ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม กฟภ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. ระบบเครือข่ายไร้สาย หมายถึง
ก. เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้
ข. การใช้คลื่นวิทยุเป็นช่องทางการสื่อสารแทนการรับ-ส่งข้อมูล
ค. การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ง. การนำเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตอบ ก. เทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารกันได้
2. “เป็นยุคของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าร์ การรับ-ส่งสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อก” เป็นยุคของการพัฒนาเทคโนโลยีในข้อใด
ก. ยุค 1G
ข. ยุค 2G
ค. ยุค 3G
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ยุค 1G
ยุค 1G เป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์แบบเซลลูล่าร์ การรับสงสัญญาณใช้วิธีการมอดูเลตสัญญาณอนาล็อกเข้าช่องสื่อสารโดยใช้การแบ่งความถี่ออกมาเป็นช่องเล็กๆ ด้วยวิธีการนี้มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนช่องสัญญาณและการใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพจึงติดขัดเรื่องการขยายจำนวนเลขหมายและการขยายแถบความถี่ ประจวบกับระบบเครื่องรับส่งสัญญาณวิทยุกำหนดขนาดของเซลและความแรงของสัญญาณเพื่อให้เข้าถึงสถานเบสได้ ตัวเครื่องโทรศัพท์เซลลูล่าร์ยังมีขนาดใหญ่ ใช้กำลังงานไฟฟ้ามาก ในภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นระบบดิจิตอลและการเข้าช่องสัญญาณแบบแบ่งเวลาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ 1G จึงใช้เฉพาะในยุคแรกเท่านั้น
3. ตัวกลางสื่อชนิดใดมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงที่สุด
ก. สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม
ข. สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม
ค. สายโคแอกเชียล
ง. สายใยแก้วนำแสง
ตอบ ง. สายใยแก้วนำแสง
4. หน่วยงานในประเทศไทยที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเป็นแห่งแรก ตรงกับข้อใด
ก. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ง. กระทรวงกลาโหม
ตอบ ข. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. ข้อใดให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ถูกที่สุด
ก. อุปกรณ์ที่มีหน่วยความจำ จอภาพ คีย์บอร์ด และอื่นๆ
ข. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง
ค. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
ง. เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการทำแบบอัตโนมัติทำหน้าที่เหมือนสมองกล สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตามคำสั่งของโปรแกรม
ตอบ ข. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของชุดคำสั่ง
6. ความเร็ว (Speed) ในคอมพิวเตอร์ จะถูกำหนดโดยอุปกรณ์ชนิดใด
ก. หน่วยส่งออก
ข. หน่วยความจำ
ค. หน่วยประมวลผล
ง. หน่วยนำเข้าข้อมูล
ตอบ ค. หน่วยประมวลผล


7. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ก. ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
ข. ต้องไม่แสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต
ค. ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
ง. ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
ตอบ ข. ต้องไมแสดงข้อคิดเห็นในอินเตอร์เน็ต
8. ข้อใดคือปัญหาของระบบไร้สาย
ก. โมเด็มรับ-ส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง
ข. ระบบไร้สายใช้อัตราการรับ-ส่งข้อมูลได้ต่ำ
ค. ค่าบริการค่อนข้างแพง
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ปัญหาสำคัญของระบบไร้สาย
การที่พัฒนาการของการสื่อสารไร้สายและระบบติดตามตัวยังไปได้ไม่ทันใจ ทั้งนี้ เพราะมีอุปสรรคและปัญหาที่สำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาหลักสี่ประการ คือ
1. ระบบไร้สายใช้อัตราการรับ-ส่งข้อมูลได้ต่ำ
2. ค่าบริการค่อนข้างแพง
3. โมเด็มรับ-ส่งแบบคลื่นวิทยุ ใช้กำลังงานไฟฟ้าสูง
4. ระบบยูสเซอร์อินเตอร์เฟสที่ใช้กับระบบติดตามตัวยังไม่ดี ไม่เหมาะกับการใช้งานขณะเคลื่อนที่

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
การสื่อสารข้อมูล _Data Communication
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
แนวข้อสอบไฟฟ้าสื่อสาร _ โทรคมนาคม
แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบคอมพิวเตอร์ และ VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
รูปภาพ: กฟภ.วิศกรไฟฟ้า.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบรวมวิชาทั่วไป  กับเฉพาะตำแหน่ง ประมาณ 800 ข้อ  จำนวน 150  หน้า

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- วิศวกร (ไฟฟ้า)
- วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)
- นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- บุคคลากร
- นักบัญชี
- พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
- พนักงานบบัญชี
- พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
- พนักงานพัสดุ
- และตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบคอมพิวเตอร์ และ VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท
รูปภาพ: กฟภ.2.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้