ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


แนวข้อสอบ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
*************************
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. สช.                                                                                 ค. สศช.
ข. สสช.                                                                              ง. สมช.
ตอบ   ค. สศช.
  ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก. [url]www.sso.go.th
[/url]                                                            ค. www. pacc.go.th
ข. [url]www.nsc.go.th
[/url]                                                            ง. www.nesdb.go.th
ตอบ    ง. www.nesdb.go.th
  ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก. Office of the National Economics and Social Development Board
ข. Office of the Social Development Board  and National Economics
ค. Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
ง. Office of Anti-Corruption Commission Public Sector
ตอบ   ก. Office of the National Economics and Social Development Board
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. ดุสิต                                                                                ค. ราชเทวี
ข. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย                                               ง. พญาไท
ตอบ   ข. ป้อมปราบศัตรูพ่าย
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
ข. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ค. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง
ง. มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน
ตอบ   ค. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง
  ข้อใดคือพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก.  หน่วยงานยุทธศาสตร์ จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ และการพัฒนาในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว
ข. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ที่ถูกต้องแม่นยำและเชื่อถือได้
ค. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493                                         ค.14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493                            
ข. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2493 ง.  11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2493
ตอบ   ก. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เดิมมีชื่อว่าอะไร
ก. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ         ค. สภาป้องกันพระราชอาณาจักร
ข. สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ                                               ง. สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ตอบ   ข. สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS เป็นหนังสือ 
ราคา 679 บาท 
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 081-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด 
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo 
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.comหรือ ส่ง SMS มาที่ 081-6174763 

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ******* 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้