ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : <<NEW>> เปิดสอบ การบินพลเรือน จำนวน 36อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

<<NEW>> เปิดสอบ การบินพลเรือน จำนวน 36อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 147 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 มิถุนายน 2559การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2559
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2272 5287 หรือ 0 2272 5741 - 4 ต่อ 231
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แน


((( แนวข้อสอบอัพเดตใหม่ล่าสุดเพื่อปีนี้)))กรมการบินพลเรือน


เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา กรมการบินพลเรือน

1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
6. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
7. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
9. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

ช่างซ่อมบริภัณฑ์ กรมการบินพลเรือน

1. ความรู้เกี่ยวกับ กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางด้านเหตุผล
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
8. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
9. แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา
10. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit

นักวิชาการขนส่ง (ด้านการจราจรทางอากาศ) กรมการบินพลเรือน
การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และ ภัยคุกคามก่อการร้าย ที่มีผลต่อการบิน.pdf

1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 2558
8. แนวข้อสอบนโยบาย คสช
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ.2551
11. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

นักวิชาการขนส่ง กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
7. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
8. แนวข้อสอบภาษาไทย
9. ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ (ถาม-ตอบ)
10. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
11. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นักวิชาการขนส่ง(ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
8. สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Reading Sentence Grammar Conversation
9. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
10. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
11. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. ความสามารถด้านภาษาไทย
5. ความสามารถทางด้านเหตุผล
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
8. แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9. หลักการบัญชีเบื้องต้น
10. แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

นักวิชาการพัสดุ กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางด้านเหตุผล
5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
7. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
9. สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

นายช่างไฟฟ้า กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
5. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
6. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7. ความรู้ทางดิจิตอล
8. แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางดิจิตอล
9. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
10. แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
11. อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
12. แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

บุคลากร กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางด้านเหตุผล
5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล
7. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
8. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
9. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ

ผู้ดูแลสนามบิน กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
6. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
7. ความสามารถทางด้านเหตุผล 
8. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ

พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
6. ความรู้เรื่องเครื่องกลไฟฟ้า electrical machine
7. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
8. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9. แนวข้อสอบ กลศาสตร์
10. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ.2551

พนักงานธุรการ กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. แนวข้อสอบภาษาภาษาอังกฤษ
4. ความสามารถด้านภาษาไทย
5. ความสามารถทางด้านเหตุผล
6. แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
7. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8. แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
9. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำศูนย์หนังสือสอบงานราชการ

>>> ข้อสอบ คุณภาพ แนวข้อสอบ เข้าทำงาน เตรียมสอบ อัพเดทใหม่ล่าสุด
>>> สั่งซื้อ/สอบถาม แจ้งสารบัญหัวข้อที่เปิดสอบทาง Line : pp-2310อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง


ติดตามข่าวการสอบราชการที่https://www.facebook.com/1766464520257492
เข้าดูเว็บไซต์หลักที่ http://www.promotethai.com/read.php?tid=31001
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 096-048-0129 Line : pp_2310


ไฟล์PDFสามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 409 บาท
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 699 บาท รวมค่าส่ง EMS
ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 1500 บาท รวมค่าส่ง EMS
ชุดติว(หนังสือเสียง) ส่งเป็นหนังสือ +ชุดบรรยาย MP3 ราคา 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้