ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ทุกตำแหน่ง        
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อัตนัย)
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ 
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม

- แนวข้อสอบแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดคดีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2554 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- นิติกร
- คอมพิวเตอร์
- บริหารงานทั่วไป
- บัญชี
- ตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ไปสอบมา แล้วอยากจะบ้า.......  (จนท.บริหารงานทั่วไป)
แนวข้อสอบที่ให้ไปอ่าน
1. ให้อ่าน อำนาจ บทบาท หน้าที่ ของ DSI
  ข้อ สอบ.  ให้บอกบทบาทหน้าที่มา และให้บอกว่าที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานอะไรบ้าง และหน้าที่แต่ละส่วนงานทำอะไร(พอสังเขป)  ** ไม่เถียงนะเรื่องอำนาจหน้าที่ แต่ให้บรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายใน และหน้าทีความรับผิดชอบอะไรเนี่ย มาได้ไง

2. ให้อ่าน  ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
     ข้อสอบ    ให้บอกแนวนโยบายของนายก ที่แถสงต่อสภาเกี่ยวกับกฎหมาและยุติธรรม ปี 2554  5555555555  เอาเข้าไป (เหตุการปัจจุบันตรงไหน หลงติดตามข่าวสารมาซะหลายวัน จำทุกเรื่อง จดทุกข่าว...แล้วเป็นไง)

3.  งานสารบรรณ
       ข้อสอบ   ให้อธิบายการพิมพ์หนังสือราชการในคอมพิวเตอร์ เรื่อง (จำไม่ค่อยได้) นายให้พิมพ์หนังสือราชการในคอมพิวเตอร์ อะไรเนียแหละ 55555  ข้อสอบคลุมเคลือ สรุปแล้วจะให้อธิบายการพิมพ์ หรือจะให้ร่างหนังสือราชการ งงงง เป็นไก่ตาแตกเลย เอาเข้าไป  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษและชื่อย่อภาษาอังกฤษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

Department of Special Investigation  :  DSI

Department of Special Investigation  :  DIS

Department of Investigation Special  :  DSI

Investigation Department of Special   :  DIS

ข้อใดคือชื่อย่อของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

กสศ.                                        ค.  กสพ.

กสส.                                       ง. กสสพ.

กรมสอบสวนคดีพิเศษสังกัดหน่วยงานใด

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงกลาโหม

ข้อใดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบัน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

กรมสอบสวนคดีพิเศษก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

3 ตุลาคม พ.ศ. 2546                                                ค.  3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

3 ตุลาคม พ.ศ. 2547                                                ง.  3 ตุลาคม พ.ศ. 2543

กรมสอบสวนคดีพิเศษก่อตั้งขึ้นจาก พรบ. ใด

พรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

พรบ.องค์การมหาชน พ.ศ.2542

พรบ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2485

ข้อใดคือเว็ปไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

www.sdi.go.th                                   ค.  www.ids.go.th

www.dsi.go.th                                   ง.  www.ids.com

ข้อใดคือผลสืบเนื่องที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดกรมสอบสวนคดีพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

การก่ออาชญากรรม ซึ่งพัฒนาจากการใช้ความรุนแรง เป็นอาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาล

มีอิทธิพลและเครืองข่ายองค์กร โยงใยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ถูกทุกข้อ

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนแรกชื่ออะไร

ก. นายธาริต เพ็งดิษฐ์

ข. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง

ค.นายสุนัย มโนมัยอุดม

ง. พลตำรวจโท นพดล สมบูรณ์ทรัพย์

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนปัจจุบันชื่ออะไร

นายธาริต เพ็งดิษฐ์

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง

นายสุนัย มโนมัยอุดม

พลตำรวจโท นพดล สมบูรณ์ทรัพย์

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนพิเศษ

ป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธ์เฉพาะภายในประเทศ

พัฒนา กฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วิธีการ และมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ

พัฒนาโครงการและการบริหารจัดการองค์กร

ประสานส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ

ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนพิเศษ

สำนักคดีอาญาพิเศษ

สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

สำนักคดีภาษีอากร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อใดไม่ใช่คดีอาชญากรรมพิเศษในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อน

คดีความผิดทางอาญาทีมีลักษณะเป็นคดีความผิดข้ามชาติ

คดดีอาญาที่มีโจทก์ร่วมหลายคน

คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ DSI ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (อัตนัย)

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  (อัตนัย)
- ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (อัตนัย)

- ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (อัตนัย)

- ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แนวข้อสอบระเบียบพนักงานราชการ (อัตนัย)

- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข่าวการเปิดสอบอื่นๆ คลิก http://promotethai.com/thread.php?fid=29
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้