ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 2547
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 2547

1. พรรคไทยรักไทยมีธุรกิจภาคใดสนับสนุนมากที่สุด – การสื่อสารโทรคมนาคม
2. การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ – 4 ปี/ครั้ง
3. จอร์จ ดับเบิลยู บุช (George W. Bush) อยู่พรรค – รีพับลีกัน (Republican)
4. ประเทศไทยมีกี่กระทรวง – 20 กระทรวง
5. กระทรวงใดเป็นกระทรวงใหม่
6. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน – ศ.เสน่ห์ จามริก
7. เลขาธิการสหประชาชาติชาวเอเชีย – อูถั่น(U Thant)
8. ผู้นำคนใดลงจากตำแหน่งหลัง APEC – มหาเธร์ (Mahathir)
9. APEC ครั้งที่ – 11
10. พันธมิตรนอกกลุ่มนาโต้ล่าสุด – ประเทศไทย
11. ผู้นำในภูมิภาคเอเชียคนใดกล้าโต้แย้งสหรัฐ – มหาเธร์ (Mahathir)
12. สงครามล้างเผ่าพันธุ์ในทศวรรษ 1990 – โคโซโว (Kosovo)
13. ประเทศใดขอกลับเข้าเป็นสมาชิกยูเนสโก้ใหม่ – จีน / เยอรมัน [เข้าใจว่าน่าจะเป็นจีน>
14. ประเทศใดไม่ใช่สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ – ญี่ปุ่น
15. อาเซียน+3 คือ – จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
16. ผู้นำหลังมหาเธร์ลงจากตำแหน่ง – บาดาวี (Badawi)
17. ใครเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 2004 – ชิลี
18. ศาลไทยมีกี่ระบบ – 4 ระบบ [เข้าใจว่า คือ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร>
19. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน [ระบบปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน + ระบบเขตเดียวเบอร์เดียว 400
คน> สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 200 คน
20. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ใน – ศาลยุติธรรม
21. กระทรวงใดลดภาระจากเดิมแล้วตั้งชื่อใหม่
22. อากาศเป็นพิษองค์กรใดรับผิดชอบ
23. ชื่อใหม่ของ 14 ตุลา – 14 ตุลาวันประชาธิปไตย
24. ประเทศไทยมีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อใด – ปี 2516
25. ประเทศไทยมีการประชุมสภาเสนาบดีสม่ำเสมอเริ่มเมื่อใด – รัชกาลที่ 5
26. การปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่แบบ – 5แบบ [อะไรบ้าง ???>
27. รัฐธรรมนูญฉบับแรก – 27 มิถุนายน 2475
28. ไปทำพิธีฮัญจ์ที่เมืองใด – เมกกะ (Mecca)
29. กลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้ายของสหรัฐ – อิหร่าน, เกาหลีเหนือ
30. มหาเธร์เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศ – มาเลเชีย
31. ใครเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง – ธานินท์ กรัยวิเชียร
[เข้าใจว่าทหารที่ก่อรัฐประหารให้ขึ้นมา> / สัญญา ธรรมศักดิ์ [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา>
/ อานันท์ ปันยารชุน [ในหลวงทรงแต่งตั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535> – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์ผิดหรือเปล่า
หรือตัวเลือกที่ให้มาไม่ครบ>
32. การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มที่
33. ผู้บริหาร WTO – [ตอนนั้นน่าจะหมายถึง> ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
34. องค์การเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่กระทรวงใด – กระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงพาณิชย์
[เท่าที่ได้ยินข่าวมาและจำได้น่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์>
35. ธรรมาภิบาลภาษาอังกฤษ คือ – Good Governance
36. ประเทศที่ต่อสู้อิรักร่วมกับสหรัฐ – อังกฤษ
37. ผู้ก่อตั้งองค์กรสันนิบาตชาติ – วูดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson)
38. ฉันทามติวอชิงตัน (Washington Consensus) คือเรื่องอะไร – เศรษฐกิจ [มีหลักการ 4 ข้อ คือ
Liberalization, Privatization, Deregulation, Regulatory>
39. ประเทศใดเป็นสมาชิกของ WTO อันดับที่147 – จีน
40. ประเทศไทยใช้ระบบการปกครองแบบ – รัฐสภา [ต้องดูโจทย์กับตัวเลือกจริงๆ ว่าเป็นอย่างไร>
41. ประเทศใดปกครองแบบเผด็จการสังคมนิยม – คิวบา [ปกครองโดยฟิเดล คาสโคร
แต่ตัวผู้นำเขาไม่ยอมรับว่าปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์ แต่ต่ายโลกเสรีเขาถือว่าเป็นอย่างนั้น> / จีน
[ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันเริ่มหันมาใช้ระบบการค้าเสรีในทางเศรษฐกิจ
แต่ในด้านการเมืองยังเป็นระบบคอมมิวนิสต์อยู่> / เกาหลี [ถ้าเป็นเกาหลีใต้ไม่ใช่แน่นอน
แต่ถ้าหมายถึงเกาหลีเหนือ ปัจจุบันปกครองโดย คิมจองอิล เป็นผู้นำสูงสุดคนเดียว
และเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มอักษะแห่งความชั่วร้าย> – [ไม่แน่ใจว่าโจทย์จริงๆ ถามอย่างไร
และตัวเลือกที่ให้มาไม่ชัดเจน>
42. แนวคิดลัทธิดอมมิวนิสต์ – คาร์ล มาร์ก (Karl Marx)
43. สภาที่ปกครองอิรักตอนนี้ – สภาที่ปรึกษา / ประชาชน / อาวุโส [ไม่รู้เหมือนกัน>
44. “เอื้ออาทร” เรียกอีกอย่างว่า – ประชาสงเคราะห์
45. สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ไม่มีหน้าที่ใด – อภิปรายไม่ไว้วางใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
[ก็น่าจะถูก>
46. รัฐธรรมนูญฉบับที่ 16 แตกต่างจากฉบับอื่นยังไง – [เดาว่า>
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และร่างโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
ซึ่งเป็นตัวแลกจากภาคการเมือง ภาคนักวิชาการ และภาคประชาชน
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
47. ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระตรวจสอบรัฐบาล
และทำหน้าที่ในการตีความรัฐธรรมนูญเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างองค์กร
[ปัจจุบันมีการโต้เถียงกันเรื่องว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิตีความเรื่องที่เป็น “ปัญหา” (problem) หรือ
“ข้อขัดแย้ง” (conflict) ระหว่างองค์กรกันแน่ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปัญหากรณีผู้ว่า สตง.
ปัจจุบันยังไม่มีข้อยุติทั้งสองประเด็น>
48. ตำแหน่งข้าราชการประจำข้อใดเป็นตำแหน่งสูงสุด – ปลัดกระทรวง
49. องค์ประกอบของรัฐตามที่เรียนมา 3 อย่าง คือ – ประชาชน ดินแดน รัฐบาล [บางคำรา: อย่างที่ 4 คือ
อำนาจอธิปไตย>
50. หลักการสำคัญทางรัฐศาสตร์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   099-329-3444 Line: 0993293444
padgeek ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
铁观音的泡法,如何冲泡铁观音
 铁观音的泡法和技巧:
 1.浓香型铁观音对水有一定的选择,并非普洱茶茶对水无要求,不同的水对浓香型铁观音茶汤的品质有很大的影响、水分为天然水和人工处理水。天然水包括泉水、河水、井水和天落水,人工处理水有自来水。蒸馏水、无离子水。各种水所含溶解物质的不同,对茶汤品质影响很大。泉水尤其网上购茶由山上慢慢流出的泉水泡茶为最佳,其次网上购茶江水,再次网上购茶井水,雨水也可泡茶。一般秋雨为上。梅雨次之,雷雨最差(由于最近几年的气候原因,雷雨含有酸性。对人体没有任何的好处)。
 2.泡铁观音茶对水温的要求
 一般泡茶用水的温度达到沸沸起泡的程度,水温标准网上购茶90℃左右。水开了之后,水中溶氧量大幅度降低。最佳的方法,网上购茶控制不让水全沸,可以保有较多的水中溶氧量。在实际操作上有很多困难,一般都会让水全沸了之后再降温。如果使用温度计或者网上购茶自己对于水温很熟悉,而且银骏眉红茶冲泡不需太高的温度,便可以避免此一疏失。在水全沸之后,利用水与器物的冲激,例如高冲,或甚至加上一个壶盖当成被冲激物,可以增加些许溶氧量。尤其网上购茶绿茶、白茶类,水中溶氧量需求高,所以不仅水未沸,而且加上细水高冲,然后分两三次冲茶,可以得到更佳的口感。
 3.特级铁观音茶具的选择
 清香型铁观音属于乌龙茶的一种。乌龙茶的冲泡可以选用紫砂壶茶具。紫砂壶有较好的保温能力,可以使乌龙茶的香味不易散失。在选用紫砂壶时,一般要选择肚扁,较小的紫褐色紫砂壶冲泡。在紫砂壶开壶时,最好先用细毛小刷将外壁和内壁刷洗干净,然后用茶水浸泡三到五次直至没有泥沙味为止。
 
 
 
 4.清香型铁观音泡饮程序
 冲泡按其程序可分为八道:
 白鹤沐浴(洗 杯):用开水洗净茶具;
 观音入宫(落 茶):把清香型铁观音茶放入茶具,放茶量约占茶具容量的五分;
 悬壶高冲(冲 茶):把滚开的水提高冲入茶壶或盖瓯,使武夷大红袍转动;
 春风拂面(刮泡沫):用壶盖或瓯盖轻轻刮去漂浮的白泡沫,使其 清新洁净;
 关公巡城(倒 茶):把泡一,二分钟后的茶水依次巡回注入并列的茶杯里;
 韩信点兵(点 茶):茶水倒到少许时要一点一点均匀地滴到各茶杯里;
 鉴尝汤色(看 茶):观尝杯中茶水的颜色
 品啜甘霖(喝 茶):乘热细缀,先嗅其香,后尝其味,边啜边嗅,浅斟细饮。饮量虽不多,但能齿颊留香,喉底回甘,心旷神怡,别有情趣。
 清香型铁观音冲泡方法视频教程
 视频详细的展示了特级铁观音的冲泡方法。冲泡流程一样,冲泡步骤的名称称谓不同。
 最后,茶汤应尽量趁热喝,一来网上买茶因为温度高,口中感觉神经容易因高温而迟钝,苦涩味比较不容易感觉出来;二来网上买茶香气的表现,在高温比较明显;第三网上买茶部分坦洋工夫红茶的茶汤,温度降低以后,容易引起单宁聚合,影响茶汤的入口感觉。泡茶要特别注意安溪铁观音坦洋工夫红茶的保存,坦洋工夫红茶买回去如果保存不当,很大程度上影响坦洋工夫红茶本身的品质。一般坦洋工夫红茶含水量在5%以下较耐保存,足干的坦洋工夫红茶保存在密闭的器皿中可较长时间保持坦洋工夫红茶的色泽和滋味。如把坦洋工夫红茶放在阳光直接照射的地方,干茶容易变色影响滋味。越高档的绿茶、花茶对光的敏感性越强。温度对坦洋工夫红茶的保存也很重要,在低温下坦洋工夫红茶易保存,一般0-5℃较合适。常温下坦洋工夫红茶不稳定易变化。
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้