ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เพิ่งไปสอบมาที่ ธนาคารกรุงไทย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เพิ่งไปสอบมาที่ ธนาคารกรุงไทย

ข้อสอบมี 3 วิชา
1. อังกฤษ
2.วัดเชิงจิตวิทยา
3.วัดความรู้ทั่วไป 
 ข้อสอบแบ่งออกเป็น Part  ใน 1 วิชาจะมีประมาณ 5-6 part (ใน1 Part จะมีประมาณ 15,20,40,50) จะจับเวลา Part 10 นาที  5 นาที 15 นาที ข้อสอบเยอะมาก ทำไม่ทัน ส่วนข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ให้ดูว่าสะกดถูกหรือไม่ อ่านออกเสียงถูกมั๊ย และก็แกรมม่า Tens  (เราทำไม่ได้เลยและไม่ท้น) วิชาวัดความรู้ทั่วไป ให้ + - คูณ หาร เลขง่าย ๆ มีจุดทศนิยมบ้าง เศษส่วนบ้าง(เลขหลักเดียว), จับผิดช้อยตัวที่ไม่เหมือนกับ ตัวอย่าง เช่น 125735846  ให้เลือกว่า ก ข ค ง จ ข้อใดไม่ถูกต้อง , มีจับผิดชื่อคนบ้าง ชื่อบริษัทบ้าง (มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) ให้ดูสัญญาลักษณ์ ซึ่ง จะให้แทนตัวเลข เช่น สามเหลี่ยมแทน 5 สี่เหลี่ยมแทน 1 วงกลมแทน 9  (มีประมาณ  เกือบ 20 สัญญาลักษณ์)  และเอาสัญญาลักษณ์เหล่านั้น มาเรียงกัน และให้เราตอบว่ามี เลขอะไรบ้าง , และก็มีรูปทรงสามมิติให้เราดูว่า  คำตอบข้อใด เหมือนกับรูปตัวอย่างที่ให้มา  

เกณฑ์การสมัครที่พี่พอรู้นะ
Teller 
อายุไม่เกิน 25 ปี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป จบด้านบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สมัครใน Website ช่วงที่ธนาคารเปิดรับสมัคร
ถ้าเกณฑ์เบื้องต้นผ่าน ทางธนาคารจะเรียกมาสอบข้อเขียนที่จัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ้าผ่านข้อเขียนก็นัดสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย ทำสัญญาค้ำประกัน ที่สำนักงานใหญ่ พี่ๆกรุงไทยใจดีมากๆ 
ถ้าผ่านทุกขั้นตอนในการเข้ามาแล้ว ก็จะจัดให้มีการอบรม ประมาณ 1 เดือน สนุกมาก จะได้รู้จักเพื่อนในรุ่นประมาณ 80 คนได้ถ้าจำไปไม่ผิดนะ อบรมที่ประทุมวัน 2 อาทิตย์ ศูนย์อบรมที่เขาใหญ่ 1 อาทิตย์ และนั่งวิปัสสนา อีก 1 อาทิตย์ เพื่อให้เรามีสติ สมาธิในการทำงาน ดีมากๆเลยแหละ และตั้งแต่เข้ามาอบรมวันแรก ทางธนาคารก็ถือว่าเป็นการทำงานวันแรก คิดเงินเดือนทันที
ส่วนเงินเดือน อยู่ใน Pro รู้สึก 12500 บาท ผ่าน pro เพิ่มค่าครองชีพอีก 1800 บาท รวม 14700 บาท ขึ้นเงินเดือนทุกปี

วิธีการดูเฉลย : ก้อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ หน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน 

ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ " 
- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว 
- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้ 
- ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง 
- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้ 
- ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก 

ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง " 
- เงียบ , ชอบผจญ ภัย และ กีฬา 
- ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัว เอง , แก้ปัญหาเก่ง 
- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด 
- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี 

ISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล " 
- เงียบ , ใจ ดี , มีสติ 
- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่ 
- คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว , จำคนเก่ง 
- เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์ 
- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง 

ISFP - The Artist " ศิลปิน " 
- เงียบ , ใจ ดี , จริงจัง และ อ่อน ไหว 
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ 
- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร , รักขอบสวยของงาม 
- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น 
- ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง 

INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน " 
- ความคิดสร้าง สรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัว เอง 
- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์ 
- เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน , ชอบความเป็นส่วน ตัว 
- เข้าใจยาก , มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น 
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง 

INFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ " 
- เงียบ , ซื่อ สัตย์ , ชอบอุดมการณ์ 
- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น 
- ไม่ชอบการโต้ แย้ง 
- ซื่อสัตย์ต่อตน เอง 
- มีความคิดสร้าง สรรค์ 

INTJ - The Scientist " นัก วิทยาศาสตร์ " 
- ฉลาด . มุ่ง มั่น , ไม่เหมือนใคร 
- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจ สูง , มองการณ์ไกล 
- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบราย ละเอียด , คิดว่าตนเองถูก เสมอ 
- บอกความรู้สึกไม่ เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด 

INTP - The Thinker " นักคิด " 
- ความคิดสร้าง สรรค์ , เป็นตัวของตัว เอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง 
- ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น , ไม่ชอบระเบียบ 
- ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว 
- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง 
- มีอารมณ์ซับ ซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน 

ESTP - The Doer " ผู้กระทำ " 
- เป็น มิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง 
- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์ 
- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว 
- รักสนุก , สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 
- ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ 
- เบื่อง่าย 

ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ " 
- มีระเบียบ , ซื่อ ตรง , ตรงไปตรงมา 
- มีความมั่นใจในตัว เอง , มีความสามารถ . ทำงาน หนัก , เป็นผู้นำ 
- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบ สุข 
- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่ เก่ง 

ESFP - The Performer " ผู้แสดง " 
- อยู่คนเดียวในโลกไม่ ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ,รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ ดี 
- มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือน กัน 
- ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลา เครียด 
- รักสวยรักงาม 

ESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ " 
- มีน้ำใจ , คน ชอบ , มีสติ , มีความรับผิด ชอบ
- เก่งเรื่องคน , เข้า ใจ , สนใจ และ ปรับตามคน ได้ 
- ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้ อื่นก่อนตนเอง 
- รักสงบ และ ความ ปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น 
- อ่อนไหว , ต้องการการเห็น ด้วยจากผู้อื่น 

ENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาล ใจ " 
- มีความคิดสร้าง สรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น 
- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อ กับรายละเอียด 
- มีมนุษยสัมพันธ์ ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ ด้วย 
- เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ 

ENFJ - The Giver " ผู้ให้ " 
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ 
- ไม่ชอบอยู่คน เดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอด เวลา 
- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบ หลาย ๆ อย่าง 
- มีความมั่นใจในตัว เอง , เจ้าระเบียบ 

ENTP - The Visionary " ผู้มีวิสัยทัศน์" 
- มีความคิดสร้าง สรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหา เก่ง 
- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไร ซ้ำ ๆ 
- ชอบคุย , คุย เก่ง , หัวไว 
- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะ ให้งานสำเร็จ 
- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบ ข้าง

ENTJ - The Executive " ผู้บริหาร " 
- เป็นผู้นำตั้งแต่ เกิด , พูดต่อหน้าคน เก่ง , ฉลาด , มีความรู้
- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความ สามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่ เก่ง 
- แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน 
- เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอด ทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม


แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย
1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    เวลาช่วงไหนที่คุณจะรู้สึก ดี
a) ตอน เช้า
b) ตอนบ่าย ๆ หรือเย็นๆ
c) ตอน ดึกๆ

2. ปกติคุณจะมีท่าทางการเดินแบบ ไหน
a) เดินเร็ว ก้าวยาวๆ
b) เดินเร็ว แต่ก้าวสั้นๆ
c) เดินไม่ค่อยเร็ว มองตรงไปข้างหน้า
d) เดินไม่ค่อยเร็ว ก้มหน้า
e) เดินค่อนข้างช้า

3. เวลาคุยกับใครคุณทำท่า
a) ยืนกอด อก
b) ยืนกุม มือ
c) เท้าสะเอว 1 ข้างหรือทั้ง 2 ข้าง
d) แตะหรือผลักคนที่คุยด้วย


4. ท่านั่งสบายๆของคุณเป็นยัง ไง
a) เอาขาพับเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือนั่งพับเพียบ
b) นั่งไขว่ห้าง c) ยืดขา ตรง
d) นั่งทับขาข้างใดข้างหนึ่ง


5. เมื่อมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกถูกใจหรือขำมาก คุณแสดงออกอย่างไร
a) หัวเราะดังๆอย่างพอใจ
b) หัวเราะ แต่ไม่ดังมาก !
c) หัวเราะแบบไม่มีเสียง
d) ยิ้มแบบอายๆ

6. เมื่อไปงานเลี้ยง
a) เข้าไปอย่างเป็นที่สนใจทุกคนต้องรู้ว่าคุณมา แล้ว
b) เข้าไปเงียบๆมงหาคนที่ รู้จัก!
c) เข้าไปอย่างเงียบที่สุดพยายามไม่เป็นที่ สนใจ

7. คุณทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทมากๆ แต่ถูกขัดจังหวะคุณ ...
a) หยุดพักเพื่อผ่อนคลาย
b) รู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว รำคาญ
c) รู้สึกก้ำ กึ่ง 2 ข้อข้างบน

8. ชอบสีอะไรมากที่สุดต่อไป นี้
a) สีแดง หรือ สีส้ม
b) สีดำ
c) สีเหลือง หรือ! สีฟ้า
d) สี เขียว
e) สีน้ำเงิน หรือ > สีม่วง
f) สี ขาว
g) สีน้ำตาล หรือ สีเทา

9. ตอนที่คุณอยู่บนเตียงช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่คุณจะหลับ คุณนอนในลักษณะไหน
a) นอนหงายธรรมดา
b) นอน คว่ำ
c) เอียงข้าง นอนขด
d) นอนเอาหัวทับแขน
e) นอนคลุมโปง

10. คุณมักฝันว่าคุณ ...
a) กำลังหล่นหรือดิ่งลงไป เรื่อยๆ
b) กำลังต่อสู้ หรือดิ้นรน
c) กำลังค้นหาอะไรสักอย่างหรือใครสัก คน
d) กำลังบินหรือกำลังลอยอยู่
e) คุณไม่ค่อยฝัน
f) คุณมักฝันถึงแต่สิ่งที่ดี

POINTS:
1. (a) 2 (b) 4 (c) 6
2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1
3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6
4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1
5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2
6. (a) 6 (b) 4 (c) 2
7. (a) 6 (b) 2 (c) 4
8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) ! 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1
9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1!
10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1

เลือกคำตอบที่มีที่สุดในบทสนทนา

Conversation 1 :  Two roommates are trying to decide what to have for dinner.

Pat          :  I’m too tried to cook.  ............... (1) ............... ?

Linda      :  That would be nice.  ............... (2) ............... ?

Pat          :  Let’s go the Chinese restaurant againg.  I like the food there.

Linda      :  But we just went there last week.  ............... (3) ............... .

Pat          :  The Thai restaurant?  You mean the one opposite the Chinese restaurant?

Linda      :  ............... (4) ............... .  I think the food at the Chines restaurant is rather only.

                   ............... (5) ............... .  Besid,  the Thai food at that place is very delicious.

Pat          :  ............... (6) ............... ?  Have you ever eaten there before?

Linda      :  Yes.  A Thai friend took me to lunch there last month.

Pat          :  OK.  Let’s go there,  then.

บทสนทนา 1 :    เพื่อนร่วมห้องสองคน  แพทและลินดากำลังพยายามตัดสินใจว่าจะไปทานข้าวเย็นที่ไหนดี

1.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1.  Shall we have a rest                                                               2.  Let’s eat out tonight,  okay

3.  How about you                                                                      4.  Whose turn is tonight

ตอบข้อ     2.  Let’s eat out tonight,  okay

คำอธิบาย      บทสนทนาเริ่มด้วย แพท :  “ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำกับข้าว .....?”

แพทเริ่มต้นพูดว่าเหนื่อยเกินกว่าจะทำกับข้าว  ดังนั้นจึงน่าจะเอ่ยชวนไปทานอาหารเย็นนอกบ้าน ข้อ 2. คืนนี้ไปทานข้าวนอกบ้านดีกว่าไหม  ข้อนี้ถูกต้อง  ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับคำพูดของแพทก่อนหน้า


2.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1.  Where would you like to go                                                2.  Do you think we really are

3.  Do we have enough time                                                     4.  Who would go with us

ตอบข้อ     1.  Where would you like to go

คำอธิบาย              ลินดา :  “ก็ดีเหมือนกัน .....?”

แพท :  “ไปที่ร้านอาหารจีนกันอีกดีกว่า  ฉันชอบอาหารที่นั้น”

ดูจากคำตอบของแพทที่ชวนไปร้านอาหารจีน  ลินดาจึงน่าจะถามว่าไปไหนดี  ข้อ 1.  “คุณอยากไปไหนล่ะ” จึงถูกต้อง  ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับบทสนทนา


3.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1.  You may like to have Thai food,  then

2.  You can choose where you like to go

3.  I’d rather go to the Thai restaurant instead

4.  I’ve heard about a good Thai restaurant

ตอบข้อ     3.  I’d rather go to the Thai restaurant instead

คำอธิบาย      ลินดา :  แต่เราเพิ่งไปที่ร้านนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว .......

แพท :  ร้านอาหารไทยร้านนั้นนะเหรอ

คุณหมายถึงร้านที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนนะเหรอ  คำตอบที่แพทที่ถามว่าร้านอาหารไทยร้านนั้นนะหรือ  แสดงว่า ลินดาต้องพูดว่าอยากไปร้านอาหารไทย  ข้อ 3. จึงถูกต้อง


4.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1.  That’s right                                                                             2.  Oh,  come on

3.  Really                                                                                       4.  That’s a good idea

ตอบข้อ     1.  That’s right

คำอธิบาย      ลินดา :  ....... ฉันคิดว่าอาหารที่อยู่ตรงข้ามกับอาหารจีนค่อนข้างจะมันไปหน่อย  จากการที่แพทถามย้ำว่าใช่ร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนหรือเปล่า  ลินดาจึงควรตอบว่า “ใช่แล้ว”  ข้อ 1. จึงถูกต้อง That’s right = “ถูกต้องแล้ว”


5.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด

1.  But I like its atmosphere                                                       2.  I prefer Thai food to Chinese

3.  And I don’t want to eat out                                 4.  I enjoy all kinds of food

ตอบข้อ     2.  I prefer Thai food to Chinese

คำอธิบาย     ลินดา :  ....... นอกจากนั้น  อาหารไทยที่นั่นก็อร่อยมาก  จากข้อมูลข้างหลังที่พูดถึงอาหารไทยที่ร้านนั้นอร่อยมาก  ลินดาจึงน่าจะพูดที่เกี่ยวกับอาหารไทย  ดังนั้น ข้อ 2. จึงถูกต้อง  ข้อ 2. “ฉันชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารจีน” ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เกี่ยวกับอาหารไทย
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้