ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล  คอมพิวเตอร์
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล  คอมพิวเตอร์ 
        แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล

1)    หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำเอาเขตข้อมูลหลายๆเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องมารวมกัน  
          เพื่อเกิดเป็นรายการข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรียกว่าอะไร
    ก. เรคอร์ด        
    ข. ฟิลด์
    ค. บิท        
    ง. ไฟล์    
2)    หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำข้อมูลหลาย ๆ ระเบียนที่เป็นเรื่องเดียวกันมารวมกัน
          เรียกว่าอะไร
    ก. ฟิลด์        
    ข. ไฟล์
    ค. บิท        
    ง. เรคอร์ด
3)    รายละเอียดข้อมูลที่แสดงลักษณะ  และคุณสมบัติของแอททริบิวต์หนึ่งๆ หมายความ
          ถึงข้อใด
    ก. ไฟล์        
    ข. เอนทริตี
    ค. แอทริบิวต์        
    ง. เรคอร์ด
4)    ชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   เปรียบเสมือนคำนาม  อาจได้แก่ คน  สถานที่  สิ่งของ
    การกระทำซึ่งต้องการจัดเก็บข้อมูลไว้  หมายความถึงข้อใด
    ก. ไฟล์        
    ข. เอนทริตี
    ค. แอทริบิวต์        
    ง. เรคอร์ด
5)    บางแอทริบิวต์ก็อาจจะไม่มีค่าของตัวมันเอง แต่จะสามารถหาค่าได้จากแอทริบิวต์
    อื่นๆ เรียกว่าอะไร
    ก. แอททิบิวต์ผสม        
    ข. แอททิบิวต์ที่แปลค่ามา
    ค. แอททิบิวต์แฝง        
    ง. แอททิบิวต์เปลี่ยนค่า
6)    โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบด้วยรายละเอียดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์
          และ เกี่ยวข้องกันที่จะนำมาใช้ในระบบงานต่าง ๆ  ร่วมกัน หมายความถึงข้อใด
    ก. แฟ้มข้อมูล        
    ข. ระบบฐานข้อมูล
    ค. การจัดการฐานข้อมูล    
    ง. ระบบข้อมูล
7)    ประโยชน์ที่ได้รับจากการสร้างระบบฐานข้อมูล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    ก. สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้    
    ข. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
    ค. กำหนดมาตรฐานของข้อมูลเดียวกัน    
    ง. ถูกทุกข้อมูล
8)    โครงสร้างที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์แบบต้นไม้ (Tree) เป็นฐานข้อมูลแบบใด
    ก. ฐานข้อมูลแบบลำดับขั้น    
    ข. ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย
    ค. ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์    
    ง. ฐานข้อมูลเชิงชั้น
9)    ข้อใดไม่ไช่โปรแกรมฐานข้อมูลที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน
    ก. Visual Foxpro    
    ข. Microsoft Powerpoint  
    ค. SQL Server    
    ง. Microsoft Access
10)    คีย์ที่เกิดจากฟิลด์ที่ไม่มีข้อมูลซ้ำซ้อน (unique) ใน Table เดียวกันโดยเด็ดขาด
            และจะต้องมีค่าเสมอ หมายถึงข้อใด
    ก. Compound Key    
    ข. Foreign Key
    ค. Primary Key    
    ง. Candidate Key

11)    คีย์นอก หรือ คีย์ที่เชื่อม Table ที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กัน หมายถึงข้อใด
    ก. Primary Key    
    ข. Foreign Key
         ค. Compound Key    
    ง. Candidate Key
12)    การจัดแบ่งระดับของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล สามารถแบ่งได้กี่ระดับ
    ก. 2 ระดับ        
    ข. 3 ระดับ    
    ค. 4 ระดับ        
    ง. 5 ระดับ
13)    ระดับของข้อมูลที่เกิดจากการมองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้
             รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อจำกัดต่าง ๆ หมายถึงข้อมูลในระดับใด
    ก. ระดับภายใน        
    ข. ระดับแนวคิด
    ค. ระดับภายนอกหรือวิว    
    ง. ระดับข้อมูล
14)    ระดับของข้อมูลระดับใด ที่เกิดจากการบันทึกข้อมูลจริง
    ก. ระดับภายใน        
    ข. ระดับภายนอกหรือวิว    
    ค. ระดับแนวคิด        
    ง. ระดับข้อมูล
15)    ระดับข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละคนจะมองข้อมูล หมายถึงข้อมูลในระดับใด
    ก. ระดับภายใน        
    ข. ระดับภายนอกหรือวิว    
    ค. ระดับแนวคิด        
    ง. ระดับข้อมูล
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสายประมวลผล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ มีสอบ ดังนี้
หลักการเขียนโปรแกรม
โครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้