ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มืออ่านสอบ-แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกตำแหน่ง

       
1. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปลี่ยนชื่อมาจากหน่วยงานใด
ก. กรมธุรกิจการค้า                         ข. กรมการค้าธุรกิจ
ค. กรมสิทธิบัตรการค้า                ง. กรมทะเบียนการค้า
2.ข้อใดไม่ใช่บริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก. งานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                ข. งานด้านธุรกิจส่งออก
       ค. งานบัญชีและสอบบัญชี                         ง. การจดทะเบียนธุรกิจ
3. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม                                         
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงพาณิชย์
ง. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันคือใคร (พ.ศ. 2555)
ก.  นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง                               ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  นายบุญทรง เตริยาภิรมย์                              ง.  นายจุติ ไกรฤกษ์
5.  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นายคณิสสร นาวานุเคราะห์
ค. นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์              ง. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
6. สายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือหมายเลขใด
            ก. 1177                                      ข. 1057
            ค. 1750                              ง.1570
7. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks of Business Development       ข. Department of Business Development
ค. Department of Business Development ง. Authority ofBusiness Development
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก.  บริการข้อมูลธุรกิจให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง โปร่งใส
ข. ยกระดับธุรกิจให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ค. สร้างธรรมาภิบาลธุรกิจ   
             ง. พัฒนาธุรกิจไทยให้เข้มแข็งแข่งขันได้
9. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดิมมีชื่อว่า
ก. กรมธุรกิจการค้า                         ข. กรมการค้าธุรกิจ
ค. กรมสิทธิบัตรการค้า                ง. กรมทะเบียนการค้า
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
              ก.มืออาชีพด้านบริการ สร้างธรรมาภิบาล และมาตรฐานธุรกิจไทย           
ข. มาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชำนาญการด้านธุรกิจที่ประชาชนมีความพึงพอใจ
11.เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีชื่อว่าอะไร
ก.  www.dbd.com
ข. www.tmd.com
ค.  www.dbd.go.th          
ง. www.dbd.org
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th                                 
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org                               
ง. [url]www.mict.go.th[/url]          
13. สัญญาลักษณ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือข้อใด
ก.  DDB                          ข.  DCD
ค.  BBD                 ง.   DBD
14. การขอหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รับผ่านธนาคารใด
ก. ธนาคารกรุงเทพ            
ข. ธนาคารกรุงไทย
ค. ธนาคารออมสิน
ง. ธนาคารกสิกรไทย
15.  การขอหนังสือรับรองธุรกิจมีวิธีการรับหนังสือกี่ช่องทาง
ก.  1วิธ๊                                   ข.  2 วิธ๊
ค.  3 วิธ๊                                ง.   4 วิธ๊


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  เจ้าหน้าที่การพาณิชย์
  เจ้าพนักงานการพาณิชย์
  นักวิชาการพาณิชย์(ด้านบัญชี)
  นักวิชาการพาณิชย์
  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
เปิดสอบ
รับสมัครกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข้อสอบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้