ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อัพเดทยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 ในแต่ละเขต ติดตามได้ที่นี่
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

อัพเดทยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2557 ในแต่ละเขต ติดตามได้ที่นี่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ลำดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
ลิงค์เว็บเขต
ไฟล์ประกาศ
สถิติรับสมัคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1
กรุงเทพมหานคร
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 
2
นนทบุรี เขต 1
สถิ
ติ
3
นนทบุรี เขต 2
สถิ
ติ
4
ปทุมธานี เขต 1
สถิ
ติ
Up 
18/มี.ค./57 
5
ปทุมธานี เขต 2
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 
6
สมุทรสาคร
สถิ
ติ
7
นราธิวาส เขต 1
สถิติ
Up 
17/มี.ค./57 
8
ปัตตานี เขต 2
สถิติ
Up 
18/มี.ค./57 
9
ชุมพร เขต 1
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 
10
นครศรีธรรมราช เขต 2
สถิ
ติ
11
สุราษฎร์ธานี เขต 1
สถิ
ติ
12
สุราษฎร์ธานี เขต 2
สถิ
ติ
Up 
18/มี.ค./57 
13
สุราษฎร์ธานี เขต 3
สถิ
ติ
14
ตรัง เขต 2
สถิ
ติ
15
พังงา
สถิ
ติ
16
ภูเก็ต
สถิ
ติ
17
ระนอง
สถิ
ติ
18
กาญจนบุรี เขต 1
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 
19
กาญจนบุรี เขต 2
Up 
18/มี.ค./57 
20
กาญจนบุรี เขต 3
Up 
18/มี.ค./57 
21
กาญจนบุรี เขต 4
สถิ
ติ
22
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประกาศ
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 
23
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สถิ
ติ
24
ราชบุรี เขต 1
Up 
18/มี.ค./57 
25
ราชบุรี เขต 2
สถิ
ติ
26
สมุทรสงคราม
สถิ
ติ
27
สุพรรณบุรี เขต 2
สถิ
ติ
28
สุพรรณบุรี เขต 3
สถิติ
Up 
18/มี.ค./57 
29
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
Up 
18/มี.ค./57 
30
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
Up 
18/มี.ค./57 
31
ลพบุรี เขต 2
Up 
18/มี.ค./57 
32
สระบุรี เขต 2
สถิ
ติ
Up 
18/มี.ค./57 
33
อุทัยธานี เขต 2
Up 
18/มี.ค./57 
34
กำแพงเพชร เขต 1
Up 
17/มี.ค./57 
35
กำแพงเพชร เขต 2
สถิติ
Up 
18/มี.ค./57 
36
ตาก เขต 2
Up 
18/มี.ค./57 
37
นครสวรรค์ เขต 2
สถิติ Up 18/มี.ค./57 
38
เพชรบูรณ์ เขต 3
สถิ
ติ
Up 18/มี.ค./57 
39
อุตรดิตถ์ เขต 2
สถิ
ติ
Up 18/มี.ค./57 
40
เชียงใหม่ เขต 3
สถิ
ติ
41
น่าน เขต 2
สถิติ
Up 
17/มี.ค./57 
42
แม่ฮ่องสอน เขต 1
Up 
18/มี.ค./57 
43
แม่ฮ่องสอน เขต 2
สถิติ Up 18/มี.ค./57 
44
สกลนคร เขต 1
สถิ
ติ
45
บึงกาฬ
Up 18/มี.ค./57 
46
อุบลราชธานี เขต 3
สถิ
ติ
47
นครราชสีมา เขต 4
สถิติ Up 18/มี.ค./57 
48
นครราชสีมา เขต 5
Up 
17/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/UserFiles/Image/q7.gif[/img]
49
นครราชสีมา เขต 6
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
50
กระบี่
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
51
จันทบุรี เขต 1
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
52
จันทบุรี เขต 2
สถิ
ติ
53
ชลบุรี เขต 1
สถิ
ติ
54
ชลบุรี เขต 3
สถิ
ติ
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
55
ตราด
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
56
ระยอง เขต 1
สถิ
ติ
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
57
ระยอง เขต 2
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
58
สระแก้ว เขต 1
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
59
สระแก้ว เขต 2
Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
ุ60
สพป.ชุมพร เขต 2
สถิติ Up 18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา [img]http://www.kruwandee.com/template/kruwandee/images/hot.gif[/img]
61
สพม.1
สถิติ
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
62
สพม.2
สถิ
ติ
63
สพม.3
สถิ
ติ
64
สพม.4
สถิ
ติ
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
65
สพม.5
สถิ
ติ
66
สพม.6
สถิ
ติ
67
สพม.7
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
68
สพม.8
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
69
สพม.9
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
70
สพม.10
สถิ
ติ
71
สพม.11
สถิ
ติ
72
สพม.13
สถิ
ติ
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
73
สพม.14
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
74
สพม.15
สถิ
ติ
75
สพม.16
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
76
สพม.17
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/UserFiles/Image/icon0006.gif[/img]
77
สพม.18
สถิ
ติ
78
สพม.19
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
79
สพม.20
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/UserFiles/Image/q7.gif[/img]
80
สพม.25
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/UserFiles/Image/q7.gif[/img]
81
สพม.26
สถิ
ติ
82
สพม.29
สถิ
ติ
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
83
สพม.30
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
84
สพม.32
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
85
สพม.34
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
86
สพม.36
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
87
สพม.38
สถิ
ติ
Up 
17/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/UserFiles/Image/q7.gif[/img]
88
สพม.41
สถิติ  
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
89
สพม.42
สถิ
ติ
Up 
18/มี.ค./57 [img]http://www.kruwandee.com/oldweb/images/icon/icon_wow.gif[/img]
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ [img]http://www.kruwandee.com/template/kruwandee/images/hot.gif[/img]
90
สศศ.
สถิ
ติ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้