปีที่ผ่านมา โครงการและแผนงานที่จะจัดทำในอนาคตเพื่อเสนอต่อบุคคลใด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. หัวหน้าคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ตอบ       ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
                มาตรา 45  ให้คณะกรรมการทำรายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ให้ กล่าวถึงผลงานของ กปภ.ในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการและแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้าให้ กปภ.โฆษณารายงานประจำปีที่สิ้นไป โดยแสดงงบดุล บัญชีทำการและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่าถูกต้องแล้ว  รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปีที่ล่วงมา ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ กปภ.
13. คณะกรรมการ หมายความว่า
ก. คณะกรรมการฝ่ายการประปาส่วนภูมิภาค
ข. คณะกรรมการรัฐมนตรี
ค. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ง. คณะกรรมการควบคุมกิจการประปา
ตอบ       ค. คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
                มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาครวมทั้งผู้ว่าการ
ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค
รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
14. การประปาส่วนภูมิภาคต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารใด
ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข. ธนาคารไทยพาณิชย์
ค. ธนาคารกรุงไทย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ       ง. ถูกทุกข้อ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ของการประปาส่วนภูมิภาค

2.ข้อใดมีความหมายว่า บันทึก 
(F1 ,F2,F3,F4,F5,F6)

3.การประปาที่ดูแล รับผิดชอบ  ภาคใต้ตอนบนคือเขต.....


4.หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้)


5.ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ  ผิดกี่ข้อ)


6.ผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการมีใครบ้าง  ระดับให กี่คน


7.หนังสือราชการเก่าๆ  ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใด


8. หนังสือราชการทั่วไป  ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลาย


9. กำหนด 3x +24 =x-5  ค่าของ x คือ


10.ความหมายของ  การจัดการเชิงกลยุทธ์


11.แผนพัฒนาเศรษกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด


12.ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ


13.หน้าที่ของผู้บริหารระดับกลาง คือ


14.การใช้สูตร x-cell เพื่อคำนวณเงินเดือน และการจ่ายโบนัสพนักงาน(โจทย์กำหนดตารางแสดงรายละเอียดของพนักงานแต่ละคน)


15.ความหมายของสัญลักษณ์  ซิกม่าร์


16.ในการผลิตสินค้า A ต้องใช้วัตถุดิบ 100 กก. ใช้เวลาผลิต  5 ชั่วโมง  จากผลการปฎิบัติงานปรากฎว่านาย ก


ใช้วัตถุดิบอย่างระมัดระวัง  ไม่แตกหักหรือเสีย ซึ่งใช้วัตถุดิบเพียง 95 กก. ใช้เวลา 5 ชั่วโมง  จะสรุปการทำงานของนาย ก ว่าอย่างไร


17.ให้ระบุส่วนประกอบของรายงานการประชุม


18.ทรัพยากรทางการบริหารมีอะไรบ้าง


19. ภาษาอังกฤษข้อ 1-8 คือ การอ่านเพื่อจับใจความและสรุปเนื้อเรื่อง


20.ภาษาอังกฤษ ข้อ 9-15  ให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วเติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์

[ แก้ไขล่าสุดโดย amorn3498 เมื่อ 2013-08-22 09:46 ]
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หนังสือ+MP3  ช่างไฟฟ้า 3  กปภ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถทางการคิดคำนวณและด้านการสรุปเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตำแหน่ง ช่างโยธา 3
- ความรู้ด้านการบริหารการก่อสร้าง การวางท่อ
- ความรู้ด้านการสำรวจ ออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง
- ความรู้ทางช่างสถาปัตยกรรม


หนังสือ+MP3  พนักงานการเงินและบัญชี 3  กปภ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถทางการคิดคำนวณและด้านการสรุปเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้และทักษะด้านการเงินและบัญชี
- ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล


หนังสือ+MP3  นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (บริหารธุรกิจ) กปภ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถทางการคิดคำนวณและด้านการสรุปเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง
- การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวางแผน
- ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ
- ความรู้ด้านการเงิน


หนังสือ+MP3  ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป 4 (คอมพิวเตอร์) กปภ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถทางการคิดคำนวณและด้านการสรุปเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้ด้านการจัดการทั่วไป
- ความรู้ด้านงานสารบรรณ
- การรวบรวมและการจัดการข้อมูล
- ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์  Microsoft office


หนังสือ+MP3  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 กปภ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถทางการคิดคำนวณและด้านการสรุปเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram}Data
-ความรู้เบื้องต้นในการระบบฐานข้อมูล
- มาตรฐาน ICT เช่นมาตรฐานด้านบริหารจัดการ
- แนวคิดเรื่อง SOA


หนังสือ+MP3 ตำแหน่ง นิติกร 4 กปภ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถทางการคิดคำนวณและด้านการสรุปเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้ทางกฏหมาย
- ความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน
- ความรู้ด้าน พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543


หนังสือ+MP3 ตำแหน่ง นักบัญชี 4 กปภ.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความสามารถทางการคิดคำนวณและด้านการสรุปเหตุผล
- ความสามารถด้านภาษา_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้ด้านการเงินและบัญชี
- ความรู้ด้านงบประมาณ 
- จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
รูปภาพ: 12.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
รูปภาพ: 001.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
up
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้