ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมสอบบรรจุ วุฒิม.6-ปวช.เป็นตำรวจชั้นประทวน(สำหรับพื้นที่ภาคใต้)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมสอบบรรจุ วุฒิม.6-ปวช.เป็นตำรวจชั้นประทวน(สำหรับพื้นที่ภาคใต้)

ศชต.เปิดรับสมัครนักเรียนนายสิบตำรวจ จำนวน 1,900 อัตรา
****************************************************************
1. เปิดรับ นสต. ในสังกัด ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา แยกเป็น 
- กลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา 800 อัตรา ทำงาน 5 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต. ได้ 
- กลุ่มภูมิลำเนา 14 จว.ภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำงาน 6 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้ 
- กลุ่มภูมิลำเนาเฉพาะ 3 จว.ภาคใต้ จำนวน 500 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเทียนบ้าน 
จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และหากมีความรู้สื่อสารภาษายาวีได้ ถ้าผ่านการทดสอบ (ที่ ศชต. ) 
จะได้คะแนนสอบข้อเขียนเพิ่ม จำนวน 5 คะแนน ทำงาน 10 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้ 
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ 
- เพศชาย อายุ 18 - 27 ปีบริบูรณ์ สถานภาพโสด สูง160 ซ.ม. และมีรอบ อก 77 ซ.ม. ขึ้นไป 
- วุฒิ ม.6/ปวช. 
- ต้องเรียน รด. ปี 3 จบแล้ว หรือถ้ามีอายุไม่เกิน 20 ปี ใช้ สด.9 หรือหลักฐานผ่านการเกณฑ์มาแล้ว 
**กรณี ผ่อนผัน ไม่รับสมัคร หรือ มีภาระต้องเข้ารับราชการทหารแล้ว (ทหารเกณฑ์ )ไม่รับสมัคร 
3. สมัครทางเว็บเท่านั้น www.policeadmission.org 
4. วิชาสอบแบบปี 2556 แต่เพิ่มเป็น 150 ข้อ 6 วิชา 
5. สามารถ เลือกที่นั่งสอบ เฉพาะ ข้อเขียน ได้ 4 แห่งทั่วประเทศ 
- ใต้ ศชต. 
- ส่วนกลาง บช.ศ. 
- ภ.4 ขอนแก่น 
- ภ.5 เชียงใหม่ 
**ส่วนการสอบรอบสอง หรือการทดสอบภาษายาวี ต้องไปดำเนินการที่ ศชต. เท่านั้น 
6. หากมีการเปิดรับสมัครเมื่อใด ให้เข้าเว็บและอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครให้เข้าใจชัดเจนก่อนจะสมัคร 
**เมื่อเข้าระบบโปรแกรมและทำการสมัครไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกไม่ได้ เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเลือกกลุ่มสายสอบ 
ที่นั่งสอบข้อเขียน เป็นต้น 
7. รายละเอียดอื่นติดตามการประชาสัมพันธ์ ทาง เว็บ กส.และ ศชต. ต่อไป
รูปภาพ: po27.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้