ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวมเอกสารความรู้ที่ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาลทั่วประเทศ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมเอกสารความรู้ที่ใช้สอบ อบต. อบจ. เทศบาลทั่วประเทศ

เอกสารเกี่ยวกับ "การปกครองท้องถิ่นไทย" ความรู้ความเข้าใจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ
หัวข้อในเอกสารประกอบไปด้วย

๐ เอกสารใช้อ่านสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ความเป็นมา
โครงสร้าง อบจ. ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
โครงสร้างและองค์ประกอบของ อบจ.
อำนาจหน้าที่ของ อบจ.
อำนาจหน้าที่ของสภาจังหวัด
โครงสร้าง อบจ. ตาม พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
โครงสร้างและองค์ประกอบ อบจ.
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
การกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.).pdf
ลิงค์ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?4gimm5ykzzz

-------------------------------------------------------------

๐ เอกสารใช้อ่านสอบเทศบาล
ความเป็นมา
หลักเกณฑ์การจัดตั้งเทศบาล
โครงสร้างเทศบาล
สภาเทศบาล
คณะเทศมนตรี
พนักงานเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล
อำนาจหน้าที่ของคณะเทศมนตรี
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
การบริหารงานของเทศบาล
การบริหารการคลัง
การกำกับดูแลเทศบาล

ชื่อไฟล์ : เทศบาล.pdf
ลิงค์ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?ngcdkntgdky

-------------------------------------------------------------

๐ เอกสารใช้อ่านสอบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
ประวัติ
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
อำนาจหน้าที่
รูปแบบการบริหารส่วนต่าง ๆ
รายได้
การกำกับดูแล

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบล.pdf
ลิงค์ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?ly4nyyeg43i

-------------------------------------------------------------

๐ เอกสารใช้อ่านสอบพนักงานกรุงเทพมหานคร
ความเป็นมา
โครงสร้างกรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เขตและสภาเขต
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

ชื่อไฟล์ : กรุงเทพมหานคร.pdf
ลิงค์ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?whnjdg2wd2t

-------------------------------------------------------------

๐ เอกสารใช้อ่านสอบพนักงานเมืองพัทยา
การบริหารเมืองพัทยา
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเมืองพัทยา
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางกับเมืองพัทยา

ชื่อไฟล์ : เมืองพัทยา.pdf
ลิงค์ดาวน์โหลด : http://www.mediafire.com/?mztjhwotmh2

-------------------------------------------------------------

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้