ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

ก. การเกษตร หมายถึง ผลผลิตของพืชที่มนุษย์นำไปขายในท้องตลาด

ข. การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก

ค. การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยนำไปใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์

ง. การเกษตร หมายถึง ผลผลิตจากพืชที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์
ตอบ ข. การเกษตร หมายถึง ผลผลิตที่เกิดจากมนุษย์โดยใช้ประโยชน์จากดินเป็นหลัก

2. ประโยชน์ของการเกษตรกับการพัฒนาประเทศมีความสำคัญอย่างไร

ก. ผลผลิตทางการเกษตรเป็นรายได้หลักของประเทศ

ข. ผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นปัจจัยส่งเสริมธุรกิจและบริการ

ค. ผลผลิตทางการเกษตรเป็นปัจจัยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. สินค้าเกษตรในข้อใดจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ

ก. อ้อย ข้าวโพด ข. ข้าว ยางพารา

ค. สัตว์น้ำ ผลไม้ ง. มันสำปะหลัง อาหารแปรรูป
ตอบ ข. ข้าว ยางพารา

4. ถ้านักท่องเที่ยวสนใจมาชมและซื้อผลไม้ในประเทศไทย จะส่งผลดีต่ออาชีพใด

ก. การส่งออกสินค้าเกษตร

ข. การจัดการท่องเที่ยวและบริการ

ค. การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

ง. การจัดตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

ตอบ ค. การทำการเกษตรแบบผสมผสาน

5. มนุษย์นำผลผลิตจากการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด

ก. เป็นแหล่งให้ความร่มรื่นสวยงาม

ข. เป็นงานที่ทำรายได้ให้แก่เกษตรกร

ค. นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่

ง. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตอบ ค. นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปัจจัยสี่

6. ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ทางอ้อมของพืชที่มีต่อมนุษย์

ก. ฝ้ายนำเส้นใยมาทำเป็นเสื้อผ้า

ข. ดอกไม้ให้ความสดชื่นสวยงาม

ค. ข้าวนำมาบริโภคเป็นอาหารหลัก

ง. สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง
ตอบ ง. สมุนไพรนำมาสกัดเป็นสารกำจัดแมลง

7. พืชชนิดใดที่มนุษย์นำมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม

ก. งา ข. ป่าน

ค. ขมิ้น ง. ระหุ่ง
ตอบ ง. ระหุ่ง

8. สัตว์ในข้อใดที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้แรงงาน

ก. ช้าง ม้า วัว ควาย ข. สุนัข แมว เป็ด ไก่

ค. สุกร โค กระบือ นก ง. ควาย สุกร เป็ด สุนัข

ตอบ ก. ช้าง ม้า วัว ควาย

9. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ที่ได้จากสัตว์

ก. เป็นอาหาร ข. ทำเครื่องประดับ

ค. ให้ความเพลิดเพลิน ง. ให้ความสมดุลในธรรมชาติ
ตอบ ข. ทำเครื่องประดับ

10. ข้อใดกล่าวผิด

ก. มนุษย์บริโภคพืชและสัตว์เป็นอาหารหลัก

ข. พืชและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ค. มนุษย์นำวัตถุดิบจากพืชและสัตว์มาใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม

ง. พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์
ตอบ ง. พืชและสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติมีประโยชน์มากกว่าพืชและสัตว์ที่ขยายพันธุ์โดยมนุษย์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
[font=arial,helvetica,sans-serif    ]สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร  081-6174763
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

รูปภาพ: กรมพัฒนาที่ดิน.jpg
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้