ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. 2557 ทุกตำแหน่ง
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. 2557 ทุกตำแหน่ง


ข้อสอบการประปานครหลวง กปน. 2557 ทุกตำแหน่ง1.     ความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Quotient)

1.     ในขณะที่ท่านเดินทางกลับบ้านจะได้พบเห็นหญิงขอทานคนหนึ่งอุ้มเด็กมานั่งขอทานอยู่บนสะพานลอย

        คนข้ามทุกวัน และท่านยังสังเกตเห็นอีกว่าในแต่ละวันหญิงขอทานคนนี้ไม่ได้อุ้มเด็กคนเดิมมาขอทานด้วย

        แต่เด็กที่อุ้มมามักมีหน้าตาเปลี่ยนไปไม่ซ้ำกันเลย ท่านมีความเห็นว่าอย่างไร

ก.    ให้เงินไปเพราะสงสารหญิงขอทานที่มีลูกหลายคนต้องเลี้ยงดู

        ข.    ให้เงินไป เพราะสงสารเด็ก

        ค.    หากพบเห็นอีกจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่

        ง.     จะไม่ให้เงิน เพราะเป็นการส่งเสริมการค้ามนุษย์

ตอบ  ค.   เนื่องจากเด็กที่นำมาขอทานด้วยนั้นอาจเป็นเด็กที่ถูกลักพาตัวมา หากพบเห็นอีกจึงควรโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

2.     ท่านคิดว่าการที่รถแท็กซี่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางเป็นอย่างไร

        ก.    คนทำมาหากินเรื่องเล็กน้อยไม่น่าเป็นอะไร                

        ข.    เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ

ค.    คนขับรถแท็กซี่ไม่ควรจอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทาง

ง.    เป็นความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวทำให้รถติด

ตอบ   ง.   เป็นความเห็นแก่ตัวของกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวทำให้รถติด เนื่องจากการกระทำเช่นนี้เป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยไม่นึกถึงส่วนรวม

3.     ท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการลงแขกเกี่ยวข้าว

        ก.    หากมีความสามัคคีกันแล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จ

        ข.    เป็นประเพณีที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทย

        ค.    สมัยนี้คงไม่มีใครมาลงแขกเกี่ยวข้าวแล้ว เพราะคนเห็นแก่ตัวกันมากขึ้น

        ง.     การลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นใช้ได้ดีในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา

ตอบ  ก.   หากมีความสามัคคีกันแล้วไม่ว่าจะทำสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จเนื่องจากการลงแขกเกี่ยวข้าวนั้นหมายถึงการที่คนหลายๆ คนมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

4.     ในขณะที่ท่านกำลังต่อแถวเพื่อรับเงินจำนวน 2,000 บาท ที่รัฐบาลแจกให้ประชาชนทุกคนอยู่นั้น ได้เกิดการแซงแถวกันขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่โมโหเป็นอย่างมาก ต่อว่าผู้ที่แซงแถวจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน ท่านจะทำอย่างไร

        ก.    เป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย                                                ข.    ยืนดูเฉยๆ

ค.   แจ้งตำรวจให้มาช่วยไกล่เกลี่ย                                            ง.    ตัดปัญหาไม่รับเงินที่รัฐบาลแจก

ตอบ   ค.   แจ้งตำรวจให้มาช่วยไกล่เกลี่ย เนื่องจากตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมือง มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่คนในสังคม และน่าจะมีประสบการณ์ในการไกล่เกลี่ยได้ดีกว่าบุคคลอื่น

5.     ท่านคิดว่านักเรียนที่พูดจาไม่สุภาพนั้น บุคคลที่ได้พบเห็นจะคิดอย่างไร

        ก.    เป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น                                               ข.    คงได้รับการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี

        ค.    คงสนิทกับผู้ที่พูดด้วย                                                         ง.     นักเรียนคนนี้น่าจะมีฐานะยากจน

ตอบ   ข.   คงได้รับการอบรมสั่งสอนที่ไม่ดี เพราะถ้าเด็กได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีจะมีกิริยามารยาทและ

การพูดจาที่สุภาพ

6.     หากท่านมีความจำเป็นที่ต้องรีบข้ามถนน เพราะจวนจะถึงเวลาเข้าห้องสอบแล้ว ระหว่างที่ข้ามถนนได้พบกับชายชราตาบอดผู้หนึ่งที่กำลังข้ามถนนอยู่เช่นกัน ท่าจะทำอย่างไร

        ก.    พาชายชราตาบอดข้ามถนนไปพร้อมๆ กับตน             

        ข.    ข้ามไปเลยไม่สนใจ

        ค.    แจ้งตำรวจให้มาช่วยชายชราตาบอดข้ามถนน

        ง.     เรียกคนอื่นที่กำลังข้ามถนนอยู่ให้ช่วยพาชายชราตาบอดข้ามถนน

        ตอบ   ง.   เรียกคนอื่นที่กำลังข้ามถนนอยู่ให้ช่วยพาชายชราตาบอดข้ามถนน เพราะจะได้ช่วยให้ชายชรา

        ตาบอดปลอดภัย และตนเองยังสามารถไปสอบได้ทันเวลา

7.     นายแดงกำลังขับรถเพื่อที่จะส่งลูกสาวไปโรงเรียนในตอนเช้า แต่ต้องหยุดรถเพื่อรอสัญญาณไฟจราจร โดย        ไม่มีรถขับสวนผ่านมาเลย ประกอบกับลูกสาวปวดอุจจาระพอดี นายแดงควรทำอย่างไร

        ก.    รอสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัย                                    ข.   ขับไปเลยทันทีเพราะไม่มีรถสวนมา

        ค.    รอสัญญาณไฟเพราะปฏิบัติตามกฎจราจร                      ง.   บอกให้ลูกลงจากรถทันทีเพื่อไปหาห้องน้ำเอง

        ตอบ   ก.   รอสัญญาณไฟเพื่อความปลอดภัย เพราะสัญญาณจราจรติดตั้งไว้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถ

        ใช้ถนน

8.     นายเคี่ยวเมื่ออารมณ์ไม่ดีมักระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ท่านคิดว่าการกระทำนี้เป็นอย่างไร

        ก.    ดีแล้วที่ไม่เก็บกดเอาไว้                                                       ข.   นายเคี่ยวยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์

        ค.   เป็นคนเอาแต่ใจตนเอง                                                       ง.   เป็นคนตรงไปตรงมา

        ตอบ   ข.   นายเคี่ยวยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ เพราะนายเคี่ยวขาดสติในการระงับอารมณ์ที่เป็นอยู่

9.     ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งจูงลูกมาหาท่านในขณะที่ท่านกำลังรอคิวซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ท่านจะทำอย่างไร

ก.   ซื้อเพิ่มให้อีก 2 ใบ                                                               

ข.   ปฏิเสธอย่างสุภาพ

ค.   ให้ผู้หญิงคนนั้นมายืนแทนที่ท่านแล้วท่านเดินไปต่อท้ายแถว

ง.   ไม่สนใจทำทีเป็นมองไม่เห็น

ตอบ   ค.   ให้ผู้หญิงคนนั้นมายืนแทนที่ท่านแล้วท่านเดินไปต่อท้ายแถว ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนที่จะต้องยืนรอคิวนานกว่าปกติในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์

10.  ท่านคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่าอย่าดูหมิ่นดูแคลน

        ก.    เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจได้ดีกว่าเรา                               ข.   คงไม่มีใครทำได้

        ค.    เพราะจะทำให้เขาปรับปรุงตัวได้ดีขึ้น                            ง.    เพราะอาจวันหนึ่งไม่แน่เราอาจต้องพึ่งพาเขา

        ตอบ   ค.   เพราะจะทำให้เขาปรับปรุงตัวได้ดีขึ้น เนื่องจากมีกำลังใจจากคนรอบข้างที่ไม่ดูหมิ่นดูแคลนเขา

11.  บริษัทสองแห่ง มีการแข่งขันกันประมูลราคาสินค้ากัน โดยที่ปริษัทแห่งแรกมีคุณภาพสินค้าดีกว่าบริษัทแห่ง

ที่สอง แต่บริษัทแห่งที่สองติดสินบนกรรมการไว้ หากท่านเป็นผู้ตัดสินให้บริษัทแห่งแรกชนะการประมูลแล้วสัปดาห์ต่อมาบริษัทแห่งแรกได้นำเงินจำนวนหนึ่งมาให้ท่านพร้อมกับบอกกับท่านว่า นี่ไม่ใช่สินบนแต่อยากให้ท่านรับไว้เป็นรางวัลสำหรับความซื่อตรงของท่าน ท่านจะทำอย่างไร

        ก.    รับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจ                                                   ข.    ปฏิเสธไม่รับ

        ค.    รับไว้เพื่อไปแบ่งกับกรรมการท่านอื่น                            ง.     ไม่รับ แต่บอกให้นำไปบริจาคแก่องค์กรการกุศล

ตอบ   ข.   เนื่องจากการตัดสินใจให้โรงงานแห่งแรกชนะการประมูลเป็นการกระทำตามหน้าที่อย่างถูกต้อง  ซื่อสัตย์ และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน แม้ว่าโรงงานที่ได้รับการประมูลจะนำเงินมาให้โดยมิได้มีเจตนาให้สินบนก็ ตาม แต่ท่านควรปฏิเสธไม่รับเพราะถ้ารับจะเป็นการเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาได้

12. หากแม่ของท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ยังไม่ทราบว่าตนเป็นโรคอะไร ท่านคิดว่าจะบอกแม่ของท่านหรือไม่

ก.    ปรึกษากับญาติพี่น้องก่อน                                                

        ข.   บอก เพราะจะได้ทราบอาการเอาไว้

        ค.    ไม่บอก เพราะอาจทำให้อาการทรุดหนักลงไปอีก

        ง.     ดูอาการของแม่ก่อนว่า หากท่านทราบแล้วจะรับได้หรือไม่

ตอบ   ง.   ดูอาการของแม่ก่อนว่า หากท่านทราบแล้วจะรับได้หรือไม่ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายเมื่อทราบแล้วก็ จะให้ความร่วมมือในการรักษาตัวเป็นอย่างดี แต่บางรายเมื่อทราบแล้วอาการกลับทรุดหนักลง

13.  ท่านคิดว่านักกีฬาโอลิมปิกต้องใช้จริยธรรมด้านใดสูงที่สุด

        ก.    ใช้ความอดทนในการฝึกซ้อม                                           ข.   ให้ความซื่อสัตย์ในการแข่งขัน

ค.    ให้ความมีน้ำใจกับผู้แข่งขัน                                              ง.    มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น

        ตอบ   ก.  ใช้ความอดทนในการฝึกซ้อมสูงที่สุด จึงจะประสบความสำเร็จได้

14.  ท่านคิดว่าหากมีคนมาบอกว่าไม่ควรให้เงินขอทาน

        ก.    คิดว่าให้ไปเพราะสงสาร                                                   ข.    คิดว่าให้ไปคงจะมีสักคนที่ได้ประโยชน์

        ค.    คิดว่าจะดูให้ดีๆ ก่อนให้                                                    ง.     คิดว่าคนบอกเช่นนั้นเป็นคนไม่มีน้ำใจ

        ตอบ   ข.  คิดว่าให้ไปคงจะมีสักคนที่ได้ประโยชน์จากการให้ของเรา โดยที่เราก็ไม่เดือดร้อนในการให้ทาน


15.  หากท่านเป็นญาติของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย โดยแพทย์ได้บอกอาการของผู้ป่วยแก่ท่านแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ได้บอกผู้ป่วยให้ทราบ ซึ่งผู้ป่วยเองก็อยากทราบอาการของตนว่าเป็นอย่างไร ส่วนตัวท่านไม่ต้องการให้แพทย์บอกอาการแก่ผู้ป่วย ท่านคิดว่าแพทย์ควรทำอย่างไร

        ก.    ให้ผู้ป่วยและญาติคุยกันให้เรียบร้อยแล้วค่อยว่ากันอีกครั้ง       

        ข.    ถ้าผู้ป่วยต้องการทราบอาการของตนจริงๆ ก็ควรบอก

       ค.   ไม่ควรบอก เพราะจะทำให้อาการของผู้ป่วยทรุดลงไปอีก

        ง.    ควรบอกเพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วย

ตอบ   ง.   แพทย์ควรบอก เพราะเป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับทราบอาการของตนเอง

16.  รัฐมนตรีผู้หนึ่งชอบมาเปิดงานสายตลอดเวลา หากท่านเป็นผู้ร่วมงานท่านจะรู้สึกต่อเรื่องนี้อย่างไร

        ก.    เห็นใจเพราะรัฐมนตรีก็ต้องมีงานหนักเป็นธรรมดา  

        ข.   รู้สึกดี เพราะตนก็ไม่ต้องรีบร้อนทำงานเช่นกัน

        ค.    เป็นถึงรัฐมนตรีควรทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี

        ง.    ควรตรงต่อเวลาเพราะทำให้ผู้อื่นเสียเวลาไปด้วย

ตอบ   ง.   ควรตรงต่อเวลาเพราะทำให้ผู้อื่นเสียเวลาไปด้วย เนื่องจากการทำกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นจะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดงานนั้น ถ้าคนเปิดงานมาสายก็จะทำให้คนจำนวนมากเสียเวลารอคอยคนเปิดงานเพียงคนเดียว

17.     มีตะขาบเกาะอยู่บนขอบโอ่งหากท่านมาพบจะทำอย่างไร

        ก.    ฆ่าให้ตาย                                                                              ข.    ใช้ไม้เขี่ยออกไป

        ค.    เดินหนี                                                                                  ง.     เรียกพ่อมาจัดการ

ตอบ   ง.  เรียกพ่อมาจัดการ เนื่องจากตะขาบเป็นสัตว์มีพิษที่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ ดังนั้นจึงควรให้ผู้ใหญ่ซึ่งมีประสบการณ์มาจัดการจะปลอดภัยที่สุด และจะได้ไม่ทำอันตรายต่อผู้อื่นที่มาพบเห็นในภายหลังด้วย

18.  ท่านคิดอย่างไรกับบุคคลที่ข้ามถนนทั้งๆ ที่มีสะพานลอยอยู่ใกล้นิดเดียว

        ก.    เป็นบุคคลที่ไม่ให้ความเคารพต่อกฎจราจร                   

        ข.    ข้ามถนนประหยัดเวลากว่าข้ามสะพานลอย

ค.    เป็นบุคคลที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น

ง.    เดี๋ยวนี้เดินบนสะพานลอยไม่ค่อยปลอดภัยนัก

ตอบ  ค.   เป็นบุคคลที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น เนื่องจากการข้ามถนนโดยใช้สะพาน  ลอยนั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกับตนเองและผู้ที่ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน

19.  ขณะนั่งอยู่ในห้องสอบท่านเห็นคนที่นั่งข้างๆ ท่าน กำลังลอกข้อสอบคนข้างหน้าอยู่ขณะที่กรรมการเผลอ ท่านจะทำอย่างไร


        ก.    ยกมือบอกกรรมการคุมสอบ                                              ข.   พยายามบอกคนที่ถูกลอกข้อสอบให้รู้ตัว

        ค.    บอกคนลอกข้อสอบว่าระวังกรรมการเห็น ง.   ระวังข้อสอบตนเองให้มากขึ้น

ตอบ   ง.   ระวังข้อสอบตนเองให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ดีที่สุด และถ้าทุกคนปฏิบัติได้เช่นนี้ก็จะไม่มีใครสามารถลอกข้อสอบของผู้อื่นได้เลย แม้ว่าจะไม่มีกรรมการคุมสอบก็ตาม

20.  หากท่านกำลังรับประทานอาหารอยู่แล้วมีเด็กขอทานมาขอเงินท่าน ท่านจะทำอย่างไร

        ก.    ให้เศษเงินไป                                                                       ข.   ซื้ออาหารให้แทน

        ค.    พาเด็กไปหาพ่อแม่                                                              ง.    โทรแจ้งศูนย์ข้อมูลคนหาย

ตอบ   ง.   ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพได้นำเด็กมาเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบธุรกิจขอทาน โดยการจูงใจ จัดหา จัดซื้อ หรือแม้กระทั่งลักพาตัวเด็กเพื่อนำมาเป็นวัตถุในการประกอบธุรกิจขอทาน ดังนั้น จึงโทรแจ้งศูนย์ข้อมูลการหาย เนื่องจากศูนย์ฯ ดังกล่าวมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการหายตัวไปของคนในสังคม และประสานกับหน่วยงานภาครัฐในการติดตามคนหาย ซึ่งถ้าทำเช่นนี้เราก็สามารถมีส่วนร่วมช่วยแก้ปัญหาสังคมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ด้วย


จำหน่ายE-bookแนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน.  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- วิศวกร
- นักคอมพิวเตอร์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักการตลาด
- นักบัญชี
- นักบริหารงานทั่วไป
- นักบริหารงานรายได้
- นักบริหารงานพัสดุ
- นิติกร
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักประชาสัมพันธ์
- และตำแหน่งอื่นๆ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคา 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์EMS  เป็นหนังสือ +VCD ติวสอบ ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763  Line : amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com


จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบวิศวกร กปน. การประปานครหลวง  

1  ข้อมูลใดไม่ใช่ในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา
   1 : จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   2 : อัตราการใชน้ำของประชากร
   3 : ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
   4 : อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา

2  ข้อใดเป็นลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ
   1 :  ความขุ่น     สี     กลิ่น
    2 :  ความขุน    รส     ความกระดาง
    3 :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   4 :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง

3  ข้อใดกล่าวผิด
    1 :  น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม่   มักมีค่า PH ต่ำ
    2 :   น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม่   มีค่าดีโอสูง
   3 :   น้ำบาดาลมักมีปริมาณเหล็กและแมงกานีสสูงกว่าน้ำผิวดิน
    4 :  น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใหม่  มักใส

4    ความเป็นกระด่างของน้ำธรรมชาติ เกิดจาก
   1 : สารเคมีปนเปื้อน
   2 : แร่ธาตุมากเกินไป
   3 : ปูนขาวจากหิน
   4 :    ผิดถูกทุกข้อ

5   อัตราการใช่น้ำส่วนบุคคลไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
   1 : ค่าน้ำประปา
   2 : สภาพอากาศ
   3 : น้ำใช่เพื่องานสาธารณะประโยชน์
   4 : คุณภาพน้ำประปา

6  กระทรวงอุตสาหกรรมได้กําหนดค่ามาตรฐานความขุ่นของน้ำดื่มไว้ที่เท่าใด
   1 :   2 units
   2 :   3 units
   3 :   4 units
   4 :  4:5  units

7     ข้อใดกล่าวผิด
   1 :   น้ำกระด่างทําให้สิ้นเปลืองสบู่ในงานซักล้างต่างๆ
   2 :  น้ำกระด่างทําให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ
   3 :  สาเหตุที่ทําให้เกิดความกระด้างคือ แคลเซียม และ แมกนีเซียม
      4 :  น้ำประปาไม่ควรมีความกระด่างเกิน 150  มก./ลm CaCO3

8  คราบสีเหลืองที่เกิดขึ้นในเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ เกิดจากอะไร
   1 :   ทองแดง
   2 :   เหล็ก
   3 :   คลอไรด์
   4 :   แมกนีเซียม

9  ในกรณีใดที่จําเป็นต้องมีอ่างเก็บน้ำ
   1 :  อัตราเฉลี่ยของการไหลในแม่น้ำ> อัตราเฉลี่ยของการใช้น้ำ อัตราต่ำสุดของการไหลในแม่น้ำ< อัตราเฉลี่ยการใช้น้ำ
     2 :  อัตราเฉลี่ยของการไหลของแม่น้ำ  =  อัตราเฉลี่ยของความต้องการน้ำ
   3 :  อัตราต่ำสุดของการไหลในแม่น้ำ >  อัตราสูงสุดของการใช้น้ำ
   4 :   อัตราเฉลี่ยของการไหลของแม่น้ำ >  อัตราเฉลี่ยของความต้องการน้ำ

10  มาตรฐานน้ำดื่มประเทศไทยเรื่องแบคทีเรียที่อาจทําให้เกิดโรคต่อมนุษย์ไดกําหนดค่า MPN เท่าไร
   1 :  น้อยกว่า   10.0  ต่อน้ำ 100 ml
   2 :  น้อยกว่า   20.0  ต่อน้ำ 1000 ml
   3 :  น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำ100  ml
   4 :  มากกว่า 2.5 ต่อน้ำ   1000 ml

11  เทคนิคที่ใช้ในการเจาะบ่อบาดาลแบบฉีดน้ำตามแนวดิ่งลงไปในดินเรียกว่าอะไร
    1 :  Jet   Drilling
   2 :  Percussion
   3 :  Rotary
   4 :  Casing

12  ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ค่าดัชนีคุณภาพน้ำใดที่ต้องไม่พบในน้ำเลย
   1 :  Coli form
   2 :   E.  Coli
   3 :  Mercury
   4 :  Lead

13  ข้อใดไม่จัดเป็นแหล่งน้ำดิบสําหรับการผลิตน้ำประปาที่สําคัญของไทย
   1 :  น้ำบาดาล
   2 :  น้ำกร่อย
   3 :  น้ำคลอง
   4 :  แม่น้ำ

14   หากพบว่าในน้ำมีตะกอนสีแดง น่าจะสันนิษฐานได้ว่าในน้ำดังกล่าวมีการปนเปื้อนสิ่งใด
   1 :  แมงกานีส
    2 :  คลอไรด์
   3 :  เหล็ก
   4 :  สารหนู

15   ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ำประปา
   1 :  ฤดูกาล
   2 :  ฐานะของประชาชน
   3 :  คุณภาพของน้ำประปาที่ผลิตได้
   4 :  ถูกทุกข้อ
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. การประปานครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2457               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2485
2. การประปานครหลวงใช้แหล่งน้ำจากที่ใดผลิตน้ำประปา
ก. แม่น้ำบางประกง          ข. คลองแสนแสบ
       ค. คลองประปา               ง. แม่น้ำเจ้าพระยา
3. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม            
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ง. กระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก.  นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์        ข. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
ค.  นายสือ  ล้ออุทัย        ง.  จุติ ไกรฤกษ์
5.  ผู้ว่าการ การประปานครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน        ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์
ค. นายเจริญ ภัสระ                  ง. นางรัตนา กิจวรรณ
6. การประปานครหลวงมีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในเขตพื้นที่ใดบ้าง
            ก. กรุงเทพมหานคร        ข. นนทบุรี
            ค. สมุทรปราการ                               ง. ถูกทุกข้อ
7. การประปานครหลวงมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. Waterworks Authority                     ข. Metropolitan Department
ค. Metropolitan Waterworks Authority     ง. Authority Meteorological
8. ข้อใดคือพันธกิจของการประปานครหลวง
ก.  เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม    
ข. ให้บริการงานประปา อย่างมั่นคง ทั่วถึง สะอาด และเพียงพอ ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
ค. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร                          
             ง.  มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
9. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือข้อใด
ก. Stakeholder Strategic        
ข. Financial Strategic
ค.  Customer Strategic
ง. Internal Process Strategic
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง
              ก.ให้บริการสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านน้ำประปา
ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ง. เป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการที่ดี ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม    11. เว็บไซต์ของการประปานครหลวง มีชื่อว่าอะไร
ก.  www. mwa.ac.th            
ข.  www. mwa.com
ค.  www.mwa.co.th    
ง. www.tmd.org
12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีชื่อว่าอะไร
ก. www.mict thai.go.th            
ข. www.ict.go.th
ค.www.mict.org        
ง. www.mict.go.th    
13. สายตรงการให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาคือหมายเลขใด
ก.  3211              ข.  1152
ค.  2311        ง.   1125
14. พ.ร.บ.การประปานครหลวง มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. พ.ศ. 2502
ข. พ.ศ. 2506
ค. พ.ศ. 2509
ง. พ.ศ. 2510
15.  สัญลักษณ์ของการประปานครหลวง คือข้อใด
ก.  ตราสายน้ำลำธาร    ข.  พระแม่คงคา
ค.  ตราครุฑ        ง.   พระแม่ธรณี

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร
ก. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ            
ข. ประธานวุฒิสภา
ค.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ        
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร
17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด
ก.  อุบลราชธานี            ข.  สกลนคร
ค.  หนองคาย            ง.   อุดรธานี
18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ
ก.  นายยงยุทธ ติยะไพรัช            ข.  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ค. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์            ง. นายชัย  ชิดชอบ
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      
ค.  2555-2559          ง.  2555-2560
20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน
ก.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน            
ข. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน    
ค. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                
ง. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน  
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบการประปานครหลวง วิชาภาษาอังกฤษ
1.   Grammar


แบบที่ 1  แบบตัวเลือก


Direction : Choose the best answer


1.         I had no sooner closed the door ….. somebody started knocking on it.


            a.     that                                                                                     b.     so


            c.     than                                                                                    d.     when


        Answer  c.  เราใช้คำเชื่อม (Conjunction) “no sooner …… than”  ดังนั้นเมื่อมีคำว่า “no sooner…….”       จึงต้องใช้  “than”  คำตอบจึงเป็นข้อ  c.  เท่านั้น


2.         “I don’t like science fiction.”


            “ ……….. do I.”


            a.     Also                                                                                    b.     Either


            c.     Both                                                                                   d.     Nor


            Answer  c.  การกล่าวปฏิเสธเมื่อจะต้องกล่าวซ้ำอีกในประโยคที่ผ่านมาแล้วว่าจะไม่เป็นหรือไม่ทำเช่นนี้ เช่นนั้นอีก เราใช้โครงสร้างที่เป็น  Nor, Neither + กริยาช่วย + ประธาน เช่น  Nor do I.   หรือ Nor do I. หรือ    Neither did he.  ตัวเลือกจึงเป็นข้อ  d.


3.         Either of the women ………capable of looking after the baby.


            a.     are                                                                                      b.     is


            c.     they are                                                                             d.     she is


        Answer b.  การใช้  “Either”  เมื่อใช้ร่วมกับคำนาม (Noun)  หรือคำสรรพนาม (Pronoun)  ที่จะเป็นประธาน (Subject)  จะทำให้มีรูปเป็นเอกพจน์ (ศึกษาจาก  Grammar  เรื่อง  Agreement of Subject and Verb)  ทำให้ในข้อนี้จะต้องมีกริยาเป็นรูปเอกพจน์ จึงเลือกข้อ  b.  


4.         Hurry up ! ……… for you.


            a.     We all wait                                                                        b.     We all waited


            c.     We’ve all waited                                                              d.     We’ re all waiting


        Answer  d.  การใช้ข้อความอุทานมักจะบอกให้รู้ว่า ข้อความที่จะตามมาจะเป็นการเน้นให้เห็น Tense  ที่จะได้ใช้เป็น  Present Continuous Tense  เป็นส่วนใหญ่ (ศึกษาจาก  Tense   เรื่อง Present Continuous Tense  คำตอบจึงเป็นข้อ  d.  


5.         She’s a very selfish woman, but somehow you can’t help …….her.


            a.     liking                                                                                  b.     like


            c.     to like                                                                                 d.     that likes


            Answer  a.  เราใช้กริยา “can’t help”  เพื่อเป็นสำนวนที่แปลว่า  “อดไม่ได้ที่จะ”ซึ่งทำให้ต้องเป็นกริยาที่จะมีกรรมมารับ  (transitive Verb)  ตามมา จึงต้องใช้คำนามหรือ  V.ing   ทำให้ตัวเลือกจึงเป็นข้อ  a.


6.         Let’s have dinner together ………next week.


            a.     some time                                                                         b.     sometime


            c.     sometimes                                                                         d.     some times


            Answer a.   เราทราบว่า  “time”  หมายถึงเวลา แต่  “times”  หมายถึง จำนวนครั้งในที่นี้จะต้องแปลว่า “เวลา” และจะหมายถึงบางเวลา จึงไม่ได้คำขยาย  “some” เขียนติดกัน ตัวเลือกจึงเป็นข้อ a.


7.         The soup tasted ……….


            a.     wonderful                                                                         b.     wonderfully


            c.     wonder                                                                              d.     wondering


            Answer  a.  เราใช้กริยาเชื่อม  (linking Verb)  ที่จะมีคำขยายเป็น Adjective เท่านั้น เว้นแต่ว่า linking Verb นี้ ได้ให้ความหมายที่เด่นชัดหรือมีการเน้นเพื่อจะเป็นกริยาหลัก  (Main Verb)  จึงจะใช้ adverb  มาขยาย ดังนั้น linking Verb  โดยปกติจะใช้  Adjective มาขยายเท่านั้น ตัวเลือกที่เหมาะสมในที่นี้จึงเป็น Adjective  คือข้อ  a.  


8.         Shall we turn  ……… the program ?


            a.     on to                                                                                   b.     at


            c.     in                                                                                         d.     off


            Answer d.   เราใช้สำนวน   “turn off”  หมายถึง ปิด เช่น ปิดโทรทัศน์, ปิดวิทยุ และใช้  “turn on”  หมายถึง เปิด ดังวิธีการเปิดที่กล่าวมาแล้ว เช่น เปิดวิทยุ, เปิดโทรทัศน์ และในข้อนี้จะมีข้อ  d.  เหมาะสมที่สุด


9.         It is extremely important for children ……. to share things.


            a.     learning                                                                             b.     learned


            c.     to learn                                                                              d.     be learning


            Answer  c.   เราใช้คำที่เติมนี้นำไปขยาย “important”  ให้รู้ว่าสำคัญอย่างไร คือ สำคัญที่จะเรียน ทำให้คำที่เติมจะต้องไปขยาย  “important”  ซึ่งเป็นคำ Adjective  และเราทราบว่า  “adverb” จะขยาย “Adjective”  เราเห็นกริยา  “is”  เป็นกริยาช่วย ที่ใช้ทำหน้าที่เป็นกริยาแท้แล้วทำให้กริยาที่ตามมาจะเป็นกริยาไม่แท้   (Non-Finite Verb)  ซึ่งถ้านำไปใช้เป็น  adverb  ก็จะได้แก่ “important”  และขยาย Adjective “important”  ที่ให้ความหมายเด่นชัด จึงต้องมี      “to”  มาคั่น คำตอบจึงเป็น  “to learn”  ที่ข้อ  c. นั่นเอง


10.      Don’t come and see me today.  I’d rather you …….tomorrow.


            a.     will come                                                                           b.     have come


            c.     came                                                                                  d.     come


            Answer c.   เราใช้กริยาช่วย    “would rather”  เพื่อบอกถึงความไม่จริงในขณะที่พูด เพราะเราแปลว่า “อยากที่จะ”  ก็จะหมายถึงไม่ได้เป็นอย่างนั้นในขณะที่พูดนั้น ข้อความที่ได้แสดงว่าจะไม่จริง จึงไม่มีโอกาสใช้  Present Tense  เลย เพราะ   Tense  นี้จะต้องเป็นความจริงในปัจจุบันอีกด้วย ทำให้ข้อความที่จะเติมถ้าเป็น   Tense  ก็ต้องเป็น  Past Tense  อย่างเห็นได้ชัด เราใช้โครงสร้างแบบ  Subjunctive  ที่เป็น  Past หรือ  Past Perfect Subjunctive  นั่นเอง  ตัวเลือกจึงพิจารณาที่ข้อ  c.  เท่านั้นแบบที่ 2  แบบเลือกข้อผิด


Direction : Choose the one that is not correct in English.


11.      In such a selfish society  as ours,  a couple needs to study each other before committing.


                                                                             a.                           b.                 c.


            Themselves to marriage.                                                      


                      d.


        Answer  b.  เราทราบว่าประธานในประโยคนี้คือ  “a couple”  ซึ่งหมายถึง  “คู่” จะให้ความหมายที่เป็นพหูพจน์ จึงทำให้กริยาที่ตามมาจะเป็นรูปพหูพจน์ไปด้วย โดยที่  “needs” จะต้องไม่เติม “ s ” นั่นคือข้อ “ b”  แก้เป็น   “need”


12.      John, had studied  his lecture notes thoroughly,  was well prepared for the Physics exam.


                      a.                                                                  b.     c.                            d.


            Answer  a.  ในประโยคนี้จะมีกริยาแท้  (K2)  และ K1 (Subject) เพียงอย่างละคำ  เราจะทราบว่ากริยาแท้เมื่อตามหลังประธานจะไม่มีเครื่องหมาย  Comma  คั่นโดยตรง เราจึงใช้เป็นส่วนขยาย ซึ่งในที่นี้จะเป็น   Participial phrase  คือ  “Having studied”  ทำให้ข้อ a.  ต้องแก้เป็นดังที่กล่าวไว้แล้ว


13.      She was thirsty,  so, she refused to drink  any soft drink.


                                 a.       b.                c.        d.


            Answer b.  ในประโยคนี้จะแสดงความขัดแย้งของ 2  main clause  ทั้ง  main clause หน้า และ main clause   หลัง เราจึงควรใช้  “but” แทนคำว่า  “so”  ในข้อ  b.


14.      American architecture is at is best  when  it concerns with  buildings  which have a practical purpose.


                                                               a.                                 b.                                     c.                             d.


        Answer  b.  เราทราบใน  clause  หลังว่าน่าจะใช้เป็น  Passive Voice  เพราะประธาน “ it ”  จะต้องเป็นผู้กระทำ จึงต้องแก้ไขในข้อ b.  เป็น  “ is concerned with”


15.      The ones who have read the book know the answer, but another don’t.


              a.               b.                        c.                                    d.


            Answer  d.  เราใช้  “the ones”  กับ  “the others” เพื่อบอกว่าอย่างหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งเป็นอย่างไร      แต่อีกจำนวนหนึ่งซึ่งควรจะชี้เฉพาะในกลุ่มที่เรากล่าวมาแล้วในส่วนแรก “the ones”  จึงทำให้ในส่วนหลังจะต้องเป็น “the others” เพื่อชี้เฉพาะในเรื่องนั้น และเป็นรูปพหูพจน์อีกด้วย จึงเลือกข้อ  d.  โดยแท้เป็น “the others”  

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
iamjocker ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง (กปน.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- วิศวกร
- นักคอมพิวเตอร์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักการตลาด
- นักบัญชี
- นักบริหารงานทั่วไป
- นักบริหารงานรายได้
- นักบริหารงานพัสดุ
- นิติกร
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักประชาสัมธ์
- และตำแหน่งอื่นๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้