ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง

     
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนชื่อมาจากหน่วยงานใด
ก. กรมธุรกิจการค้า                         ข. กรมการค้าธุรกิจ
ค. กรมสิทธิบัตรการค้า                ง. กรมทะเบียนการค้า
2.ข้อใดไม่ใช่บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก. งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                ข. งานด้านธุรกิจส่งออก
       ค. งานบัญชีและสอบบัญชี                         ง. การจดทะเบียนธุรกิจ
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม                                         
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันคือใคร (พ.ศ. 2555)
ก.  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง                               ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  นายบุญทรง เตริยาภิรมย์                              ง.  นายจุติ ไกรฤกษ์
5.  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
ค. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์              ง. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
6. สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือหมายเลขใด
            ก. 1177                                      ข. 1057
            ค. 1750                              ง.1570
7. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks of Business Development       ข. Department of Business Development
ค. Department of Business Development ง. Authority ofBusiness Development
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก.  บริการข้อมูลธุรกิจให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง โปร่งใส
ข. ยกระดับธุรกิจให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ค. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ   
             ง. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
9. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดิมมีชื่อว่า
ก. กรมธุรกิจการค้า                         ข. กรมการค้าธุรกิจ
ค. กรมสิทธิบัตรการค้า                ง. กรมทะเบียนการค้า
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
              ก.มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย           
ข. มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชำนาญการด้านธุรกิจที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
11.เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.dbd.com
ข. www.tmd.com
ค.  www.dbd.go.th          
ง. www.dbd.org
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th                                 
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org                               
ง. [url]www.mict.go.th[/url]          
13. สัญญาลักษณ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือข้อใด
ก.  DDB                          ข.  DCD
ค.  BBD                 ง.   DBD
14. การขอหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับผ่านธนาคารใด
ก. ธนาคารกรุงเทพ            
ข. ธนาคารกรุงไทย
ค. ธนาคารออมสิน
ง. ธนาคารกสิกรไทย
15.  การขอหนังสือรับรองธุรกิจมีวิธีการรับหนังสือกี่ช่องทาง
ก.  1วิธ                                   ข.  2 วิธี
ค.  3 วิธ                                  ง.   4 วิธี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
  เจ้าพนักงานการพาณิชย์
  นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
  นักวิชาการพาณิชย์
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com


เปิดสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รับสมัครสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เตรียมสอบกับแนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข่าวด่วน เปิดสอบ ธกส.2556-2557 ครั้งใหญ่เร็วๆๆนี้
ข้อมูลติดต่อ
ข่าว : ข่าวด่วน เปิดสอบ ธกส.2556-2557 ครั้งใหญ่เร็วๆๆนี้ 
โดย : ทีมงาน 
เบอร์โทร : 
Fax : 
E-mail :
เปิดสอบ ธกส.57, ธกส, 2557 ,
รายละเอียด
ข่าวด่วน เปิดสอบ ธกส.2556-2557 ครั้งใหญ่เร็วๆๆนี้ 

ข่าวดัง มีข่าวแว่วว่าเร็วๆๆนี้จะมีกาเปิดสอบ ธกส.2556 – 2557 คิดว่าน่าจะมีการเปิดสอบเร็วๆนี้ โดยมีดังนี้
ฝ่ายกิจการสาขา และประมาณการจำนวนอัตราที่ต้องการ
จังหวัดในเขตดำเนินงานของฝ่ายกิจการสาขาที่ผู้สมัครเลือกไป

ฝ่ายกิจการสาขา 1
- พัฒนาธุรกิจ 70 อัตรา
- การเงิน 95 อัตรา
เชียงราย แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
สอบที่ จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายกิจการสาขา 2
- พัฒนาธุรกิจ 130 อัตรา
- การเงิน 120 อัตรา
เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ตาก
สอบที่ จังหวัดพิษณุโลก

ฝ่ายกิจการสาขา 3
- พัฒนาธุรกิจ 145 อัตรา
- การเงิน 125 อัตรา
อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม หนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร
สอบที่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายกิจการสาขา 4
- พัฒนาธุรกิจ 150 อัตรา
- การเงิน 140 อัตรา
ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ
สอบที่ จังหวัดนครราชสีมา

ฝ่ายกิจการสาขา 5
- พัฒนาธุรกิจ 80 อัตรา
- การเงิน 155 อัตรา
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สิงห์บุรี
สอบที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝ่ายกิจการสาขา 6
- พัฒนาธุรกิจ 45 อัตรา
- การเงิน 50 อัตรา
ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา นครนายก จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว
สอบที่ จังหวัดชลบุรี

ฝ่ายกิจการสาขา 7
- พัฒนาธุรกิจ 60 อัตรา
- การเงิน 55 อัตรา
เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
สอบที่ จังหวัดราชบุรี

ฝ่ายกิจการสาขา 8
- พัฒนาธุรกิจ 25 อัตรา
- การเงิน 30 อัตรา
ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ระนอง ภูเก็ต
สอบที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายกิจการสาขา 9
- พัฒนาธุรกิจ 50 อัตรา
- การเงิน 70 อัตรา
นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สอบที่ จังหวัดสงขลา
อ้างอิงข่าวจาก ::::  www.facebook.com/pages/เตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/128685683953233
รูปภาพ: 1461.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้