ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก ทุกตำแหน่ง

        
1. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก. นครราชสีมา              ข. นครนายก
ค. นครปฐม                   ง. สระบุรี
2. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ คือใคร
ก. พันเอก ชัยนรงณ์  สะสมทรัพย์                 ข. พันเอก นิตินัย  ภีมะโยธิน
       ค. พลโท เด่นชัย   นิติธาดา                        ง. พลตรีบุญสันติ   แสนสวัสดิ์
3. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตั้งขึ้นเมือใด
ก. พ.ศ. 2502                                        
ข. พ.ศ. 2504
ค.  พ.ศ. 2506
ง. พ.ศ. 2508
4. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนปัจจุบันคือใคร
ก.  พันเอก ชาติชาย  อ่อนน่วม                          ข.พลตรี บุญสันติ   แสนสวัสดิ์
ค.  พลโทนายสือ  ล้ออุทัย                  ง.  พันเอก เริงชัย  กาญจนารมย์
5.  คำขวัญ ของโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก คือข้อใด
. ประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่กองทัพบกและประเทศชาติ
. มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
. คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีวินัย
ง. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการผลิตสัตว์
7.พระบิดาเหล่าทหารการสัตว์คือใคร
. พลโทกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม. พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
. พันตรี หลวงอัศดรผดุง . พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ
7. ปัจจุบันสัตว์ชนิดใดมีการฝึกมากที่สุดใน กรมการสัตว์ทหารบก
ก. ช้าง                                  ข. นกพิราบ
ค. สุนัข                              ง. ม้า
8. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนแรกคือใคร
ก. พล.ต.สง่า วิลัยทอง        
ข. พล.ต.ไตรเดช ปั้นตระกูล
ค. พล.ต.ประดุจ โชติประศาสน์อินทาระ                             
             ง. พล.ต.พนัศ เกษแม่นกิจ
9. รูปภาพใดเป็นสัญลักษณ์ในเครื่องหมายราชการของกรมการสัตว์ทหารบก
ก. พญานาค                                         
ข. เกือกม้า
ค.  รวงข้าว
ง. ถูกทุกข้อ
10. บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร
ก. พลเอกยุทธศักดิ์  ศศิประภา                                               ค. พล.อ. อัครเดช  ศศิประภา
ข. พล.อ.สุนทร  คงสมพงษ์                                                    ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

11.เว็บไซต์ของกรมการสัตว์ทหารบก มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.vetdept.to.th                                  
ข.  www.vetdept.org
ค.  www.vetdept.com    
ง. www.vetdept.go.th
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mod.go.go.th                                       
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org                 
ง. www.mod.go.th
13. กรมการสัตว์ทหารบกสังกัดหน่วยงานใด
ก.  กองทัพบก                                    ข.  กรมปศุสัตว์
ค.  สัตวแพทย์กองทัพไทย      ง.  กระทรวงกลาโหม
14. ค่ายทองฑีฆายุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก. นครราชสีมา              ข. นครนายก
ค. นครปฐม                   ง. สระบุรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการสัตว์ทหารบก 

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหารและการกีฬา
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมการสัตว์ทหารบก
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
เสมียนพิมพ์ดีด
- พลสูทกรรม
- ช่างกล
- พลขับรถ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
เปิดสอบ
รับสมัครกรมการสัตว์ทหารบก
แนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก
ข้อสอบ
กรมการสัตว์ทหารบก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้