ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค2555,57 ทุกตำแหน่ง
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค2555,57 ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (กปภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS เป็นหนังสือ +MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****

เปิดสอบ
รับสมัครการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 
แนวข้อสอบ
การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.
จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

ก. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  ข. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ค. 4 สิงหาคม 2502  ง. 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

ก. กรมอนามัย ข. กองประปาภูธร

ค. องค์การบริหารส่วนตำบล ง. กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

ค.  นายสือ ล้ออุทัย ง. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นายฤทธิรงค์ จัยสิน ข. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

ค. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

ก. 76 เขต  ข. 21 เขต

ค. 30 เขต  ง. 10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

ก. Waterworks Authority  ข. Provincial Waterworks

ค. Provincial Waterworks Authority ง. Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

ก. 1-2 ปี ข. 3-5 ปี

ค. 6-7 ปี ง. 10 ปี

9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า  

ก. PLACI ข. ELUM  

ค. ALUM  ง. PHoRE

10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
ก. ให้ใช้ด่างทับทิม
ข. ให้ใส่ยิบซัม
ค. ให้ใส่ปูนขาว
ง. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ

ก. สารส้ม  ข. ครอรีน

ค. ปูนขาว ง. ด่างทับทิม

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด

ก. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
ข. ใส่ด่างทับทิม
ค.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
ง. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร

ก. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  

ข. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว

ค. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง

ง. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง

14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร

ก. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว ข. ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว

ค. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว ง. ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร

ก. ใส่สารส้มทุก 2 ปี  ข. ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี

ค. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน ง. ถูกทุกข้อ

16. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด

ก. ชัยนาท

ข. กาญจนบุรี

ค. สุพรรณบุรี

ง. ราชบุรี

17 . การเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร

ก. 0.1 ppm  ข. 0.2 ppm

ค. 0.3 ppm ง. 0.5 ppm

18. การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร

ก. 0.1-0.2 ppm ข. 0.3-0.4 ppm

ค. 0.25-0.45ppm ง. 0.5-0.8ppm

19. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมีกี่ขั้นตอน

ก. 7 ขั้นตอน

ข. 5 ขั้นตอน

ค.3 ขั้นตอน
ง. 2 ขั้นตอน

20. ข้อใดคือ การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน

ก. Rapid Mixing

ข. Flocculation

ค. Slow Mixing/Flocculation

ง. Floc21. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด

ก. ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที
ข. ด้วยความเร็วรอบ 200รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที

ค.ด้วยความเร็วรอบ 300รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที

ง. ด้วยความเร็วรอบ 400รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที

22.  สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า

ก. NTU ข. Floc

ค. Media ง. Nedia

23. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด

ก. 2 NTU ข. 5 NTU

ค. 7 NTU ง. 10 NTU

24. การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติใด

ก. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522

ข. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

ค. พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519

ง.  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

25. เว็บไซต์ของการประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อว่าอะไร

ก.  http://www.pwa.co.th

ข.  http://www.pwa.go.th

ค. m http://www.pwa.co

ง. ac.th http://www.pwa.26.  ปีที่บรรจบครบรอบ 33 ปี ของกิจการ การประปาส่วนภูมิภาค คือ ปี พ.ศ. ใด

ก. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

ข.  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ค. กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ง.  สิงหาคม  พ. ศ. 2554

27. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง

ก. ทรายแม่น้ำ

ข. ถ่านแอนทราไซด์

ค. ถ่านกัมมันต์

ง. ด่างทับทิม

28. ขอมูลใดไม่ใชในการคํานวณหาปริมาณน้าดิบสําหรับผลิตน้ำประปา

  ก. จํานวนประชากรที่รับบริการน้ำประปา
   ข. อัตราการใชน้ำของประชากร
   ค.  ขอบเขตและประเภทของพื้นที่รับบริการประปา
ง. อายุเฉลี่ยของประชากรที่รับบริการน้ำประปา


   29.ขอใดเปนลักษณะสมบัติทางกายภาพของน้ำ

ก:  ความขุน     สี     กลิ่น
    ข :  ความขุน    รส     ความกระดาง
    ค :  อุณหภูมิ   ความเปนดาง   พีเอช
   ง :  อุณหภูมิ    กลิ่น    ความกระดาง
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 5 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(5-14 พ.ย.55)

การประปาส่วนภูมิภาค ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน รวม 5 ตำแหน่ง <รับออนไลน์>(5-14 พ.ย.55)
ตำแหน่งที่รับสมัคร
    ช่างไฟฟ้า 3ช่างโยธา 3ช่างเครื่องกล 3พนักงานการเงินและบัญชี 3พนักงานพัสดุ 3

 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2555

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 459.06 KB )


                        
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (กปภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS เป็นหนังสือ +MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****

เปิดสอบ
รับสมัครการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 
แนวข้อสอบ
การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
UP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้