ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าวดี !! ข่าวด่วน..เปิดรับสมัครสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข่าวดี !! ข่าวด่วน..เปิดรับสมัครสอบตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2010-11-08)


สมัครผ่านเว็บไชต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.policeadmission.org/
ติดตามข่าวการสอบ สมัครสอบ กองการสอบตำรวจที่นี่

ได้ทางเว็บไซต์ กองการสอบ www.rcm.edupol.org


แจ้งข่าวรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตรจำนวน 450 อัตรา (1- 25 ธ.ค. 2557)

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร   จำนวน ๔๕๐ อัตรา  โดยสรุป                         

                            
   หมายเหตุ ::  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล
ฉีกกฏการอ่านแบบเดิมๆ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ
         - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
        - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
        - การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน 
        - ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
        - แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
        - แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
        - แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย
        - แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
        - แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)
        - แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
        - ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
        - แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
แนวข้อสอบ ตำรวจ สัญญาบัตร สายการเงิน
    - หลักการบัญชีขั้นต้น 
    - หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2
    - ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
    - ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ 2520
    - พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
    - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
    - พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง
     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2547
     กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2547
     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 25511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    - พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สายนิติกร
    - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553 
    - แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง 
    - แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554 
    - แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M 
    - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
    - แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    - แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 
    - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
    - สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539 
    - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 
    - แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สบ.1วิทยาศาสตร์
-ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ -ความสามารถการคิดหาเหตุผลและด้านการคิดตัวเลข
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
-พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
-แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร รอง สว.สายบริหารการศึกษา
-ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-ความสามารถการคิดหาเหตุผลและด้านการคิดตัวเลข
-ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษา
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
-สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
-พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-วัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-สรุปย่อ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
-ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกถูกใจเฟสบุ๊คเพื่อรับข่าวการเปิดสอบตำรวจและแนวข้อสอบที่นี่

คลิกถูใจเพื่อรับข่าวการเปิดสอบ
สอบ2557,สอบราชการ 2557,งานราชการ, สอบราชการ,เปิดสอบราชการ,เปิดสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ,คู่มือสอบตำรวจ,หนังสืออ่านสอบตำรวจ,สอบตำรวจสายปราบปราม,สอบตำรวจสายอำนวยการ,สอบตำรวจ,สอบเพนักงานสอบบรรจุ,งานราชการ,งานราชการ2557,สอบงานราชการ,พนักงานมหาลัย,สอบแข่งขัน,ราชการ,งาน,ครู,ตำรวจ,ทหาร,ท้องถิ่น,อ.บ.ต.,อบต.,เทศบาล, อ.บ.จ.,อบจ.,รับสมัคร,สมัครงาน, ราชการ,สอบ , ก.พ. 2557, ภาค ก. 2557,นายสิบตำรวจ,สายปราบปราม,อำนวยการและสนับสนุน

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS 
เป็นหนังสือ +MP3
 ราคา 679 บาท
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่ โทร 081-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด 
ชื่อบัญชี 
Ratchakrit  Wichayapus
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน  ตำแหน่งที่สอบและหน่วยงานที่สอบ

มาที่ amorn3498@hotmail.com หรือ Line: amorn.cv หรือ ส่ง SMS มาที่ 081-6174763
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ******* 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป


 

รูปภาพ: ต ประมวลผล.jpg
รูปภาพ: ต บัญชี.jpg
รูปภาพ: ต นิติกร.jpg
รูปภาพ: ต. สบ1วิทย์.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.  นายแสวงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลตำรวจใหม่และให้ไปปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจภูธร
 แห่งหนึ่ง นายแสวงต้องการที่จะมีเพื่อนที่จริงใจ นายแสวงต้องใช้หลักธรรมใด
 ก.  อิทธิบาท 4 ข.  สังคหวัตถุ 4
 ค.  อริยสัจ 4 ง.  กาลามสูตร
 ตอบ ข.  สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประกอบด้วย คือ 1. การให้ 
 เป็นคนเอื้อเฟื้อ 2. ปิยวาจา คือ การกล่าวคำสุภาพ 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติ
 และ 4. สมาบัต คือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
2.  เมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงเรียกพระองค์ว่า “ สัมมาสัมพุทธ ” หมายความว่าอย่างไร
 ก.  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข.  ผู้ปฏิบัติทางสายกลาง
 ค.  ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ง.  ผู้นำเวไนยสัตว์ ให้พ้นจากกองทุกข์
 ตอบ ค.  สัมมาสัมพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 
3.  บุคคลใดได้ชื่อว่า “ สัมมาทิฐิ ” หรือความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 ก.  เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ 
 ข.  คิดจะเลิกเที่ยวกลางคืนและไม่เล่นการพนัน
 ค.  เปิดร้านขายอาหารกลางคืนด้วยความขยันอดทน 
 ง.  งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา
 ตอบ ก.  สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) มีความเห็นที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม เช่น
 ในเรื่องบาป บุญว่ามีจริง เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ 
4.  ผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ เลิกกินเหล้า และทำให้สำเร็จ ถือว่ามีอริยมรรคข้อใด
 ก.  สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ข. สัมมากัมมันตะ (การกระทำ)
 ค.  สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) ง.  สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ)
 ตอบ ค.  สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) คือ มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง 
 ดีงามและชอบธรรม 
5. ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา คือปัญญาประเภทใด
 ก.  ปัญญาแท้ ข.  สตุมยปัญญา
 ค.  จินตามยปัญญา ง. ภาวนามยปัญญา 
 ตอบ ค.  จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
up
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ประกาศใช้เมื่อใด 
ก. 5 ก.พ.2544 
ข. 15 ก.พ. 2544 
ค. 25 ก.พ.2544 
ง. 5 มี.ค.2544 
ตอบ  ก. 5 ก.พ.2544 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
โดยอาศัยกฎหมายข้อใด 
ก. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28 
ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26 
ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29 
ง.  ข้อ ข และ ค ถูก 
    ตอบ   ข.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 16 และมาตรา 26 

3. ผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 คือ 
ก.  ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี 
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. นายกรัฐมนตรี 
    ตอบ  ง. นายกรัฐมนตรี 

4. ข้อมูลข่าวสารลับหมายความว่า 
ก. ข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย 
ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ 
ค. ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเอกชนแต่อยู่ในความครอบครองของรัฐ 
ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง 
ตอบ  ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ 

5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลัดจังหวัด 
ค. นายกเทศมนตรี 
ง. ผู้ว่าการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย 
ตอบ  ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับแบ่งประเภทชั้นคือ 
ก. แบ่ง 4 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด 
ข. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ 
ค. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับสุดยอด ลับมาก ลับ 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ   ข. แบ่ง 3 ชั้น คือ ลับที่สุด ลับมาก ลับ 

7. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ 
ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือ 
ก. ชั้นความลับที่สุด 
ข. ชั้นความลับมาก 
ค. ชั้นความลับ 
ง. ชั้นความลับเฉพาะ 
ตอบ  ข. ชั้นความลับมาก 

8. ใครเป็นผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับ 
ก. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ข. นายทเบียนข้อมูลข่าวสาร 
ค. นายตำรวจยศร้อยตรีขึ้นไป 
ง.  ประธานสภาตำบล 
ตอบ   ง.  ประธานสภาตำบล 

9. หากท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการแสดงชั้นความลับ จะดำเนินการอย่างไร 
ก.  แสดงชั้นความลับลงเอกสารกลางหน้ากระดาษบนและล่างทุกหน้ากระดาษด้วยหมึกสี 
แดง 
ข. แสดงชั้นความลับลงแผนที่หรือภาพเขียนกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างทุกหน้าด้วยหมึกสีน้ำเงิน 
ค. แสดงชั้นความลับลงที่ต้นและปลายม้วนฟิล์มหรือจานบันทึกด้วยหมึกสีแดง 
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ง.   ถูกทุกข้อ 

10. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
ก. การปรับชั้นความลับต้องให้ผู้มีอานาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ข. การแก้ไขชั้นความลับให้ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมหรือลบออกแล้วแสดง 
เครื่องหมายชั้นความลับที่กำหนดใหม่ใกล้ชั้นความลับเดิม 
ค. ข้อมูลข่าวสารที่มีคาวินิจฉัยให้เปิดเผยโดยให้มีเงื่อนไขหรือข้อจากัดใดให้ถือว่ายกเลิกชั้นความลับนั้นแล้ว 
ง.   ข้อ ก และ ค ถูก 
    ตอบ   ง.   ข้อ ก และ ค ถูก 

11. ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ 
ก. หัวหน้าส่วนราชการ 
ข. ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่กำหนดชั้นความลับ 
ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 
ง. พลนาสาร 
ตอบ   ค. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

12. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
ก. การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในบริเวณหน่วยงานเดียวกันทุกชั้นความลับ ต้องบรรจุซอง 
ทึบแสงมั่นคงข้อข้อมูลข่าวสารลับนั้น 
ข. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองทึบแสงสองชั้นอย่าง 
มั่นคงระบุชั้นความลับให้ชัดเจนทั้งด้านหน้าและด้านล่าง 
ค.  การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต 
ง. ถูกหมดทุกข้อ 
    ตอบ  ค.  การส่งข้อมูลข่าวสารลับทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศจะส่งทางโทรคมนาคมก็ได้ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุญาต 

ดาวโหลดข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
http://5d665e0d.linkbucks.com
http://6c3fae34.linkbucks.com
ดาวโหลด กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
http://6d779210.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
http://a8833b8f.linkbucks.com
http://3291edad.linkbucks.com
http://d28e7525.linkbucks.com
ดาวโหลดกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาการประเมินผล ฯ พ.ศ.2547
http://10a8ff06.linkbucks.com
ดาวโหลดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
http://92e29417.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบวิชาภาษาไทย (อก2-4)
http://c6d6c93d.linkbucks.com
http://5cfa3cc9.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (อก.2-4)
http://fe628dd0.linkbucks.com
http://7e61f3a6.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ปป1-3)
http://5c96f9d3.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน (ปป1-3)
http://9172a531.linkbucks.com
http://956fd2b0.linkbucks.com
ดาวโหลดข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา (ปป1-3)
http://b90c5b86.linkbucks.com
ดาวโหลดเเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 (สส.5)
http://bee7b0ae.linkbucks.com
ดาวโหลดแนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (สส.5)
[url=http://740874b1.linkbucks.com[/url]][/url]http://740874b1.linkbucks.comลิงค์สำรอง

วิธีการดาวโหลดไฟล์จาก  inkbucks

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ ตํารวจ 2557 ข่าวอัพเดทใหม่!! สอบคัดเลือกตำรวจ ปี 2557 วุฒิ.ปริญญาตรี กลับมาอีกครั้งแล้วว!! 
เตรียมเปิดสมัครสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
เปิดสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
แนวข้อสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
ข้อสอบเก่า ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
เปิดติวสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
คู่มืออ่านสอบ ตํารวจ สายอํานวยการ 2557
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
อ้างอิง: (admin) ตอบกลับ ถูกดัน โดยผู้ดูแล (2014-10-03 23:19)
1.  นายแสวงได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพลตำรวจใหม่และให้ไปปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจภูธร
 แห่งหนึ่ง นายแสวงต้องการที่จะมีเพื่อนที่จริงใจ นายแสวงต้องใช้หลักธรรมใด
 ก.  อิทธิบาท 4 ข.  สังคหวัตถุ 4
 ค.  อริยสัจ 4 ง.  กาลามสูตร
 ตอบ ข.  สังคหวัตถุ 4 คือ เป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคน ประกอบด้วย คือ 1. การให้ 
 เป็นคนเอื้อเฟื้อ 2. ปิยวาจา คือ การกล่าวคำสุภาพ 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติ
 และ 4. สมาบัต คือการทำตนเสมอต้นเสมอปลาย
2.  เมื่อตรัสรู้แล้ว ทรงเรียกพระองค์ว่า “ สัมมาสัมพุทธ ” หมายความว่าอย่างไร
 ก.  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ข.  ผู้ปฏิบัติทางสายกลาง
 ค.  ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ ง.  ผู้นำเวไนยสัตว์ ให้พ้นจากกองทุกข์
 ตอบ ค.  สัมมาสัมพุทธ แปลว่า ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 
3.  บุคคลใดได้ชื่อว่า “ สัมมาทิฐิ ” หรือความเห็นชอบในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 ก.  เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ 
 ข.  คิดจะเลิกเที่ยวกลางคืนและไม่เล่นการพนัน
 ค.  เปิดร้านขายอาหารกลางคืนด้วยความขยันอดทน 
 ง.  งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา
 ตอบ ก.  สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) มีความเห็นที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม เช่น
 ในเรื่องบาป บุญว่ามีจริง เชื่อว่าการศึกษาเป็นบันไดนำไปสู่ความสำเร็จ 
4.  ผู้ที่พยายามเลิกสูบบุหรี่ เลิกกินเหล้า และทำให้สำเร็จ ถือว่ามีอริยมรรคข้อใด
 ก.  สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ) ข. สัมมากัมมันตะ (การกระทำ)
 ค.  สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) ง.  สัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ)
 ตอบ ค.  สัมมาวายามะ (ความเพียรพยายาม) คือ มีความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง 
 ดีงามและชอบธรรม 
5. ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณา คือปัญญาประเภทใด
 ก.  ปัญญาแท้ ข.  สตุมยปัญญา
 ค.  จินตามยปัญญา ง. ภาวนามยปัญญา 
 ตอบ ค.  จินตามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิด พิจารณา ไตร่ตรอง 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444