ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เคยออกบ่อย
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เคยออกบ่อย

 สอบตำแหน่งวิศวะ (วิชาพื้นฐานเหมือนกันทุกตำแหน่ง)

ชุดแรก Aptitude Test ไม่ค่อยยากเท่าไร แต่ทำไม่ทัน
ข้อสอบ มี 160 ข้อ ทำไม่ทันตรง ตอนแรก ช่วงคำนวณ 40 ข้อ 15 นาที
เป็นเลขคำนวนง่ายๆ อนุกรม โจทย์ทางคณิตศาสตร์ อุปมาอุปไมย ง่ายๆคับ

แต่ต้องทำเร็วๆ เดี๋ยวไม่ทันเวลา
Aptitude 1.30 ชม
ทำเสร็จก่อนห้ามเปิดไปทำpart ต่อไปก่อน ต้องรอเวลา
1 15นาที 30 ข้อ เป็นคำนวณ ทำให้ทันได้ยากมาก ฝึกคูณเลข 2-3 หลักเยอะๆ , บวกลบเศษส่วน ฯลฯ
2 15นาที case study A ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ ง่ายๆ ทำทันสบายๆ อย่าคิดนาน เอาเวลากลับไปทำ part 1 ได้
3 15นาที case study B ให้สถานการณ์มาอ่านแล้วตอบ ง่ายๆ ทำทันสบายๆ อย่าคิดนาน เอาเวลากลับไปทำ part 1 ได้
4 15นาที ตรรกกะ มีให้ flow chart มาแล้วไล่ มากรณีไหน มายังไงไปยังไง
ให้ ตัว แปร A กับ B แล้ว บอกว่า นาทีถัด +1 หรือ -2 แล้วให้เงื่อนไขมาอีก แล้วถาม ว่า นาทีที่ 8 A,B เป็นเท่าไหร่
5 15นาที จำไม่ได้
6 15นาที iq test แบบดูรูป 4 รูป แล้วถามรูปที่ 5
part 4,5,6 ต้องทำเร็วเหมือนกัน ไม่มีเวลาย้อนกลับไปทำ part 1,2,3 ได้แน่


ชุดสอง English Language Test ขอบอกว่า ยากสุด ๆๆๆๆๆ
ให้ฝรั่งเจ้าของภาษามาทำก็ไม่ทัน มี 160 ข้อ เหมือนกัน
ตอนแรก จะเป็น ให้หาคำที่ถูกต้อง 40 ข้อ ให้เวลา 7 นาที
ส่วนหลัง ๆ นี้ยากคับต้องเดาเอาเดียวไม่ทันเวลา สำหรับคนอ่านรู้เรื่อง แปลได้ก็ง่ายๆๆคับ

English 60นาที
1 7นาที 40 ข้อ ให้ดูตัวสะกด ถูกผิด ทำไม่ทัน มองแล้วต้องกาเลย
2 15นาที 40 ข้อ ดูความหมายคำเหมือนกัน ทำไม่ทัน มองแล้วต้องกาเลย
3 Error iden ดูประโยค หาที่ผิด มี 5 ตัวเลือก เลือกข้อ 5 ถ้าประโยคไม่ผิด
4 cloze test ทำไม่ทัน
5 เรียงประโยค ให้ A,B,C,D,E เอามาเรียง
สรุปแล้วทำไม่ทัน ต้องรีบ


ชุดที่สาม Personality Test มีแค่ 70 ข้อ ให้เวลา 40 นาที
แต่ ต้องฝนประมาณ 250 ครั้ง เพราะ ข้อหนึ่ง ต้อง ฝน 4 ครั้ง
ทำแล้วปวดหัวมากที่สุด เพราะ มันสอบติด ๆ กันไม่ได้พักเลย
ข้อสอบก็ถาม แบบวกไปวกมา คำถามซ้ำกัน ชุดนี้ ขอบอกว่า
ต้องมีสมาธิดีดีคับ

Personality 40นาที
1 60 ข้อ ไล่อันดับ 1,2,3,4 ต้องฝน 4 ครั้งต่อ 1ข้อ
2 10 ข้อ เลือก 1,2,3 ต้องฝน 1 ครั้งต่อ 1ข้อ
รวมแล้วฝน 250 ที แค่ฝนก้อจะไม่ทันอยู่แล้ว มีเวลาประมาณ 10วินาที ต่อ1ฝน

เอาข้อสอบเท่าที่จำได้มาให้เพื่อนๆดูคับ
ใครอยากได้ชุดเต็มก็สั่งซื้อจากข้างล่างนะคับ มีเฉลยและอธิบายรายละเอียดด้วย

ชุดแรก Aptitude Test
ตุ้ยสูงกว่าเต๋า แต่เตี้ยกว่าต๋อย ติ๋มเตี้ยกว่าตุ้ย สรุปว่า
1) ตุ้ยสูงที่สุด
2) เต๋าเตี้ยที่สุด
3) ติ๋มเตี้ยที่สุด
4) ต๋อยสูงที่สุด
เมื่อวานซึนเป็นวันพุธ วันมะรึนเป็นวันที่ 18 วันที่ 25 จะเป็นวันอะไร
1) อาทิตย์  2) จันทร์
3) ศุกร์ 4) เสาร์
คนทุกคนถ้าวิ่งแล้วเหงื่อออก ถ้าเหงื่อออกแล้วจะดื่มน้ำ ธงชัยวิ่ง สรุปได้ว่า
1) ธงชัยดื่มน้ำ 2) ธงเหงื่อออก
3) ธงชัยไม่ดื่มน้ำ 4) ยังสรุปแน่นอนไม่ได้
ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 สถานีโทรทัศน์ช่อง 7
1) ภาพและเสียง  2) ความบันเทิง 3) สโลแกน 4) สื่อมวลชน
หมวกกันน๊อก : มอเตอร์ไซด์ à ? : ?
1) ยางรถยนต์ : รถยนต์ 2) กล่องเก็บเงินของกระเป๋ารถเมล์ : รถเมล์
3) ห่วงยาง : เรือ  4) ที่สูบลม : รถจักรยาน
เมื่อนำ 2 ไปลบจาก a จะมีค่าเท่ากับ 7 และถ้านำ 2 ไปบวกกับ b จะมีค่าเท่ากับ a จง หาว่า a มีค่าเท่าใด
2) 9  3) 11 4) 15
เมื่อ 10 ปีแล้ว น้อยอายุ x ปี อีก a ปี น้อยจะอายุเท่าใด
1) ( x – 10 ) + a ปี 2) x – 12 - a ปี
3) ( 10 – x ) + a ปี 4) x- 12 - a ปี
. มะม่วงต้นนี้ดกทั้งปี
1) ใหญ่  2) มาก 3) น้อย 4) เล็ก
27, 32, 39, 48, 59, ..................
ก. 69 ข. 67
ค. 70 ง. 72
108 43 100 39 92 ...............
ก. 84  ข. 35
ค. 86 ง. 72
ถ้า 6 * 2 = 38
และ 4 * 7 = 23
แล้ว 5 * 1 = ?
  ก. 26 ข. 27
ค. 31 ง. 35
แอลกอฮอล์ 50% 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์ 30% 15 ลิตร อยากทราบว่าแอลกอฮอล์ผสมจะมีความ
เข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 25% ข. 30%
ค. 35% ง. 40%
แดงมีเงินเป็น 2 เท่า ของดำ ดำมีเงินเป็น  ของเขียวมีเงิน 200 บาท แดงมีเงินเท่าไร
ก. 150  ข. 200
ค. 250  ง. 500

ข้อสอบภาษาอังกฤษ  (English Language Test )
I had no sooner closed the door ….. somebody started knocking on it.
a. that  b. so
c. than d. when
2. “I don’t like science fiction.”
“ ……….. do I.”
a. Also  b. Either
c. Both d. Nor
3.  Either of the women ………capable of looking after the baby.
a. are  b. is
c. they are d. she is
4. Hurry up ! ……… for you.
a. We all wait  b. We all waited
c. We’ve all waited d. We’ re all waiting
5. She’s a very selfish woman, but somehow you can’t help …….her.
a. liking  b. like
c. to like d. that likes
6.  Let’s have dinner together ………next week.
a. some time  b. sometime
c. sometimes d. some times
7. The soup tasted ……….
a. wonderful  b. wonderfully
c. wonder d. wondering
8.  Shall we turn  ……… the program ?
a. on to  b. at
c. in d. off
9. It is extremely important for children ……. to share things.
a. learning  b. learned
c. to learn d. be learning
10.  Don’t come and see me today. I’d rather you …….tomorrow.
a. will come  b. have come
c. came d. come
           
ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่.........
1. สนุกกับงาน  0 1 2 3 4
2. ลูกน้องทุกคนดูจะเกรงใจเกินไป ไม่กล้าแสดงความเห็น 0 1 2 3 4
ค้านกับข้าพเจ้า
3. เมื่อประสงค์สิ่งใดที่คิดว่าถูกต้อง ต้องทำให้ได้ 0 1 2 3 4
4. ลูกน้องหลายคน ดูเหมือนเขาไม่เข้าใจข้าพเจ้า  0 1 2 3 4
5. ในแต่ละวันจำเป็นต้องสาละวนกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง 0 1 2 3 4
จนทำให้รู้สึกเครียดและสับสน
6. คอยพิจารณาทบทวนการทำงานของลูกน้องว่าเขาทำไปถูกต้อง 0 1 2 3 4
ตามเกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่
7. ใช้เวลาในแต่ละวันอย่างมีค่า 0 1 2 3 4
8. ในวงสนทนาส่วนมากเห็นเพื่อนๆ เขาคุยสนุกกว่า  0 1 2 3 4
ข้าพเจ้าจึงเงียบเป็นผู้ฟังมากกว่า
9. สภาพที่ทำงานค่อนข้างวุ่นวาย หาความสงบไม่ได้ 0 1 2 3 4

ข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมเฉลย

ใครกำลังเตรียมตัวสอบ การไฟฟ้า  วันนี้มีแนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า  พร้อมเฉลย 

1. ข้อใดจัดเรียงลำดับของระบบส่งจ่ายกำลัง ไฟฟ้าจากต้นทางสู่ปลายทางได้ถูกต้อง
กฟผ. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟน. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟภ. กฟผ. ผู้ใช้ไฟฟ้า
กฟภ. กฟน. ผู้ใช้ไฟฟ้า
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
2. ข้อใดเป็นระดับแรงดันในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในส่วนความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในปัจจุบัจ
มากกว่า 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย
มากกว่า 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 4 สาย
115 – 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย
115 – 500 กิโลโวลต์ 3 เฟส 4 สาย
ถูกทุกข้อ
3. ระดับแรงดันใดไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง
69 กิโลโวลต์  แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
24 กิโลโวลต์
22 กิโลโวลต์
12 กิโลโวลต์
ไม่มีข้อใดถูกต้อง
4. จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ชลบุรี
5. ข้อใดเป็นพื้นที่ที่ใช้ไฟในระบบ 33 กิโลโวลต์ 3 เฟส 3 สาย กระแสสลับ
ทุกจังหวัดในส่วนรับผิดชอบของ กฟผ.
ทุกจังหวัดในส่วนรับผิดชอบของ กฟน.
พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป
พื้นที่ทางภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดลำปางขึ้นไป
ถูกทุกข้อ
6. ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าชนิดกระแสตรง ระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียมีค่าเท่าใด
115 กิโลโวลต์
69 กิโลโวลต์
30 กิโลโวลต์
2 กิโลโวลต์
ถูกทุกข้อ
7. แรงดันทุติยภูมิของหม้อแปลงการไฟฟ้า นครหลวงที่ใช้แปลงแรงดันจากระบบจำหน่ายมีค่าเท่าใด
660 / 380 โวลต์
416 / 240 โวลต์
400 / 230 โวลต์
380 / 220 โวลต์
ถูกทุกข้อ
8. จากข้อที่ 7 หากเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะมีค่าเท่าใด
660 / 380 โวลต์
416 / 240 โวลต์
400 / 230 โวลต์
380 / 220 โวลต์
ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานหลักที่จัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ถูกทุกข้อ
10. มาตรฐาน BS เป็นมาตรฐานของประเทศใด
เยอรมัน
อเมริกา
ญี่ปุ่น แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55ฟรี
อังกฤษ
ไทย  แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
11. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่จำเป็นต้องมีมาตรฐานกำหนดในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้
ความเป็นระเบียบสวยงาม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ถูกทุกข้อ
12. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึงลำดับแรกคือ
ความปลอดภัย
ความง่าย
ความเชื่อถือได้
ค่าใช้จ่าย
ถูกทุกข้อ
13.เหตุใดจึงต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ความทนทาน
ความเชื่อถือได้
อายุใช้งาน
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
14. แบบทางไฟฟ้าหลัก ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง ประกอบด้วย
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แบบไดอะแกรมสายป้อน
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แบบผังบริเวณ
แบบรายละเอียดโหลดในแผงย่อย แบบไดอะแกรมสายป้อน แบบผังบริเวณ
แบบตำแหน่งและวงจรโหลด แบบรายละเอียดโหลดในแผงย่อย แบบไดอะแกรมเส้นเดี่ยว
ถูกทุกข้อ
15. ข้อใดคือลำดับขั้นตอนการทำงานทางด้าน ไฟฟ้า
ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา เลือกใช้อุปกรณ์
ออกแบบ ติดตั้ง เลือกใช้อุปกรณ์ บำรุงรักษา
ออกแบบ เลือกใช้อุปกรณ์ ติดตั้ง บำรุงรักษา
ติดตั้ง ออกแบบ บำรุงรักษา เลือกใช้อุปกรณ์
ถูกทุกข้อ
16. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย มีแรงดันระหว่างสายเส้นไฟเท่ากับ
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
440 โวลต์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ค.
17. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกัน
กระแสของโหลด
แรงดันระบบ
ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
ความถี่
ถูกทุกข้อ
18. ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ที่จ่ายให้กับโหลด 3 เฟสสมดุล กระแสในสายเส้นไฟทั้ง 3 เส้น ควรเป็นเช่นใด
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่ามากกว่ากระแสของสายนิวทรัล
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่าเท่ากับกระแสของสายนิวทรัล
เท่ากันทั้ง 3 เส้น โดยมีค่าน้อยกว่ากระแสของสายนิวทรัล
แตกต่างกันทั้ง 3 เส้น
ถูกทุกข้อ
19. จากข้อ 3 กระแสในสายนิวทรัลควรเป็น เช่นใด
มีค่ามากกว่ากระแสของสายเส้นไฟ 3 เท่า
มีค่าน้อยกว่ากระแสของสายเส้นไฟ 3 เท่า
เท่ากับกระแสของสายเส้นไฟ
ไม่มีกระแสไหล
ถูกทุกข้อ
20. ในระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดันระหว่างสายเส้นไฟเทียบกับสายดิน ควรมีค่าเท่าใด
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
0 โวลต์
20 โวลต์
แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
21. จากข้อ 5 แรงดันระหว่างสายนิวทรัลเทียบกับสายดินควรมีค่าเท่าใด
110 โวลต์
220 โวลต์
380 โวลต์
0 โวลต์  แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
20 โวลต์ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55ฟรี
22. โหลดชนิดใดมีค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
หลอดไส้
หลอดฟลูออเรสเซนต์
ตู้เย็น แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
คอมพิวเตอร์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
23. โหลดชนิดใดมีค่าตัวประกอบกำลังล้าหลัง
ตัวต้านทาน
ตัวเหนี่ยวนำ
คาปาซิเตอร์
สวิตช์
ถูกทุกข้อ
24. โหลดชนิดใดที่ใช้ในการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง
ตัวต้านทาน
ตัวเหนี่ยวนำ
คาปาซิเตอร์
สวิตช์ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
ถูกทุกข้อ
25. แรงดันพิกัดของสายเส้นไฟที่ใช้กับระบบแรงต่ำ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลต์ ควรมีขนาดต่ำสุดเท่าใด
400 โวลต์
400 โวลต์
660 โวลต์
750 โวลต์
ไม่มีข้อถูก
26. ขนาดโหลดระบบแรงต่ำสูงสุดที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมให้ใช้คือ
200 และ 100 แอมแปร์
300 และ 200 แอมเปร์
400 และ 100 แอมแปร์
600 และ 200 แอมแปร์
500 และ 300 แอมแปร์
27. ระบบจ่ายไฟฟ้าขนาดแรงดัน 12 กิโลโวลต์ จะมีแรงดันเทียบกับดินเท่าใด
6.9 กิโลโวลต์
8.5 กิโลโวลต์
12 กิโลโวลต์
20.8 กิโลโวลต์
ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
28. ข้อใดคือระบบการจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำของการไฟฟ้า
1 เฟส 2 สาย
3 เฟส 3 สาย
3 เฟส 4 สาย
3 เฟส 5 สาย
4 เฟส 5 สาย
29. การคำนวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกันและ ขนาดสายไฟฟ้าต้องพิจารณาจาก
กระแสเริ่มทำงาน ตัวประกอบกำลัง อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ขนาดกำลังวัตต์ ตัวประกอบกำลัง กระแสเริ่มทำงาน อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ขนาดกำลังวัตต์ กระแสเริ่มทำงาน ตัวประกอบกำลัง ประสิทธิภาพของโหลด
กระแสใช้งาน ตัวประกอบกำลัง ประสิทธิภาพ อุณหภูมิใช้งานของโหลด
ถูกทุกข้อ
30. อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่าตัวประกอบกำลังต่ำจะมีผลให้
มีกระแสสูง
มีกระแสต่ำ
มีประสิทธิภาพสูง
มีประสิทธิภาพต่ำ
ไม่มีข้อถูก
แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
31. ชนิดของตัวนำสำหรับสายไฟฟ้าติดตั้งภายในอาคารคือ
ทองแดง
อะลูมิเนียม
ทองเหลือง
ตะกั่ว แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
32. สายไฟฟ้าขนาดกระแสเท่ากัน ตัวนำชนิดใดจะมีขนาดเล็กที่สุด
ทองแดง
อะลูมิเนียม
ทองเหลือง
ตะกั่ว แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
33. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
มอก. 293-2541
ตัวนำอะลูมิเนียม
หุ้มฉนวนพีวีซี
ใช้ในระบบแรงต่ำภายใน
แรงดันเหนี่ยวนำภายนอก
34. สายไฟฟ้าที่สามารถฝังดินได้โดยตรงคือ สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
35. สายชนิดใดไม่สามารถใช้กับแรงดัน 380 โวลต์
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
36. ข้อใดไม่ใช่วิธีลดแรงดันตกคร่อมในสายที่เหมาะสม
เพิ่มขนาดสายให้ใหญ่ขึ้น
ลดระยะทางสายจากแหล่งจ่ายไปยังโหลด
ใช้สายควบ
ลดแรงดันของแหล่งจ่ายลง
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
37. ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้ตัวคูณลดกระแสของสาย
สายทีเอชดับบลิวเดินในรางเดินสายเดียวกัน
ใช้สายควบจ่ายมอเตอร์เดินในท่อเดียวกัน
สายเอ็นวายวาย 3 แกน 2 เส้นเดินในท่อเดียวกัน
สายเอ็นวายวาย 3 แกน 20 เส้น เดินในรางเดียวกัน
ไม่มีข้อถูก
38. สายชนิดใดไม่ต้องนำมาคิดในการคูณลดขนาดกระแสของสาย กรณีที่เดินสายในช่องเดินสาย
สายเส้นไฟสำหรับโหลด 3 เฟส
สายนิวทรัลสำหรับโหลด 1 เฟส
สายดิน แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
สายเส้นไฟสำหรับโหลด 1 เฟส
ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
39. ข้อใดไม่ถูกต้องในการเดินสายควบ
สายควบทั้งหมดสามารถเดินสายช่องสายเดียวกันได้ แต่ต้องใช้ตัวคูณลดขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนของสาย
ทิศทางการเดินสายควบอาจแยกเป็นหลายทางได้ แต่ต้นสายและปลายสายของสายควบต้องอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกัน
ขนาดพิกัดของกระแสของสายควบทั้งหมดต้องมีขนาดเท่ากัน
พื้นที่หน้าตัดของสายควบทั้งหมดต้องมีขนาดเท่ากัน
ไม่มีข้อถูก
40. สายในข้อใดมี 2 แกน
สายทีเอชดับบลิว
สายวีเอเอฟ
สายเอ็นวายวายมีสายนิวทรัล
สายเอ็นวายวายมีสายดิน
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
41. สายไฟฟ้าชนิดใดห้ามเดินในท่อร้อยสาย
สายวีเอเอฟแบน
สายทีเอชดับบลิว
สายเอ็นวายวาย
สายวีซีที แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
42. ข้อใดคือชนิดตัวนำสายไฟฟ้า
ทองแดง ทองเหลือง
ทองแดง อะลูมิเนียม
ทองเหลือง อะลูมิเนียม
ทองแดง อัลลอยด์
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
43. ข้อใดไม่มีผลต่อการเลือกขนาดสายไฟฟ้า
ขนาดกระแส
ความยาวสาย
อุณหภูมิโดยรอบ
อุณหภูมิโหลด
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
44. ขนาดของกระแสของสายไฟฟ้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบใดเป็นสำคัญ
ชนิดตัวนำ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55ฟรี
ฉนวนหุ้มตัวนำ
อุณหภูมิตัวนำ
แรงดันตกคร่อมสาย
ไม่มีข้อถูก แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555 แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
45. สายชนิดใดสามารถใช้ฝังดินโดยตรงได้
สายวีเอเอฟ
สายทีเอชดับบลิว
สายวีวีเอฟ
สายเอ็นวายวาย
ถูกทุกข้อ
46. ส่วนประกอบใดของฟิวส์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจร
แผ่นไบเมทัล
ผลควอทซ์ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
กระบอกเซรามิค
ไส้ฟิวส์ภายใน
ถูกทุกข้อ
47. ส่วนประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจรเนื่องจากสภาวะโหลดเกินคือ
แผ่นไบเมทัล
ไส้ฟิวส์ภายใน
คอยล์สนามแม่เหล็ก
กระบอกเซรามิค
ถูกทุกข้อ แนวข้อสอบ การไฟฟ้า แนวข้อสอบไฟฟ้า 2555แนวข้อสอบการไฟฟ้า พร้อมเฉลย แนวข้อสอบเข้าการไฟฟ้า 55 ฟรี
48. ส่วนประกอบของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีหน้าที่ในการตัดวงจรเนื่องจากกระแสลัดวงจรคือ
แผ่นไบเมทัล
ไส้ฟิวส์ภายใน
คอยล์สนามแม่เหล็ก
กระบอกเซรามิค
ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ทุกตำแหน่ง  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ประกอบด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2555
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  (English Language Test ) เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)  
วิศวกร (ไฟฟ้า)  
พนักงานบบัญชี
นักบัญชี
และตำแหน่งอื่นๆ


ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +Mp3
ติว Aptitude Test ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763 Line : amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com
****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

รูปภาพ: กฟผ.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
เอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชี  กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ประกอบด้วย
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_
ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
หลักการบัญชีขั้นต้น
รูปภาพ: กฟภ.ช่างไฟฟ้า.jpg
รูปภาพ: กฟภ.บัญชี.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
ข้อสอบรวมวิชาทั่วไป  กับเฉพาะตำแหน่ง ประมาณ 800 ข้อ  จำนวน 150  หน้า

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
- แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์
- เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- วิศวกร (ไฟฟ้า)
- วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)
- นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- บุคคลากร
- นักบัญชี
- พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
- พนักงานบบัญชี
- พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
- พนักงานพัสดุ
- และตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบคอมพิวเตอร์ และ VCD ติวสอบ Aptitude Test  ราคา 679 บาท
รูปภาพ: กฟภ.2.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ.11 -17 ส.ค. 2557รับ579 อัตรา             
ด่วน เปิดรับสมัครสอบพนักงานกฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  11 -17 ส.ค. 2557  579 อัตรา
รูปภาพ: กฟภ1.jpg
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทุกตำแหน่ง 2556ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบเก่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประจำปี พ.ศ.2555
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  (English Language Test ) เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
วิศวกร (ไฟฟ้า)
- วิศวกร (ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม)
- นักระบบงานคอมพิวเตอร์
- บุคคลากร
- นักบัญชี
- พนักงานช่าง (ไฟฟ้า)
- พนักงานบบัญชี
- พนักงานคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
- พนักงานพัสดุ
- และตำแหน่งอื่นๆส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งทางไปรษณีย์ EMS หนังสื+
MP3 ติว 
Aptitude Test 679 บาท
สนใจสอบถาม/สั่งซื้อ มาที่  amorn3498@hotmail.com หรือโทร 081-6174763  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วกรุณาแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com หรือ ส่ง SMS มาที่ 081-6174763


****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้