ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบการประปา ปี 2557 - การประปาส่วนภูมิภาค
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบการประปา ปี 2557 - การประปาส่วนภูมิภาค

1.กิจการการประปาส่วนภูมิภาคจัดตั้งเมื่อใด

. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  . 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522

. 4 สิงหาคม 2502  . 14 สิงหาคม 2502

2. หน่วยงานใดรับผิดชอบระบบประปาในหมู่บ้าน

. กรมอนามัย . กองประปาภูธร

. องค์การบริหารส่วนตำบล . กองประปาชนบท

3. การประปาส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม 

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร

. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม . ชวรัตน์ ชาญวีรกูล

.  นายสือ ล้ออุทัย . นายออกสิน ชีวะพฤกษ์

5.  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคคนปัจจุบัน คือใคร

. นายฤทธิรงค์ จัยสิน . นายวิเศษ ชำนาญวงษ์

. นายวิเศษ ชำนาญวงษ์ . นางรัตนา กิจวรรณ

6. การประปาส่วนภูมิภาค มีเขตพื้นที่บริการแบ่งออกเป็นจำนวนกี่เขต

. 76 เขต  . 21 เขต

. 30 เขต  . 10 เขต

7. การประปาส่วนภูมิภาค มีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. Waterworks Authority  . Provincial Waterworks

. Provincial Waterworks Authority . Waterworks Authority Act

8. ทรายกรองน้ำมีอายุการใช้งานกี่ปี

. 1-2 ปี . 3-5 ปี

. 6-7 ปี . 10 ปี

 

 

9. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า 

. PLACI . ELUM 

. ALUM  . PHoRE

10. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
. ให้ใช้ด่างทับทิม 
. ให้ใส่ยิบซัม
. ให้ใส่ปูนขาว
. ให้ใส่ถ่านกัมมันต์

11. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ

. สารส้ม  . ครอรีน

. ปูนขาว . ด่างทับทิม

12. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด

. เติมปูนขาว / เติมครอรีน  
. 
ใส่ด่างทับทิม 
.  เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม
. เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม 

13. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร

. การทำให้สารเคมีทำงานได้รวดเร็ว  

. การกวนทำให้น้ำใสเร็ว

. การทำชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรอง 

. เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึง

14. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร

. ขนาด5, 8.5 และ 13.5 นิ้ว . ขนาด 2, 4 และ 7.5 นิ้ว

. ขนาด5, 6.5และ 10.5 นิ้ว . ขนาด4.5, 5.5 และ 12.5 นิ้ว

15.  บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร

. ใส่สารส้มทุก 2 ปี  . ล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี

. หมั่นทำความสะอาดทุกวัน . ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
amorn3498 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบการประปา ปี 2557 - การประปาส่วนภูมิภาค
ข้อสอบการประปา ปี 2556- การประปาส่วนภูมิภาค

แนวข้อสอบที่เคยออกของการประปาสวนภูมิภาค
ออกเกียวกับเกี่ยวกับ
การจัดทำระบบประปา  การใส่สารส้ม,ทรายกรอง,การกวนน้ำ(ตรงนี้ให้อ่านที่กรมทรัยยากรน้ำจะมีการทำประปา แหล่งน้ำผิวดิน,แหล่งน้ำใต้ดิน,ปัญหาคุณภาพน้ำ
ข้อสอบเท่าที่จำได้นะคับ
1. ทรายกรองมีอายุการใช้งานกี่ปี
-    3-5ปี

2. ขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินมี7ขั้นตอน
-1การปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ/การสูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง / ด้วยโรงสูบน้ำแรงดันต้ำ
-2การเติมสารเคมี/ลงถังกวน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ  /โดยการใส่สารส้มและปูนขาว  เพื่อช่วยให้น้ำตกตะกอนก่อน
-3ถังตกตะกอน/น้ำที่ผสมสารส้มและปูนขาวแล้วจะไหลเข้าสู่ถังตกตะกอนเพื่อให้ตะกอนขนาดเล็กรวมตัวกันเป็นตะกอนขนาดใหญ่และตกลงสู่ก้นถังจนน้ำใสสะอาด
-4การกรอง/เพื่อกำจัดตะกอนโดยใช้ทรายกรองและกรวดกรองเพื่อให้นำใสสะอาดอย่างแท้จริง
-5การฆ่าเชื้อโรค/ด้วยครอลีน
-6การควบคุมคุณภาพ/น้ำด้วยการกักเก็บน้ำไว้ที่ถังน้ำใสก่อนเข้าโรงสูบน้ำแรงสูง
-7การสูบส่ง/เพื่อสูบขึ้นหอถังสูงและส่งจ่ายน้ำ

3. สารส้มมีชื่อทางภาษาอังกฤษว่า
-ALUM

4. ถ้าน้ำมีความขุ่นสูงควรทำอย่างไร
-ให้ใส่สารส้มหรือPLACIร่วมกับโพลีเมอร์

5. ถ้าน้ำมีค่า PHต่ำควรให้ปรับ ค่าPH ด้วยอะไร
-ปูนขาว หรือโซดาไฟ

6. ถ้าน้ำมีกลิ่นเหม็นควรทำอย่างไร
-ให้ใส่ถ่านกัมมันต์

7. ถ้าน้ำมีสีต้องใส่อะไรลงไปในน้ำ
-ให้ใส่ถ่านกัมมันต์

8. ถ้าน้ำมีความกระด้างสูงควรเติมสารชนิดใดลงไปในน้ำ
-ติมปูนขาว

9. ถ้าน้ำมีธาตุเหล็กและแมงกานิสมากควรเติมสารชนิดใด
-เติมปูนขาว / ใส่ด่างทับทิม  / เติมครอรีน+ปูนขาว+สารส้ม

10. การกวนเร็ว (Rapid Mixing)คืออะไร
-เป็นกระบวนการผสมด้วยความรวดเร็วเป็นผลให้สารเคมีกระจายตัวผสมไปทั่วถึงอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอในน้ำดิบ

11. การกวนผสมช้าหรือการสร้างตะกอน(Slow Mixing/Flocculation)คืออะไร
- เป็นกระบวนการผสมอย่างนุ่มนวล เพื่อทำให้อนุภาคที่อยู่ในน้ำและสารเคมีเกิดจับตัวกันเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเราเรียกว่า Floc

12. การกวนเร็วใช้ระยะความเร็วเท่าใด
-         ด้วยความเร็วรอบ 100รอบ / นาทีเป็นเวลา 1 นาที

13. การกวนช้าใช้ระยะความเร็วเท่าใด
-ด้วยความเร็วรอบ 30 รอบ/นาที เป็นเวลา 20 นาที

14. ความขุ่นที่ออกจากถังตะกอนเพื่อเข้าถังกรองควรมราค่าไม่เกินเท่าใด
-          5NTU

15. สารกรองเรียกชื่ออังกฤษว่า
-Media

16. ชนิดของสารกรองที่ใช้กับการกรองมี 3ชนิดได้แก่
-          ทรายแม่น้ำ ถ่านแอนทราไซด์ ถ่านกัมมันต์

17. ท่อ PVC มี 3 ชั้นที่มีคุณภาพมีขนาดเท่าไร
- ขนาด5, 8.5และ 13.5 นิ้ว

18. ท่อ PE มีลักษณะอย่างไรละ ใช้ในงานแบบไหน
-มีสีดำท่ออ่อนใช้ในงานเกษตรหรือน้ำใช้ทั่วไปความยาวมาตรฐาน200เมตร/ม้วน ขนาดมาตรฐานตั้งแต่ 3/8"-3/4"

19. บ่อบาดาลต้องดูแลอย่างไร
-องเป่าล้างอย่างน้อยทุก 2 ปี

20. ทรายกรองมีแหล่งผลิตที่จังหวัดใดมากที่สุด
       -จังหวัดราชบุรี

21 การเติมคลอรีนน้ำดิบเติมขนาดเท่าไร
-0.3 ppm

22 การเติมคลอรีนน้ำประปาใช้ขนาดเท่าไร
-0.5-0.8ppm


จำหน่ายแนวข้อสอบรับราชการ 081-6174763
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบการประปาภูมิภาค (กปภ.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พศ 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
ความสามารถด้านการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณตัวเลข_แนวข้อสอบ
- สรุป ข่าวเด่น สถานการปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก ประจำปี 2557

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งทางไปรษณีย์ EMS เป็นหนังสือ +MP3 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค ราคา 679 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 81-6174763  Line:amorn.cv
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด
ชื่อบัญชี Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งเวลาโอน ที่ amorn3498@hotmail.com

****** อย่าลืมเก็บสลิปใบโอน เพื่อนำมาแจ้งเวลาโอน ทางE-mail เพื่อการจัดส่งด้วยนะครับ*******
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 3 ชั่วโมง ในวัน จันทร์-ศุกร์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนภายใน 4 ชั่วโมง ในวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จัดส่งหลังจากแจ้งโอนไม่เกินเที่ยงคืน หลังเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

*****อย่าลืมตรวจสอบที่กล่องขาเข้า  และ  อีเมลล์ขยะ*****

เปิดสอบ
รับสมัครการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 
แนวข้อสอบ
การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้