ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : Download ทักษะงานอำนวยการ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

Download ทักษะงานอำนวยการ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานอำนวยการ
หมวด ๑ ความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอำนวยการ

๑.๑ ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
 [     ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb054
๑.๒ ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล
 [     ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb055
๑.๓ ความรู้พื้นฐานฝ่ายข่าว
 [     ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb056
๑.๔ ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
 [     ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb057
๑.๕ ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง
 [     ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb058
๑.๖ ความรู้พื้นฐานฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์
 [     ]
* แบบทดสอบออกเฉพาะเนื้อหาในบทที่ ๑, บทที่ ๓ และบทที่ ๔
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb059
หมวด ๒ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ

๒.๑ การถวายความปลอดภัย
-๓ ชม.-
๒.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
    [     ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb060
๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก
[][]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb061
๒.๔ การพัฒนาเศรษฐกิจในไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก
 [  ]
๓ ชม.--เรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทดสอบ sb062
๒.๕ สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
- สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ 
[  ]
- มาตรฐานและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนสำหรับตำรวจ 
[  ]
- Human Rights for Police Officers 
[  ]
- สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน 
[  ]
๓ ชม.--
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
เรียนรู้ด้วยตัวเอง
แบบทดสอบ sb088๒.๖ ภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่
-๓ ชม.-
๒.๗ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
-๓ ชม.-
๒.๘ ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
-๓ ชม.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้