ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : อัพเดตเอกสารวิชาการ ที่ใช้ในการสอบรับราชการ ใหม่ล่าสุด
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

อัพเดตเอกสารวิชาการ ที่ใช้ในการสอบรับราชการ ใหม่ล่าสุด

        -  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558  (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)

      -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและต่างประเทศ(ปรับปรุงใหม่)
(สอบ อบต. หรือ สอบ สพฐ.)      -  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดนครนายก (สำหรับสอบ อบต.)
      -  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก (สำหรับสอบ อบต.)
      -  ก.อบต. ระยอง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2554 
      -  มติ ก.อบต เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
      -  ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน
      -  ติวฟรี สอบ อบต. จังหวัดนครนายก
      -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม (สอบ สพฐ.)
      -  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
      -  สรุปข้อมูลสอบ สพฐ.
      -  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี (สำหรับสอบ สพฐ.)
      -  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์และนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ สพฐ.(สำหรับสอบ สพฐ.)
      -  รายชื่อคณะรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

      -  สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

      -  สรุปนโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
      -  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้