ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ธกส. ที่กำลังจะเปิดสอบ ข้อสอบ ธกส. พร้อมเฉลย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ธกส. ที่กำลังจะเปิดสอบ ข้อสอบ ธกส. พร้อมเฉลย

                              
1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด
. พ.ศ. 2473                    ข. พ.ศ. 2499
. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2509
ตอบ     . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น
2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
 ก. พุทธศักราช2475          ข. พุทธศักราช2490
   ค. พุทธศักราช 2502        ง. พุทธศักราช2486
ตอบ     พุทธศักราช 2486
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   
. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.  กระทรวงการคลัง
. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
บุญทรง เตริยาภิรมย์                      ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
.  อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ.2554
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตอบ     ค. ธีระ วงศ์สมุทร
6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
            ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         ข.นางพูนสุข มุสิกลัด
            ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
. . Bank for Agriculture   
. Bank for Agricultural Cooperatives
. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
. BankAuthority Meteorological
ตอบ     ค. Bank for Agriculture and AgriculturalCooperatives
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      
. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                             
             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัย                     
. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย

10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.
              ก.ซื่อสัตย์สุจริต     
. มีสำนึกรับผิดชอบ
. ตอบสนองเป็นทีม
. ถูกทุกข้อ
ตอบ     ง. ถูกทุกข้อ

11.เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร
www.baac.com                                           
www.baac.co.th
www.baac.or.th         
. www.baac.org
ตอบ     
www.baac.or.th           
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อว่าอะไร
. www.tgs.go.th                                             
. www.maco.go.th
.www.moct.org                              
. [url]www.moac.go.th[/url]        
ตอบ     ง. [url]www.moac.go.th[/url]          
13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา
.  850  สาขา                   ข.  980 สาขา
.  1ม002  สาขา                   ง.   1,101สาขา
ตอบ     .   1,101สาขา   ณ.ปี 2553
14. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน
. 6 ด้าน               
. 5 ด้าน
. 4 ด้าน
. 3 ด้าน
ตอบ     . 3 ด้าน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ  ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 300 หน้า
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ 
- แนวข้อสอบ ธกส พัฒนาธุรกิจ 200 ข้อเฉลยละเอียด
ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การพัฒนาชนบท/ชุมชน การตลาด การให้บริการที่ดี
หลักการบริหารเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ/บัญชีเบื้องต้น จริธรรม/จรรยาบรรณ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยการเงิน ธ.ก.ส. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวม 280 หน้า

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง

- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งEMSเป็นหนังสือ ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763 Line : amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com


รูปภาพ: 5_1.jpg
รูปภาพ: 5_.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสอบธกส. ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
สมัครสอบธกส.ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบธกส. ผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้