ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท  ทุกตำแหน่ง
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท  ทุกตำแหน่ง

เตรียมสอบกรมทางหลวงชนบท  ทุกตำแหน่ง
1. กรมทางหลวงชนบทจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2530           ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540

. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2543          ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

2. หน่วยงานใดไม่ได้สังกัดกรมทางหลวงชนบท

. สำนักการบิน                          ข. สำนักก่อสร้างทาง

.สำนักเครื่องกลและสื่อสาร   ง. สำนักสำรวจและออกแบบ

3. กรมทางหลวงชนบทสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม                                         

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันคือใคร

พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลกข. น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ


พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัตง.  จุติ ไกรฤกษ์

5.  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทคนปัจจุบัน คือใคร

. ฤทธิรงค์ จัยสิน                                ข. อาทร เทียนตระกูล

. ชาติชาย ทิพย์สุนาวี                   ง. กฤชเทพ สิมลี


6. ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงชนบท คือข้อใด

. พระอิศวร                                ข. พระนารายณ์

. พระศิวะ                           ง. ไม่มีข้อถูก

7. กรมทางหลวงชนบทมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks of Rural Roads       ข. Department of Rural Roads

ค. Department of Rural Roads       ง. Authority Meteorological  of Rural Roads

8. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ ของกรมทางหลวงชนบท

.  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง        

. พัฒนา เพิ่มคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยั่งยืน

. ให้การเชื่อมต่อแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ                            

ง. ไม่มีข้อใดถูก

9. ทางหลวงชนบทที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมทางหลวงชนบทมีระยะทางเท่าใด

. 15,000 กิโลเมตร                                            

. 25,000 กิโลเมตร

.  35,000 กิโลเมตร

. 45,000 กิโลเมตร

10. พระราชบัญญัติทางหลวงฉบับแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ใด 

ก.พ.ศ. 2530

. พ.ศ. 2533

. พ.ศ. 2535

. พ.ศ. 2549 


11. เว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท มีชื่อว่าอะไร

www.drr.go.th                            

www.drr.org

www.drr.com

. www.drr.ac.th

12. สำนักงานที่ทำการของกรมทางหลวงชนบทอยู่ที่เขตใดในกรุงเทพมหานคร

. บางกะปิ                           

. ประเวศ

.พระนคร           

. บางเขน

13. ข้อใดคือเหตุผลขอการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท

.  เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง          ข.  การท่องเที่ยว

.  แก้ไขปัญหาการจราจร                  ง.   ถูกทุกต้อง

14. โครงการถนนไร้ฝุ่นเป็นโครงการของพรรคการเมืองพรรคใด

. พรรคเพื่อแผ่นดิน

. พรรคเพื่อไทย

. พรรคชาติไทย

. พรรคภูมิใจไทย

15. ข้อใดไม่ใช่พื้นที่ของสำนักทางหลวงชนบทที่ 1

พระนครศรีอยุธยา         ข.  ปทุมธานี

อ่างทอง                           ง.   สมุทรสาคร

16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคือใคร

. ประธานสภาบัญญัติแห่งชาติ                                     

. ประธานวุฒิสภา

.ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ                   

. ประธานสภาผู้แทนราษฎร

17 . จังหวัดบึงกาฬแยกออกมาจากจังหวัดใด

.  อุบลราชธานี                                   ข.  สกลนคร

.  หนองคาย                                        ง.   อุดรธานี

18. ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนปัจจุบัน (ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2554) คือ

.  นาย
ยงยุทธ ติยะไพรัช                                  ข. 
นาย
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์


. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์                                           ง. นายชัย  ชิดชอบ

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11  จะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาใด
ก.  2554-2556          ข.  2556-2558      


ค.  2555-2559          ง.  2555-2560

20. ตามรัฐธรรมนูญ พ. ศ 2550 คณะองคมนตรี มีทั้งหมดกี่คน

.  17  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  16  คน                                      

. 18  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  17  คน       

. 19  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  18  คน                                                       

. 20  คน  มีประธาน  1 คน  และองคมนตรีอื่นอีก  19  คน       

21. องค์คณะที่มีมติให้ยุบพรรคการเมือง
            ก
. คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด
            ข.
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
            ค.
คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
            ง.
คณะตุลาการศาลฎีกา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
รายละเอียดประกอบด้วย

- ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  2547

- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท

- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกเฉพาะตำแหน่งที่จะสอบ)

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 081-6174763

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo

โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอนที่  amorn3498@hotmail.com

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รวม 2 อัตรา (26 พ.ย.-4 ธ.ค.55)

กรมทางหลวงชนบท ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รวม 2 อัตรา (26 พ.ย.-4 ธ.ค.55)

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 5.43 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้