ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิศวกรปฎิบัติการ(โยธา) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิศวกรปฎิบัติการ(โยธา) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

                               
1. คอนกรีต คือ
ตอบ  วัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่าง ๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน ได้แก่
·        วัสดุประสาน
·        วัสดุผสม
2. องค์ประกอบของคอนกรีตประกอบด้วยอะไรบ้าง
ตอบ  คอนกรีตประกอบด้วย
1.        ปูนซีเมนต์
2.        มวลรวม (หิน ทราย)
3.        น้ำ
4.        น้ำยาผสมคอนกรีต
โดยเมื่อนำส่วนผสมต่างๆเหล่านี้มาผสมกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้
ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำเรียกว่าซีเมนต์เพสต์ (Cement paste)
ซีเมนต์เพสต์ผสมกับทรายเรียกว่ามอร์ต้า (Mortar)
มอร์ต้าผสมกับหินหรือกรวดเรียกว่าคอนกรีต (Concrete) 
3. คอนกรีตที่ดีกับคอนกรีตที่ไม่ดีต่างกันอย่างไร
ตอบ        คอนกรีตที่ดี เป็นคอนกรีตที่ต้องมีคุณสมบัติเป็นที่น่าพอใจทั้งในสภาพคอนกรีตเหลวกล่าวคือ ตั้งแต่การผสม การลำเลียงจากเครื่องผสมการเทลงแบบหล่อ การอัดแน่น และในสภาพคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว กล่าวคือคอนกรีตจะต้องมีความข้นเหลวที่จะให้การอัดแน่นในแบบหล่อคอนกรีตให้เป็นไปตามวิธีการที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากรวมทั้งส่วนผสมจะต้องมีการยึดเกาะกันอย่างเพียงพอสำหรับวิธีการเทคอนกรีตที่จะใช้โดยไม่มีการแยกตัวซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดการไม่สม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีตและเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว ต้องได้กำลังอัดตามข้อกำหนดนอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก เช่น ความหนาแน่น ความทนทานความสามารถรับแรงดึง ความต้านทานการซึมผ่านการน้ำหรือของเหลวความต้านทานต่อแรงกระแทรกและการเสียดสี การทนต่อการกัดกร่อนจากซัลเฟตและอื่นๆ
คอนกรีตที่ไม่ดี โดยทั่วไปจะมีความข้นเหลวไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เมื่อแข็งตัวจะมีรูโพรงและไม่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งโครงสร้าง

4. ซีเมนต์เพสต์ มีหน้าที่อะไร
ตอบ เสริมช่องว่าระหว่างมวลรามเช่น หิน กรวด และทราย หล่อลื่นคอนกรีตสดขณะเทหล่อและให้กำลังแก่คอนกรีตเมื่อคอนกรีตแข็งตัว รวมทั้งป้องกันการซึมผ่านของน้ำ
คุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของปูนซีเมนต์อัตราส่วนของน้ำต่อปูนซีเมนต์ และความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์หรือที่เรียกว่า ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (HydrationReaction)
5. น้ำยาผสมคอนกรีต มีหน้าที่อะไร
ตอบ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทั้งคอนกรีตทีเหลวและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วในด้านต่างๆเช่น เวลาในการก่อตัว ความสามารถเทได้ กำลังอัด ความทนทาน เป็นต้น
6. มวลรวม มีหน้าที่อะไร
ตอบ เป็นตัวแทรกประสานที่กระจายอยู่ทั่วซีเมนต์เพสต์ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทน ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก
คุณสมบัติของมวลรวมที่สำคัญคือมีความแข็งแรง การเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่ำ คงทนต่อปฏิกิริยาเคมีและมีความต้านทานต่อแรงกระแทกและการเสียดสี
7. คุณสมบัติของมวลรวมที่ดีที่ต้องพิจารณาคือ
ตอบ        1.       ความแข็งแกร่ง มวลรวมจะต้องมีความสามารถรับแรงกดได้ไม่น้อยกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ต้องการ (โดยปกติแล้วมวลรวมสามารถรับแรงกดได้สูงกว่าคอนกรีตมาก คือ จะสามารถรับได้ 700-3,500 กก./ตร.ซม.
2.        ความต้านทานต่อแรงกระแทกและเสียดสี
3.        ความคงทนต่อปฏิกิริยาเคมี มวลรวมจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาเคมีกับปูนซีเมนต์หรือกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
4.        รูปร่างและลักษณะผิว มาตรฐาน มอก.566 ได้ให้คำนิยามของลักษณะรูปร่างของมวลรวมไว้ดังนี้


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรปฎิบัติการ(โยธา) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง _คอนกรีต
ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
- เก็งข้อสอบวิศวกรโยธา
พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
งานฐานราก
การคำนวณออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบพื้นทาง
กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง
การบริหารงานก่อสร้าง

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งทางไปรษณีย์EMS เป็นหนังสือ +VCD เทคนิค
การสอบสัมภาษณ์ ราคา 679 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com
เปิดสอบ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
รับสมัครนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
ข้อสอบ
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
เตรียมสอบกับแนวข้อสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้