ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย

ส่วนที่ 1  หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

 

ส่วนที่ 2  ความสามารถทั่วไป

     -  ความสามารถด้านตัวเลข

     -  ความสามารถด้านภาษาไทย

     -  ความเข้าใจด้านเหตุผล

 ส่วนที่ 3 ความรอบรู้

     - สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน

     - นโยบายของรัฐบาลและนโยบายด้านการศึกษา

     - เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

     - วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

 

ส่วนที่ 4  กฎหมายการศึกษาและกฎหมายปฏิบัติราชการ

 

ส่วนที่  5 วิชาการศึกษา

            - หลักการจัดการศึกษา

            - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

            - การจัดกระบวนการเรียนรู้

            - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

            - สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

           - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

 

ส่วนที่6 วิชาชีพครู

       - เจตคติต่อวิชาชีพ

       - จรรยาบรรณวิชาชีพครู

       - คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

      - คุณธรรมของครู           

      - จริยธรรมสำหรับครู

     -  ค่านิยมของครู

     - วินัยและการรักษาวินัย

     - ความเป็นพลเมืองดี

     - มนุษยสัมพันธ์และการปรับตัว                

     - การทำงานเป็นทีม

     - ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ      

     - การจัดการความรู้

     - การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

 

ส่วนที่ 7  เทคนิคการเตรียมตัวสอบ

      - เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมสำหรับสอบแข่งขัน

      - เทคนิคการเดาคำตอบ

      - เทคนิคในการเข้าสอบสัมภาษณ์

      - การจัดทำแฟ้มผลงานใช้สำหรับการสอบแข่งขัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
chaichit ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพสของ (admin)
ดีมาก
ว.ฉาย
x104 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ทำไมโหลดไม่ครับ  ช่วยแนะนำหน่อยครับ
bostza ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคถณมากครับผม
miiza ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากนะครับ
taoja2000 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
thank you kha
pischaporn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณนะคะ
pischaporn ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณคะ
yurijung ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
โหลดยังไง
skara ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้